Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

24-01-2018 10:21

Ευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση για περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων χημικών ουσιών σε προϊόντα τατουάζ και μόνιμου μακιγιάζ

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει τους επηρεαζόμενους επαγγελματίες και το καταναλωτικό κοινό ότι σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει υποβληθεί πρόταση για εισαγωγή νέου περιορισμού για την απαγόρευση χρήσης καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων, τοξικών για την αναπαραγωγή και αλλεργιογόνων χημικών ουσιών σε βαφές τατουάζ και σε προϊόντα μόνιμου μακιγιάζ. Ο προτεινόμενος περιορισμός θα ενταχθεί στο Παράρτημα ΧVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού με αρ. 1907/2006 (REACH).

Εκτιμάται ότι 12% των Ευρωπαίων έχει κάποιου είδους τατουάζ και το ποσοστό αυτό είναι διπλάσιο ανάμεσα στις νεότερες γενεές (18-35 ετών). Επίσης, περίπου 3-20% του γενικού πληθυσμού έχει υποβληθεί σε διαδικασίες μόνιμου μακιγιαρίσματος. Σε συγκεκριμένη μελέτη αναφέρθηκε ότι 68% των ατόμων με τατουάζ παρουσίασαν δερματικά προβλήματα. Τα μελάνια τατουάζ και το μόνιμο μακιγιάζ μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ή υπάρχουν υπόνοιες ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές μεταλλάξεις, τοξικές επιδράσεις στην αναπαραγωγή, αλλεργίες ή άλλες δυσμενείς επιδράσεις στους ανθρώπους.

Λόγω της έλλειψης επαρκών πληροφοριών σχετικά με τα μελάνια τατουάζ και το μόνιμο μακιγιάζ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) να αξιολογήσει τους κινδύνους από τις χημικές ουσίες που αυτά περιέχουν και να εξετάσει την ανάγκη επιβολής περιορισμών στη χρήση τους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχετικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα έγχρωμα σωματίδια μεταφέρονται μέσω του αίματος στο εσωτερικό του σώματος, στο ήπαρ και στους λεμφαδένες, πιθανώς εκθέτοντας και άλλα εσωτερικά όργανα σε επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στον φάκελο του προτεινόμενου περιορισμού και να υποβάλουν σχόλια μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας του ECHA:

http://echa.europa.eu/el/restrictions-under-consideration

Αρχικά σχόλια μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 16η Φεβρουαρίου 2018, ενώ η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχολίων είναι η 20η Ιουνίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιο πάνω διαβούλευση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22405609 και 22405608. Περισσότερες πληροφορίες στην ελληνική σχετικά με την επικινδυνότητα των εν λόγω προϊόντων είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://echa.europa.eu/el/chemicals-in-our-life/hot-topics/tattoo-inks

______________
ΑΧ/ΣΧ