English
Κυπριακή Δημοκρατία Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Λογότυπο Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία 

Αναζήτηση:

Αναζήτηση

Ειδική Αναζήτηση          

Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη για το Ολοκληρωμένου Τύπου Καζίνο-Θέρετρο στην Κυπριακή Δημοκρατία

Μετά από τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 18 Ιουλίου 2013, η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέθεσε στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να προχωρήσει με την έναρξη των διαδικασιών για την αδειοδότηση ενός και μόνο ολοκληρωμένου τύπου καζίνο–θέρετρο, το οποίο θα αποτελεί κορυφαίο ολοκληρωμένου τύπου καζίνο-θέρετρο στην Ευρώπη και ένα από τα καλύτερα στον κόσμο. Η Ελληνική και Αγγλική έκδοση του προσχεδίου για το Νόμο που ρυθμίζει την ίδρυση, λειτουργία, δραστηριότητα, εποπτεία και έλεγχο καζίνο και συναφή θέματα του 2014,βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (http://www.mcit.gov.cy) από τις 02/08/2014. Η νομοθεσία θα υποβληθεί στην Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας για ψήφιση, μετά την ολοκλήρωση της νομοτεχνικής επεξεργασίας από τη Νομική Υπηρεσία του κράτους, καθώς και της διαδικασίας κοινοποίησης με τις υπηρεσίες της ΕΕ. - 23.9.2014

συνέχεια...Ο περί Σκύλων Τροποποιητικός Νόμος του 2014

Το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 22/09/2014, επικύρωσε τον ΠΕΡΙ ΣΚΥΛΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2014, τον οποίο ετοίμασε το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά από Δημόσια Διαβούλευση και ανταλλαγή απόψεων με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις ζωοφιλικές οργανώσεις, το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, τον Παγκύπριο Κτηνιατρικό Σύλλογο, την Κυνηγετική Ομοσπονδία Κύπρου και Διατήρησης Άγριας Ζωής, την Ένωση Κυνοφίλων Κύπρου και πολλούς ιδιώτες. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η παροχή νομικών εργαλείων στις τοπικές αρχές, την Αστυνομία Κύπρου, το Ταμείο Θήρας και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τη σωστή εφαρμογή του περί Σκύλων Νόμου, στοχεύοντας στη βελτίωση της ευημερίας των ζώων αλλά και των ανθρώπων. Σήμερα παρατηρείται σοβαρό πρόβλημα στην εφαρμογή του περί Σκύλων Νόμου, που οφείλεται στην έλλειψη ποινών που να επιβάλουν τον σεβασμό και την επιβολή του Νόμου, την εγγραφή και σήμανση των σκύλων αλλά και τη σωστή ευημερία των ζώων. -23.09.2014

συνέχεια...Έναρξη έκδοσης αδειών διαμονής νέου τύπου για υπηκόους τρίτων χωρών

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα, 29.9.2014, αρχίζει η έκδοση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών που βρίσκονται ή θα εισέλθουν στη Δημοκρατία για σκοπούς προσωρινής απασχόλησης (περιλαμβανομένης και της οικιακής απασχόλησης) και για τους υπηκόους τρίτων χωρών που βρίσκονται ή θα εισέλθουν στη Δημοκρατία για σκοπούς επίσκεψης. Στις πιο πάνω κατηγορίες περιλαμβάνονται και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας Κύπριου πολίτη. Η νέα άδεια διαμονής ενιαίου τύπου θα έχει τη μορφή κάρτας και θα φέρει τα βιομετρικά στοιχεία του κατόχου της (δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφία) καθώς και την υπογραφή του. -23.09.2014

συνέχεια...Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμος Ν.93(Ι)/96, – Καταχρηστικές Ρήτρες σε Σύμβαση Αγοράς Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αριθμός Απόφασης: 12/2014

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (ΥΑΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, είναι η εντεταλμένη Υπηρεσία για την εφαρμογή του περί των Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου του 1996, Ν.93(Ι)/96. Η ΥΑΠΚ πραγματοποίησε έρευνα αναφορικά με καταχρηστικές ρήτρες σε σύμβαση αγοραπωλησίας ακίνητης ιδιοκτησίας από άγγλο καταναλωτή με την εταιρεία ανάπτυξης γης και οικοδομών Alpha Panareti Public Ltd, κατόπιν υποβολής παραπόνου από τον καταναλωτή. Ο Διευθυντής της ΥΑΠΚ βάσει των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών που του παρέχονται από το άρθρο 9 του περί των Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου Ν.93(Ι)/96, εξέδωσε απόφαση εναντίον της εταιρείας Alpha Panareti Public Ltd, με αριθμό 12/2014. Κύριο αντικείμενο της διερεύνησης ήταν οι όροι της σύμβασης (αγοραπωλητηρίου συμβολαίου για ακίνητη ιδιοκτησία) οι οποίοι εξετάστηκαν με βάση τα άρθρα 3, 5(1), 5(2), 6(1), 7, καθώς και τις παραγράφους (β), (στ), (ια), (ιε) και (ιστ) του Παραρτήματος του Νόμου, Ν.93(Ι)/96. -23.09.2014

συνέχεια...Κενές θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία

1. Κενή θέση Διευθυντή Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση με αριθμό 441 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 19.9.2014 έχει προκηρυχτεί για πλήρωση μια κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.-23.09.2014

συνέχεια...Υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Κύπρο και το εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2014–2015

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για διεκδίκηση υποτροφιών, που χρηματοδοτούνται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Όλες οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου www.cyscholarships.gov.cy (Aνακοίνωση με Aρ. 378). Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποτείνονται για διευκρινίσεις στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (τηλ.: 22456433, ikyk@ikyk.org.cy). -23.09.2014Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμος Ν.93(Ι)/96, – Καταχρηστικές Ρήτρες σε Σύμβαση Αγοράς Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αριθμός Απόφασης: 13/2014

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (ΥΑΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, είναι η εντεταλμένη Υπηρεσία για την εφαρμογή του περί των Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου του 1996, Ν.93(Ι)/96. Η ΥΑΠΚ πραγματοποίησε έρευνα αναφορικά με καταχρηστικές ρήτρες σε σύμβαση αγοραπωλησίας ακίνητης ιδιοκτησίας από άγγλο καταναλωτή με την εταιρεία ανάπτυξης γης και οικοδομών Alpha Panareti Public Ltd, κατόπιν υποβολής παραπόνου από τον καταναλωτή. Ο Διευθυντής της ΥΑΠΚ βάσει των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών που του παρέχονται από το άρθρο 9 του περί των Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου Ν.93(Ι)/96, εξέδωσε απόφαση εναντίον της εταιρείας Alpha Panareti Public Ltd, με αριθμό 13/2014. Κύριο αντικείμενο της διερεύνησης ήταν οι όροι της σύμβασης (αγοραπωλητηρίου συμβολαίου για ακίνητη ιδιοκτησία) οι οποίοι εξετάστηκαν με βάση τα άρθρα 3, 5(1), 5(2), 6(1), 7, καθώς και τις παραγράφους (β), (στ), (ια), (ιε) και (ιστ) του Παραρτήματος του Νόμου, Ν.93(Ι)/96. -23.09.2014

συνέχεια...Κόλλες (γόμες) άμεσης δράσης (superglues) με επικίνδυνες χημικές ουσίες στην κυπριακή αγορά

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι στο πλαίσιο στοχευμένης εκστρατείας του στην κυπριακή αγορά για εντοπισμό γομών άμεσης δράσης (superglues) που μπορεί να περιέχουν τις καρκινογόνες ουσίες Βενζόλιο, Χλωροφόρμιο και Τολουόλιο, έχουν εντοπιστεί τα πιο κάτω προϊόντα τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους: -23.09.2014

συνέχεια...O Πρόεδρος της Βουλής τελεί τα εγκαίνια της έκθεση καλλιτεχνικών δημιουργιών παιδιών με ειδικές ανάγκες

Η Βουλή των Αντιπροσώπων διοργανώνει έκθεση ζωγραφικής, καλαθοπλεκτικής και χειροτεχνίας παιδιών με ειδικές ανάγκες του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ΠΡΟΣΒΑΣΗ και του Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Λεμεσού. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα τελέσει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Γιαννάκης Λ. Ομήρου την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014, στις 11.00 π.μ., στο Αίθριο της Βουλής των Αντιπροσώπων. -23.09.2014

συνέχεια...Ο Υπουργός Υγείας συμμετείχε στην Άτυπη Συνάντηση Υπουργών Υγείας της ΕΕ

Ο Υπουργός Υγείας συμμετείχε στην Άτυπη Συνάντηση Υπουργών Υγείας της ΕΕΣτις εργασίες της Άτυπης Συνάντησης των Υπουργών Υγείας των κρατών μελών της ΕΕ, που συνήλθε στο Μιλάνο, στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου, παρακάθισε ο Υπουργός Υγείας κ. Φίλιππος Πατσαλής. Κύρια θέματα συζήτησης στην ατζέντα των Υπουργών ήταν οι καινοτόμες θεραπείες προς όφελος των ασθενών, η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη του καρκίνου, η εφαρμογή προγραμμάτων ανακουφιστικής φροντίδας και αντιμετώπισης του πόνου, και ο συντονισμός των κρατών μελών για αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης του ιού ΄Εμπολα. Η συζήτηση κατέδειξε σύγκλιση απόψεων μεταξύ των Υπουργών ως προς την ανάγκη για ενίσχυση των προσπαθειών που καταβάλλονται για εύκολη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες φαρμακευτικές αγωγές, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές αυτών των φαρμάκων και τις επιπτώσεις τους στα συστήματα υγείας των κρατών μελών. Η Κύπρος συμφωνεί και υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται προς επίτευξη του στόχου αυτού, ανέφερε στην παρέμβασή του ο κ. Υπουργός. -23.09.2014

συνέχεια...Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Πολιτισμού της ΕΕ

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής, θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2014 στο Τορίνο της Ιταλίας. Ο κ. Καδής αναχωρεί από την Κύπρο την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου και επιστρέφει την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου. -23.09.2014Εξαετή ομόλογα της Κυπριακής Δημοκρατίας - Πέμπτη σειρά 2014 Λήξης 2020

Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει ότι στις 19 Σεπτεμβρίου 2014 τερματίστηκε η περίοδος λήψης αιτήσεων για αγορά εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα της πέμπτης σειράς 2014 με ημερομηνία έκδοσης τους την 1η Οκτωβρίου 2014. Το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους έχει εγκρίνει την κατακύρωση αιτήσεων συνολικού ύψους €3.595.400. Συνολικά λήφθηκαν 38 αιτήσεις οι οποίες κυμαίνονταν από €5.000 μέχρι €1.005.000. Ο μέσος όρος των προσφορών ήταν €94.616. Η έκτη Σειρά 2014 Λήξης 2020 Εξαετών Ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας επίσης με ανώτατο όριο έκδοσης €10.000.000 θα εκδοθεί την 1η Νοεμβρίου 2014 και η περίοδος κατάθεσης των αιτήσεων θα είναι από την 2η μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2014. -23.09.2014Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τέλεσε τα εγκαίνια της έκθεσης «Εβραίοι πρόσφυγες στην Κύπρο καθοδόν προς το Ισραήλ»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τέλεσε τα εγκαίνια της έκθεσης 
«Εβραίοι πρόσφυγες στην Κύπρο καθοδόν  προς το Ισραήλ»Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης και ο Ραβίνος Arthur Schneier τέλεσαν χθες το απόγευμα τα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης «Εβραίοι πρόσφυγες στην Κύπρο καθοδόν προς το Ισραήλ», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο «Sam and Esther Minskoff” στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Στην εκδήλωση παρέστη , επίσης, και μίλησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ κ. Tzachi Hanegbi. Η έκθεση περιλαμβάνει 44 φωτογραφίες της περιόδου 1946-1949 που απεικονίζουν την έξοδο των Εβραίων της Ευρώπης προς την Παλαιστίνη, τα στρατόπεδα κρατουμένων Εβραίων που λειτούργησε η Βρετανική διοίκηση στην Κύπρο και τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων στα στρατόπεδα. Σε μια κατάμεστη από μέλη της εβραϊκής Κοινότητας της Νέας Υόρκης, της κυπριακής παροικίας και ευρύτερης ελληνοαμερικανικής Κοινότητας αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου, εκφώνησαν λόγους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Αναστασιάδης και ο Ραβίνος Schneier, ενώ Εβραϊκή Παιδική Χορωδία έψαλλε τους εθνικούς ύμνους της Κύπρου, του Ισραήλ και της Αμερικής. Την προσευχή έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος. Σε δεξίωση που ακολούθησε μίλησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ κ. Hanegbi. -23.09.2014

συνέχεια...Επαφές της συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη

Η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας κα Άντρη Αναστασιάδη επισκέφθηκε τη Δευτέρα (22/9/2014) το πρωί, το ημερήσιο Ελληνοαμερικανικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια. Την κα Αναστασιάδη καλωσόρισαν ο Διευθυντής του σχολείου κ. Αναστάσιος Κουλαρμάνης, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σεβαστιανός εκ μέρους τους Αρχιεπισκόπου Αμερικής, ο Ιερατικός Προϊστάμενος της Κοινότητας π. Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος και ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου, κ. Νίκος Ανδριώτης. 23.09.2014

συνέχεια...Επαφές του Υπουργού Εξωτερικών στη Νέα Υόρκη

Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ι. Κασουλίδης την Κυριακή και Δευτέρα (21 και 22 Σεπτεμβρίου) είχε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών συναντήσεις και επαφές με ομολόγους του. Την Κυριακή 21.9.14, ο κ. Κασουλίδης είχε διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν κ. Mohammad Javad Zarif. Τη Δευτέρα 22.9.14 ο κ. Υπουργός συναντήθηκε με την Υπουργό Εξωτερικών της Γεωργίας κα Maia Panjikidze. Εξάλλου, ο κ. Κασουλίδης τη Δευτέρα το απόγευμα παραχώρησε συνέντευξη στο αγγλικό πρόγραμμα του τηλεοπτικού σταθμού Al Jazeera. Το βράδυ της Δευτέρας παρακάθισε στο Υπουργικό Δείπνο του Διεθνούς Ινστιτούτου Ειρήνης το οποίο είχε ως θέμα τη Μέση Ανατολή. -23.09.2014Επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε τη Δευτέρα (22/9/2014) το πρωί, πρόγευμα εργασίας με την ηγεσία της Αμερικανο-εβραϊκής Επιτροπής (American Jewish Committee). Στη συνάντηση έλαβαν μέρος ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ι. Κασουλίδης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Ν. Χριστοδουλίδης, ο Πρέσβης της Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον κ. Γ. Σιακαλλής και ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος Πρέσβης κ. Ν. Αιμιλίου. Το μεσημέρι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης παρέθεσε γεύμα εργασίας με τα Πέντε Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, τους Αντιπροσώπους της Κίνας, Ρωσίας, Βρετανίας, ΗΠΑ και Γαλλίας, με τους οποίους συζήτησε την παρούσα φάση στο κυπριακό. Παρακάθισαν ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Κασουλίδης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Χριστοδουλίδης, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος Πρέσβης κ. Αιμιλίου και ο Αν. Μόνιμος Αντιπρόσωπος κ. Μενελάου. -23.09.2014

συνέχεια...Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον Γενικό 
Γραμματέα των Ηνωμένων ΕθνώνΟ Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης είχε χθες το απόγευμα, στην έδρα του ΟΗΕ, ιδιαίτερη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κ. Ban Ki-moon. Στη συνάντηση παρέστησαν ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη Πρέσβης Νίκος Αιμιλίου και ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος κ. Μενέλαος Μενελάου. Μετά τη συνάντηση ο Πρόεδρος Αναστασιάδης προέβη στις πιο κάτω δηλώσεις στους δημοσιογράφους: «Θέλω να εκφράσω την πλήρη ικανοποίηση μου από τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα, όχι μόνο γιατί μας δόθηκε η ευκαιρία να επαναλάβουμε τις θέσεις μας και την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα μας να εργαστούμε για την όσο το δυνατό συντομότερη λύση του Κυπριακού, αλλά και γιατί δόθηκε η ευκαιρία να ακούσουμε και από τον Γενικό Γραμματέα για τη δική του αποφασιστικότητα και ετοιμότητα να συμβάλει και να βοηθήσει, αρχικά μέσω του νέου Ειδικού Αντιπροσώπου του αλλά και αργότερα, αν υπάρξει ανάλογη πρόοδος, με ιδία προσωπική εμπλοκή. -23.09.2014

συνέχεια...Συνάντηση Προέδρου Αναστασιάδη με τον Αντιπρόεδρο της ελληνικής Κυβέρνησης κ. Βενιζέλο

Συνάντηση Προέδρου Αναστασιάδη με τον Αντιπρόεδρο
της ελληνικής Κυβέρνησης κ. ΒενιζέλοΟ Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης είχε σήμερα στη Νέα Υόρκη συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο. Στην συνάντηση παρακάθισαν επίσης Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ι. Κασουλίδης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Ν. Χριστοδουλίδης, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος Πρέσβης κ. Ν. Αιμιλίου και ο Πρέσβης της Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον κ. Γ. Σιακαλλής. Μετά την συνάντηση ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο Αντιπρόεδρος Ευάγγελος Βενιζέλος προέβησαν σε δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης, ως ακολούθως: Πρόεδρος Αναστασιάδης «Είχαμε μια συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο και Υπουργό Εξωτερικών της Ελληνικής Κυβέρνησης τον οποίο ενημέρωσα για τις τελευταίες εξελίξεις του κυπριακού αλλά και για τις συναντήσεις που είχα χθες, ιδιαίτερα με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ κ Kerry. Το αντίστοιχο έπραξε βεβαίως και ο κ. Βενιζέλος για τις μέχρι στιγμής συναντήσεις του, αλλά και γι’ αυτές που θα έχουμε προκειμένου να είμαστε όπως πάντοτε συντονισμένοι με κοινές τις θέσεις και βεβαίως με επιδιώξεις. Οφείλω να ευχαριστήσω θερμά γιατί αυτή η συνεργασία είναι που ενδυναμώνει τις προσπάθειες προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους που δεν είναι άλλοι από την ειρηνική επίλυση το συντομότερο, του κυπριακού προβλήματος». 22.9.2014

συνέχεια...


What's new

Καμπάνια για Πυρκαγιές

Νέα Σχέδια Προώθησης Απασχόλησης

Fact Sheet Polical Developments_el

Fact Sheet Economy_el

Επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συναντίληψης

Οδικός Χάρτης Αποκρατικοποιήσεων

Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Επίτροπος για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας

Αρχείο Ανακοινωθέντων

Κατάλογος Εκδόσεων ΓΤΠ

Παράθυρο στην Κύπρο

Περί Κύπρου

Περί Κύπρου

Cyprus on Film

Ενημέρωση του πολίτη για την ΕΕ

Ενημερωτικά σποτάκια ΕΕ

Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων

Μέτρα για τους Τουρκοκύπριους

ΠεριουσίεςΑρχή


© 2012 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας