English
Κυπριακή Δημοκρατία Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Λογότυπο Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία 

Αναζήτηση:

Αναζήτηση

Ειδική Αναζήτηση          

Δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών για το θέμα της ανάπτυξης εντός των περιοχών των Βρετανικών Βάσεων

Σε σημερινές του δηλώσεις στα ΜΜΕ, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Σωκράτης Χάσικος απάντησε σε δημοσιεύματα που φέρουν την Κυβέρνηση να καθυστερεί στην προώθηση της ανάπτυξης των περιοχών εντός των Βρετανικών Βάσεων, οι οποίες εμπίπτουν στα πλαίσια της γνωστής συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Συγκεκριμένα, ο κ. Υπουργός είπε ότι υπάρχει μια συνεχής διαβούλευση μεταξύ Κυβέρνησης και Βρετανικών Βάσεων, σε σχέση με την υιοθέτηση της πολεοδομικής νομοθεσίας από πλευράς των Βάσεων.-02.09.2014

συνέχεια...Φόρος σε εκτοπισμένους μόνο αν παραχωρήθηκαν τίτλοι ιδιοκτησίας

Το Υπουργείο Εσωτερικών επιθυμεί να ανακοινώσει τα ακόλουθα, σε σχέση με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας καθώς και παράπονα που υποβλήθηκαν στον Υπουργό Εσωτερικών από πρόσφυγες, για φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας που επιβλήθηκε από ορισμένες Τοπικές Αρχές σε κατοικίες που είναι κτισμένες πάνω σε τουρκοκυπριακή γη και για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τίτλοι ιδιοκτησίας: «Κατόπιν μελέτης των νομικών διατάξεων όλων των συναφών νομοθεσιών, διευκρινίζεται ότι δεν πρέπει να επιβάλλεται φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας, τόσο κρατικός όσο και δημοτικός, στις περιπτώσεις εκτοπισμένων που κατέχουν πιστοποιητικά μίσθωσης για προσφυγικές κατοικίες. Ο φόρος, καθώς και το δημοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας, θα πρέπει να επιβάλλονται μόνο στις περιπτώσεις όπου παραχωρήθηκαν τίτλοι ιδιοκτησίας στους εκτοπισμένους».-02.09.2014Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Δρος Κώστα Καδή με την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής των Αντιπροσώπων

Έναρξη Σχολικής Χρονιάς 2014-2015 Έντιμοι κύριοι βουλευτές, Η έναρξη της σχολικής χρονιάς αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί διαχρονικά μία ιδιαίτερα σημαντική χρονική στιγμή στην πορεία για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών στοχεύσεων και επιδιώξεων της Πολιτείας. Έχοντας ως αφετηρία τη ρήση των προγόνων μας ότι “η αρχή είναι το ήμισυ του παντός”, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αξιοποίησε όλα τα μέσα που είχε στη διάθεσή του έτσι ώστε να ξεκινήσει αυτή η σχολική χρονιά με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Προτού προχωρήσω στην παρουσίαση των δεδομένων για τη φετινή σχολική χρονιά οφείλω να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκομένους στο χώρο της Παιδείας και ιδιαίτερα τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και τους οργανωμένους γονείς για τις επιμέρους εισηγήσεις τους, τις οποίες είχα την ευκαιρία να συζητήσω μαζί τους στη διάρκεια των συναντήσεων που είχαμε.-02.09.2014

συνέχεια...Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προήδρευσε σύσκεψης με τη Μονάδα Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προήδρευσε σύσκεψης
με τη Μονάδα Διερεύνησης Οικονομικού ΕγκλήματοςΗ Κυβέρνηση δεν φείδεται χρημάτων προκειμένου να έχουμε την αρίστη δυνατή βοήθεια, έτσι ώστε να στοιχειοθετηθούν το συντομότερο δυνατόν -εάν και εφόσον προκύπτουν - συγκεκριμένες κατηγορίες για συγκεκριμένα αδικήματα εναντίον των όσων ενδεχόμενα εμπλέκονται στην καταστροφή του τραπεζικού συστήματος, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους μετά τη σύσκεψη της οποίας προήδρευσε, με τη Μονάδα Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, στην παρουσία του Γενικού Εισαγγελέα, του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και του Αρχηγού της Αστυνομίας, στο Συνεδριακό Κέντρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε: «Έχουμε δει τους τομείς, αλλά και τις διάφορες ενότητες των αδικημάτων που φέρονται ότι διέπραξαν διάφοροι τραπεζικοί παράγοντες. Έχω ενημερωθεί για το πού βρίσκονται μέχρι στιγμής οι έρευνες για συγκεκριμένα αδικήματα.02.09.2014

συνέχεια...Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμος– Καταχρηστικές Ρήτρες σε Σύμβαση Αγοράς Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αριθμός Απόφασης: 10/2014

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (ΥΑΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, είναι η εντεταλμένη Υπηρεσία για την εφαρμογή του περί των Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου του 1996, Ν.93(Ι)/96. Η ΥΑΠΚ πραγματοποίησε έρευνα αναφορικά με καταχρηστικές ρήτρες σε σύμβαση αγοραπωλησίας ακίνητης ιδιοκτησίας από άγγλους καταναλωτές με την εταιρεία ανάπτυξης γης και οικοδομών Vineland Developments Ltd, κατόπιν υποβολής παραπόνου από τους καταναλωτές. Ο Διευθυντής της ΥΑΠΚ βάσει των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών που του παρέχονται από το άρθρο 9 του περί των Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου Ν.93(Ι)/96, εξέδωσε απόφαση εναντίον της εταιρείας Vineland Developments Ltd, με αριθμό 10/2014. Κύριο αντικείμενο της διερεύνησης ήταν οι όροι της σύμβασης (αγοραπωλητηρίου συμβολαίου για ακίνητη ιδιοκτησία) οι οποίοι εξετάστηκαν με βάση τα άρθρα 3, 5(1), 5(2), 6(1), 7, καθώς και τις παραγράφους (β) και (ιε) του Παραρτήματος του Νόμου, Ν.93(Ι)/96. - 2.9.2014

συνέχεια...Δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών για το Νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις ακίνητης ιδιοκτησίας

Διάθεση συναίνεσης και συνεργασίας από πλευράς των Κομμάτων, έτσι ώστε το νομοσχέδιο για το θέμα των εκποιήσεων ακίνητης ιδιοκτησίας να ψηφιστεί από τη Βουλή, διαβλέπει ο Υπουργός των Εσωτερικών κ. Σωκράτης Χάσικος. Ο Υπουργός Εσωτερικών, ερωτηθείς σήμερα από δημοσιογράφους για το θέμα της έκβασης του Νομοσχεδίου για τις εκποιήσεις ακινήτων και, συγκεκριμένα, για το γεγονός ότι «έφτασε η ώρα της αλήθειας και ότι αν δεν ψηφιστεί το Νομοσχέδιο από τη Βουλή τότε η Κύπρος δεν θα πάρει την επόμενη δόση από τους δανειστές», απάντησε: «Εγώ δεν θα πω ούτε θέλω να μιλήσω για ενδεχόμενες συνέπειες από τη μη ψήφιση αυτού του Νομοσχεδίου. Κι’ αυτό, κυρίως, γιατί διαβλέπω από πλευράς των Κομμάτων διάθεση συναίνεσης και συνεργασίας, έτσι ώστε το Νομοσχέδιο να ψηφιστεί από τη Βουλή. Άρα, λοιπόν, να αφήσουμε την όλη διαβούλευση να προχωρήσει. Αυτή η διαβούλευση βρίσκεται, ουσιαστικά, στην κορύφωσή της, με την ευχή ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό για την τύχη του Νομοσχεδίου». Απαντώντας σε συναφή ερώτηση, κατά πόσο τα μηνύματα (από πλευράς των Κομμάτων) είναι, τελικά, θετικά, ο κ. Υπουργός επανέλαβε ότι «η διαβούλευση προχωρεί και βλέπω ότι η αντιμετώπιση από πλευράς των Κομμάτων είναι μάλλον θετική». - 2.9.2014Δηλώσεις Υπουργού Εσωτερικών για προώθηση έργων στον Ακάμα και εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στα Πέρα Ορεινής

Δηλώσεις Υπουργού Εσωτερικών για προώθηση έργων στον Ακάμα και εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στα Πέρα ΟρεινήςΟ Υπουργός Εσωτερικών κ. Σωκράτης Χάσικος προέβη σήμερα στην ακόλουθη δήλωση στους εκπροσώπους των ΜΜΕ, μετά από ευρεία σύσκεψη που είχε στο Υπουργείο Εσωτερικών με τους Κοινοτάρχες Κοινοτήτων Ακάμα, με θέμα την προώθηση Κοινωφελών Έργων Ακάμα: «Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τους Κοινοτάρχες Ακάμα (Κάθηκα, Αρόδων, Δρούσιας και Νέου Χωριού) τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά, κυρίως, τον προγραμματισμό νέων έργων, ενόψει της διαμόρφωσης του Προϋπολογισμού για το 2015. Επίσης, συζητήσαμε και σε σχέση με τους Προϋπολογισμούς 2016 αλλά και του 2017, τι έργα προγραμματίζουμε γι’ αυτές τις Κοινότητες. Αυτές οι Κοινότητες δικαιούνται έργα εν είδει αντισταθμίσματος και η Κυβέρνηση θέλει να τις στηρίξει, λόγω του ότι βρίσκονται σε ευαίσθητη περιοχή (NATURA). Πρέπει να φροντίσουμε ώστε αυτές οι περιοχές να αναπτυχθούν, αλλά η όποια ανάπτυξη να συνάδει και με το ευρύτερο περιβάλλον». -02.09.2014

συνέχεια...Δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Κυπριακό

Την ελπίδα να συνειδητοποιήσει η άλλη πλευρά, αν εννοεί τα όσα λέγει, ότι η μεθοδολογία δεν μπορεί να είναι το πρόσχημα για να οδηγηθούμε σε ένα αδιέξοδο για να δικαιολογηθεί το σχέδιο β’ της τουρκικής πλευράς στο Κυπριακό, εξέφρασε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Συνεδριακό Κέντρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι από τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου διαφαίνεται ότι η Άγκυρα παραμένει στις αδιάλλακτες θέσεις της στο Κυπριακό, είπε «θέλω να είμαι ευθύς. Αυτό το οποίο αναμενόταν ήταν τουλάχιστον η επίδειξη της φημολογούμενης αποφασιστικότητας της Τουρκικής Κυβέρνησης να βοηθήσει στην επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Με τα όσα καταδικαστέα ελέχθησαν λυπούμε να πω ότι, παρά το ότι δεν αναμενόταν με την έννοια της βεβαιότητας, απογοητεύουν και όσους ενδεχόμενα επένδυσαν στον κ. Ερντογάν. Θέλω να ελπίζω ότι η αξιοποίηση δυνάμεων που μπορεί να παρέμβουν, η αξιοποίηση της ΕΕ και όχι μόνον, αλλά και άλλων φίλων και στρατηγικών εταίρων, θα βοηθήσουν έτσι ώστε να υπάρξει πρόοδος στη μέχρι σήμερα στασιμότητα, αλλά ιδιαίτερα στην αδιαλλαξία της κατοχικής δύναμης». -02.09.2014

συνέχεια...Δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για το νομοσχέδιο περί εκποιήσεων

Την ελπίδα ότι θα βρεθούν οι απαντήσεις ώστε να αποφευχθούν οι περιπέτειες σε σχέση με το θέμα του νομοσχεδίου για τις εκποιήσεις εξέφρασε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο της σύσκεψης στην οποία προήδρευσε με τα μέλη της Μονάδας Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, στο Συνεδριακό Κέντρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η Τρόικα φαίνεται να μην αποδέχεται κάποιες από τις προτάσεις σε σχέση με το νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις, είπε ότι «η Κυβέρνηση βρίσκεται σε διαβούλευση με τα κόμματα και θέλω να ελπίζω ότι θα βρεθούν εκείνες οι απαντήσεις που θα βοηθήσουν έτσι ώστε να αποφευχθούν οι οποιεσδήποτε περιπέτειες». -02.09.2014

συνέχεια...Εκστρατεία Επιθεώρησης στις Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Νοέμβριο 2014, όπως και πέρσι, θα διεξάγει εκστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά των βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών. Στα εν λόγω υποστατικά περιλαμβάνονται αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, μονάδες παραγωγής, επεξεργασίας ή/και συσκευασίας ψαριών, αλλαντικών, μπισκότων, φρούτων, λαχανικών κ.ά. καθώς και οινοποιεία, ζυθοποιεία, γαλακτοκομεία, μονάδες παραγωγής αναψυκτικών, χυμών και συναφή υποστατικά. Βασικός στόχος της φετινής εκστρατείας είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, τον καθορισμό και την εφαρμογή, με βάση τη γραπτή εκτίμηση κινδύνου, μέτρων για τους κινδύνους που προέρχονται από τα επικίνδυνα μέρη μηχανημάτων και εξοπλισμών, τα αιχμηρά αντικείμενα και τους εργονομικούς παράγοντες. Ο στόχος αυτός καθορίστηκε αφού λήφθηκαν υπόψη οι κυριότερες αιτίες των ατυχημάτων που συμβαίνουν στις εν λόγω βιομηχανίες. Επίσης κατά την εκστρατεία αυτή θα εφαρμοστεί δειγματοληπτικά η μέθοδος ΚΙΜ (KeyItemMethod), η οποία αποτελεί, μεταξύ άλλων, μια ειδική μέθοδο αξιολόγησης των κινδύνων που προκύπτουν κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίου. - 2.9.2014

συνέχεια...Κλειστή αίθουσα στην οικία Κατσινιόρου του Τοπικού Αγροτικού Μουσείου Φικάρδου λόγω εκτέλεσης εργασιών

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει σε εργασίες συντήρησης της στέγης του ανώγειου δωματίου στην οικία Κατσινιόρου, του Τοπικού Αγροτικού Μουσείου Φικάρδου. Για τον λόγο αυτό η συγκεκριμένη αίθουσα θα παραμείνει κλειστή για το κοινό από τις 8 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2014. Οι υπόλοιπες αίθουσες θα είναι ανοικτές και το Μουσείο θα λειτουργεί κανονικά. - 2.9.2014Απαντητική επιστολή του Γενικού Ελεγκτή προς τον κ. Αχιλλέα Αιμιλιανίδη σχετικά με καταγγελία κατά του τέως Υπουργού Υγείας κ. Π. Πετρίδη

Σε απάντηση σημερινού δημοσιεύματος της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος» με τίτλο «Στην αντεπίθεση περνά ο τέως Υπουργός Πέτρος Πετρίδης», στην οποία δημοσιεύεται επιστολή του δικηγόρου κ. Αχιλλέα Αιμιλιανίδη, εκ μέρους του κ. Πετρίδη, η Ελεγκτική Υπηρεσία δίνει στη δημοσιότητα την απαντητική επιστολή που απέστειλε στον κ. Αιμιλιανίδη στις 29 Αυγούστου 2014. Η επιστολή επισυνάπτεται πιο κάτω: «Καταγγελία κατά του τέως Υπουργού Υγείας κ. Πέτρου Πετρίδη Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σε απάντηση της επιστολής σας ημερομηνίας 27.8.14 σας πληροφορώ τα πιο κάτω: (α) Οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας καθορίζονται στο Σύνταγμα και στον περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμο που και εσείς, ορθά, επικαλείστε. Επισημαίνω ιδιαίτερα το άρθρο 7 του Νόμου αυτού το οποίο αναφέρει ότι: «Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, με τον παρόντα Νόμο δηλώνεται ότι ο Γενικός Ελεγκτής έχει εξουσία και δύναται να διεξάγει διαχειριστικό έλεγχο σε Υπουργείο, ή τμήμα ή υπηρεσία του, σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δήμο, κοινοτικό συμβούλιο ή σε άλλο ταμείο ή οργανισμό που ελέγχεται από αυτόν, για να διαπιστώσει αν οι πιο πάνω λειτουργούν και χρησιμοποιούν τους διαθέσιμους πόρους τους με οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.» - 2.9.2014

συνέχεια...Προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες εντοπίστηκαν στην κοινοτική αγορά

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων πλην τροφίμων (Rapex) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυκλοφορήσει στην κοινοτική αγορά τα πιο κάτω προϊόντα τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους: 1.Γυναικεία παπούτσια επωνυμίας «Casa Hernanz», με κωδικό 1100. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο στο Μπαγκλαντές, εντοπίστηκε στην αγορά της Ισπανίας και περιέχει εξασθενές χρώμιο. 2.9.2014

συνέχεια...Γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Ν. Χριστοδουλίδη για την παράνομη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην Κύπρο

Πέραν του παράνομου της επισκέψεως του Τούρκου Προέδρου στην Κύπρο, καταδικάζουμε κάθε δήλωση ή ενέργεια που παραπέμπει σε λύση που ξεφεύγει του πλαισίου των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ, των Συμφωνιών Υψηλού επιπέδου ‘77 και ‘79 και του κοινού ανακοινωθέντος, όπως επίσης θεωρούμε απαράδεκτη τη συχνή επίκληση για εμπλοκή της Ελλάδας στο διάλογο μέσα σε μια προσπάθεια εξίσωσης των ευθυνών για τη συνεχιζόμενη κατοχή στην Κύπρο που αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η Τουρκία. Αναμέναμε πως ο Πρόεδρος της Τουρκίας, μιας υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας, τους πρώτους που θα επικαλείτο για εμπλοκή είναι την ΕΕ, πλήρες μέλος της οποίας είναι, και θα συνεχίσει να είναι και μετά τη λύση του Κυπριακού, η Κυπριακή Δημοκρατία. - 1.9.2014

συνέχεια...Γραπτή δήλωση του Αναπληρωτή Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Βίκτωρα Παπαδόπουλου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης επισκέφθηκε σήμερα την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου στην ιδιωτική κλινική, όπου νοσηλεύεται μετά από ελαφρύ καρδιακό επεισόδιο που έχει υποστεί. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνομίλησε με την κα Αιμιλιανίδου και της ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση. - 1.9.2014Κλειστό τμήμα της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή στην Έγκωμη λόγω κατασκευαστικών εργασιών

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας ανακοινώνει ότι, από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στις 7 π.μ. μέχρι τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στις 5:00 μ.μ., το τμήμα της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή, μεταξύ της οδού Νίκου Κρανιδιώτη και της λεωφόρου 28ης Οκτωβρίου στην Έγκωμη, με κατεύθυνση από Λευκωσία προς τον κυκλικό κόμβο Κολοκασίδη, θα είναι κλειστό για την κυκλοφορία λόγω κατασκευής δύο υπερυψωμένων πλατό. Κατά την πιο πάνω περίοδο, η τροχαία κίνηση από Λευκωσία προς τον κυκλικό κόμβο Κολοκασίδη θα διοχετεύεται διά μέσου των οδών Νίκου Κρανιδιώτη, Μελίνας Μερκούρη, της λεωφόρου Αιπείας, των οδών Αχαιών, Ευριπίδου και της λεωφόρου 28ης Οκτωβρίου. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και να συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας. - 1.9.2014Χαιρετισμός του Υπουργού Άμυνας κ. Χριστόφορου Φωκαΐδη στην παράδοση δύο σκαφών έρευνας και διάσωσης, στη Λάρνακα

Χαιρετισμός του Υπουργού Άμυνας κ. Χριστόφορου Φωκαΐδη
στην παράδοση δύο σκαφών έρευνας και διάσωσης, στη Λάρνακα
Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκομαι στη σημερινή τελετή που αναδεικνύει το νέο κοινωνικό πρόσωπο της Εθνικής Φρουράς, αλλά και που υπογραμμίζει τα πόσα σημαντικά μπορούμε ακόμη να πετύχουμε μέσα από τη συνέργια και τη συνεργασία συναρμόδιων Υπουργείων και φορέων προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Ως αρμόδιος Υπουργός για την Επιχειρησιακή λειτουργία του συστήματος Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα ήθελα να εκφράσω τη μεγάλη μου ικανοποίηση για τη σημαντική συμβολή των ναυαγοσωστικών Ομάδων των Δήμων και Επαρχιακών Διοικήσεων, στην προσπάθεια δημιουργίας ενός πλήρως αποτελεσματικού συστήματος Έρευνας και Διάσωσης. Σε αυτή την προσπάθεια η συνεργασία όλων των φορέων και υπηρεσιών είναι απαραίτητη. Το Υπουργείο Άμυνας, με ευθύνη την οργάνωση και λειτουργία του ΚΣΕΔ και τη διεξαγωγή επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης, και, βεβαίως, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ως Αρμόδια Αρχή για τη νομική υπόσταση και υποστήριξη του συστήματος Έρευνας και Διάσωσης, βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία και εγρήγορση, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες απαιτήσεις στο θαλάσσιο χώρο της Κύπρου, ιδιαίτερα μετά την ανακάλυψη των υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. - 1.9.2014

συνέχεια...Κενή θέση για εκπαιδευτικό για υπηρεσία στα Ελληνορθόδοξα Σχολεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από εκπαιδευτικούς για την παραχώρηση υπηρεσιών μιας/ενός (1) δασκάλας/ου (Δημοτική Εκπαίδευση) στα Ελληνορθόδοξα Σχολεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης (αριθμός τηλεομοιότυπου 22809549 και 22428277), μέχρι τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014. Η παραχώρηση υπηρεσιών θα είναι διάρκειας ενός σχολικού έτους (από 15 Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι 31 Αυγούστου 2015), με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα δύο χρόνια. Διετής τουλάχιστον υπηρεσία σε μόνιμη θέση εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία, θα αποτελεί πλεονέκτημα. -01.09.2014

συνέχεια...Μετάβαση του Βουλευτή κ. Γιώργου Λουκαΐδη στο Παρίσι

Ο Βουλευτής κ. Γιώργος Λουκαΐδης αναχωρεί αύριο το απόγευμα για το Παρίσι, για να συμμετάσχει σε συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης της Τήρησης των Υποχρεώσεων και Δεσμεύσεων των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου. Την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου, ο κ. Λουκαϊδης θα συμμετάσχει σε συνεδρία της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της ΚΣΣΕ. Κύρια θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης, αφορούν, μεταξύ άλλων, στην αξιολόγηση της προόδου σε αριθμό χωρών μελών όσον αφορά στην τήρηση των υποχρεώσεων και δεσμεύσεών τους έναντι του Οργανισμού, ιδιαίτερα στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό δε, θα εξεταστεί η κατάσταση στην Τουρκία.-01.09.2014

συνέχεια...Χαιρετισμός του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων στην παράδοση δύο ημιφουσκωτών σκαφών Έρευνας και Διάσωσης

Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ευχαρίστηση που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας στην τελετή παράδοσης των δύο ημιφουσκωτών σκαφών Έρευνας και Διάσωσης στον Δήμο Λάρνακας και στην Μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών της Διοίκησης Ναυτικού του ΓΕΕΦ. Πρώτιστος στόχος μας, είναι οι μηδενικές απώλειες ανθρωπίνων ζωών εξαιτίας ναυτικών ή αεροπορικών ατυχημάτων. Για τον σκοπό αυτό, καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια υποστήριξης και αναβάθμισης του Συστήματος Έρευνας και Διάσωσης και συγκεκριμένα των Υπηρεσιών που συμμετέχουν σε αυτό με κάθε τρόπο. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ως αρμόδια αρχή για την υποστήριξη του συστήματος και για τη νομική υπόσταση του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, έχει χρηματοδοτήσει την προμήθεια δύο πλήρως εξοπλισμένων ημιφουσκωτών σκαφών, για έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών Έρευνας και Διάσωσης στον θαλάσσιο χώρο εγγύς του αεροδρομίου Λάρνακας, καθώς και για τις ανάγκες επιτήρησης και αντιμετώπισης περιστατικών εγγύς των ακτών του κόλπου Βασιλικού. -01.09.2014

συνέχεια...Κενές θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία

1. Κενή Θέση Πρώτου Λειτουργού Εργασίας, Τμήμα Εργασίας Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση με αριθμό 403 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 29.8.2014 έχει προκηρυχθεί για πλήρωση μια κενή μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Εργασίας, Τμήμα Εργασίας. Σημειώνεται, ότι η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013.-01.09.2014

συνέχεια...Δημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της ΕΕ για μη ασφαλή προϊόντα που γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια Αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που άρχισε στις 25/08/2014 (GRAS-RAPEX – Report 34) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 28 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX. Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy ή στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/rapex. -01.09.2014

συνέχεια...


What's new

Καμπάνια για Πυρκαγιές

Νέα Σχέδια Προώθησης Απασχόλησης

Fact Sheet Polical Developments_el

Fact Sheet Economy_el

Επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συναντίληψης

Οδικός Χάρτης Αποκρατικοποιήσεων

Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Επίτροπος για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας

Αρχείο Ανακοινωθέντων

Κατάλογος Εκδόσεων ΓΤΠ

Παράθυρο στην Κύπρο

Περί Κύπρου

Περί Κύπρου

Cyprus on Film

Ενημέρωση του πολίτη για την ΕΕ

Ενημερωτικά σποτάκια ΕΕ

Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων

Μέτρα για τους Τουρκοκύπριους

ΠεριουσίεςΑρχή


© 2012 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας