Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

09-10-2019 18:48

Ισχυρές ναυτιλιακές προσωπικότητες της διεθνούς ναυτιλίας συναντώνται στη Λεμεσό για την 30ή επέτειο του Συνέδριου Ναυτιλιακή Κύπρος 2019

Κύρια σημεία από ομιλίες και συζητήσεις από την τρίτη μέρα του Συνεδρίου

Το Συνέδριο "Ναυτιλιακή Κύπρος 2019" συνέχισε σήμερα για τρίτη ημέρα και έφθασε με επιτυχία στο τέλος του.

Η πρώτη συζήτηση της ημέρας  εξέτασε το θέμα «Seafarer to e-farer» με συντονιστή τον κ. Craig Eason, Εκτελεστικό Διευθυντή, Fathom World. Την  ομάδα ομιλητών αποτελούσε ο κ. Hing Chao,  Executive Chairman Wah Kwong Maritime Transport Holdings Limited,  o κ. Mark O'Neil, Πρόεδρο της Columbia Shipmanagement Ltd, ο κ. Grant Laversuch, Επικεφαλής της Ομάδας Ασφάλειας της P & O Ferries, η κα Cleopatra Doumbia-Henry, Πρόεδρος του Παγκοσμίου Ναυτιλιακού Πανεπιστημίου και η κα Mayte Medina, Επικεφαλής, Office of Merchant Mariner Credential of the U.S. Coast Guard. Η ομάδα ομιλητών διαπίστωσε ότι η ευελιξία αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό για τους ναυτικούς του μέλλοντος. Διαπιστώθηκε, επίσης, από κοινού ότι η εκπαίδευση πρέπει να εξελιχθεί με σκοπό να καλύψει τις αλλαγές στις ανάγκες της βιομηχανίας και ότι τα απαραίτητα κίνητρα και η προβολή ευκαιριών επαγγελματικής ανέλιξης είναι σημαντικά στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων/τεχνογνωσίας μακροπρόθεσμα. Αναφέρθηκε, επίσης, ότι για να επιτευχθεί η μετάβαση από τον ναυτικό σε  «e-ναυτικό» («seafarer to e-farer») απαιτείται αντικειμενική και αυστηρή έρευνα για τον εντοπισμό των κενών εκπαίδευσης. Επισημάνθηκε, επίσης, η σημασία της διατομεακής συνεργασίας και η ανάγκη ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ βιομηχανίας και ρυθμιστών.

Σε συνέχεια της πρώτης συζήτησης, η Dr Henriëtte Van Niekerk, Διευθύντρια και Επικεφαλής της Dry Bulk Analysis, Clarksons Platou, αναφέρθηκε σε τρία κύρια θέματα: τη γεωπολιτική, το «IMO 2020» και τη ναυλαγορά, αντανακλώντας τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου. Σημείωσε την αλλαγή στην παγκόσμια τάξη και τις επιπτώσεις από την Πρωτοβουλία της Κίνας «Belt and Road» και το πως επηρεάζει τις εμπορικές συναλλαγές  καθώς, επίσης, και το πως χώρες όπως το Βιετνάμ και η Γουινέα επωφελούνται από την Πρωτοβουλία αυτή, και τον αντίκτυπο στην ανάπτυξη της οικονομίας.  Στη συνέχεια, η Dr Henriëtte Van Niekerk αναφέρθηκε στις πιθανές επιπτώσεις από τη μείωση της ταχύτητας των πλοίων και των συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων («scrubbers») καθώς και τον αριθμό των πλοίων υπό ναυπήγηση, την αξία τους και το μελλοντικό σχεδιασμό των πλοίων.  

Η δεύτερη συζήτηση της ημέρας εστιάστηκε στο θέμα «Εξασφάλιση χρηματοδότησης: ένα εντελώς νέο παιχνίδι» (Raising finance: a whole new ball game) συντονιστής της οποίας ήταν ο κ. Jasel Chauhan, Διευθυντής Διεθνών Χρηματοδοτήσεων της Hill Dickinson LLP. Συμμετέχοντες στη συζήτηση ήταν ο κ. Andrian Dacy, CEO & CIO του Global Transportation Group, J.P. Morgan Asset Management, o κ. George Mangos, Διευθυντής της Interunity Management Corporation SA, o κ. Jigo Hayashi, Γενικός Διευθυντής International Shipping & Finance, Tokyo Century Corporation, ο κ. Andrew Hampson, Διευθύνων Σύμβουλος, Asset Backed Investments, Tufton Oceanic Limited και ο κ. Γιώργος Παλαιοκρασσάς, Συναίτερος της Watson Farley & Williams. Η ομάδα ομιλητών εξέτασε τον αντίκτυπο στις δομές ιδιοκτησίας και τις ιδιαίτερες προκλήσεις για τους μικρούς πλοιοκτήτες. Ενόσω μειώνονται οι παραδοσιακοί μέθοδοι δανεισμού, οι ομιλητές διαπίστωσαν την εμφάνιση εναλλακτικών δανειστών και τη σημασία πιο απλουστευμένων δομών χρηματοδότησης. Διατυπώθηκαν απόψεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά ζητήματα και θέματα διακυβέρνησης αποτελούν πλέον σημαντικούς παράγοντες για τις επενδύσεις καθώς, επίσης, έγινε αναφορά στις αρχές «Poseidon Principles» που υιοθετήθηκαν από 11 τράπεζες για την επιβράβευση της περιβαλλοντικής προόδου οι οποίες αναμένεται να λειτουργήσουν ως κίνητρο προς την αλλαγή.

Μετά την τελευταία αυτή συζήτηση ο κ. Κώστας Ιακώβου, Πρόεδρος του Συνεδρίου και Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, εκφώνησε τα καταληκτικά σχόλια. Ο Γενικός Διευθυντής ευχαρίστησε όλους τους συνέδρους, τους συμμετέχοντες και τους διακεκριμένους ομιλητές και συντονιστές, καθώς και τους χορηγούς και συνδιοργανωτές του Συνεδρίου, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο και την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών.

____________

/ΣΧ