Τελευταίες Ειδήσεις

Αίτηση για δημοσιογραφική ταυτότητα

Για να εξασφαλίσει κάποιος ή να ανανεώσει τη δημοσιογραφική του ταυτότητα πρέπει, βάσει του περί Τύπου (Τροποποιητικού) Νόμου 84/Ι του 2002

(Οι περί Τύπου Νόμοι του 1989-2001) - Μέρος Ι «Εισαγωγικές Διατάξεις»:

  • Να εξασκεί το επάγγελμα του δημοσιογράφου,
  • Να έχει κύρια, τακτική και αμειβόμενη απασχόληση σε Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης που λειτουργεί ή εκδίδεται στην Κύπρο,
  • Να προσκομίσει στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Κλάδο Εγχώριων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, επιστολή από τον εργοδότη του που να επιβεβαιώνει τη δημοσιογραφική του ιδιότητα και την απασχόλησή του στον σχετικό οργανισμό. Στην επιστολή θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του ενδιαφερομένου στα ελληνικά και αγγλικά καθώς και ο αριθμός της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του.
  • Να προσέλθει στο ΓΤΠ για φωτογράφιση ή αν αυτό δεν είναι δυνατό, να αποστείλει σε ψηφιακή μορφή φωτογραφία του (πορτρέτο διαβατηρίου μεγέθους 4.5Χ3.5 εκ., ευκρίνειας 300 ppi).

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 22801151, 22801196, 22801237 ή/και στις ακόλουθες διευθύνσεις ηλ. ταχυδρομείου: epapadopoulou@pio.moi.gov.cy, ssidiropoulou@pio.moi.gov.cy, gloucaides@pio.moi.gov.cy

Επισύναψη Φωτογραφίας* :
Είδος Αιτήματος*
Επισύναψη Αντίγραφου Διαβατηρίου* :
* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά