Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

09-10-2019 14:40

Πρόσκληση στην Τελική Δημόσια Διαβούλευση για το Πλαίσιο Εκσυγχρονισμού και Αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει ότι το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί Δημόσια Διαβούλευση με θέμα: «Πλαίσιο Εκσυγχρονισμού και Αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Η Δημόσια Διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Cine Studio του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Λεωφόρος Μακεδονίτισσας 46, Λευκωσία).

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του προτεινόμενου Πλαισίου από την Υπουργό Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προκειμένου κοινωνικοί εταίροι, αρμόδιοι φορείς και πολίτες να συμμετάσχουν στον Δημόσιο Διάλογο με την κατάθεση ουσιαστικών απόψεων και προτάσεων, ούτως ώστε να συνεισφέρουν στην περαιτέρω βελτίωση του.

Το προτεινόμενο Πλαίσιο και άλλα σχετικά έγγραφα, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: https://bit.ly/2p7f7xK

(ΜΠ/ΜΓ/ΣΧ)