Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

10-10-2019 10:52

Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας κας Ζέτας Αιμιλιανίδου στο Παγκύπριο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Βιομηχανικών Εργατοϋπαλλήλων Κύπρου – ΣΕΚ

Ευχαριστώ για την πρόσκληση σας να χαιρετίσω το 15ο Παγκύπριο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Βιομηχανικών Εργατοϋπαλλήλων Κύπρου (Ο.ΒΙ.Ε.Κ) – ΣΕΚ και δράττομαι της ευκαιρίας να εκφράσω για ακόμη μια φορά την ειλικρινή μου εκτίμηση για την πολύχρονη συμμετοχή και διαχρονική συνεισφορά της ηγεσίας και των μελών της Ομοσπονδίας σας στο εργασιακό γίγνεσθαι.

Τα δεδομένα στην αγορά εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις τα τελευταία χρόνια είναι πολύ διαφορετικά και πολύ πιο ευοίωνα από ότι στο παρελθόν και νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση για τα όσα έχουμε καταφέρει μαζί, στην προσπάθεια όλων για βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας, τη μείωση της ανεργίας και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για το σύνολο της κοινωνίας.  Θεωρώ πως τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των πολιτικών, των δράσεων και των έργων μάς επιτρέπουν αισιοδοξία για το μέλλον.

Σημαντικός παράγοντας που συνέβαλε και συνεχίζει να συμβάλλει στην επίτευξη των κοινών μας στόχων είναι βεβαίως και ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων καθώς και το εθελοντικό τριμερές σύστημα εργασιακών σχέσεων, το οποίο έχει μακράν παράδοση λειτουργίας και ακριβώς για αυτό τον λόγο χαίρει σεβασμού από όλες τις πλευρές.  Μέσω του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, διατηρούμε την εργατική ειρήνη και προωθούμε τη συνομολόγηση και ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων, κατοχυρώνοντας καλύτερα ωφελήματα και συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζόμενους.

Όπως ήδη γνωρίζετε, αρκετές συλλογικές συμβάσεις επιχειρήσεων και κλάδων που ανήκουν στην Ομοσπονδία σας έχουν ήδη ανανεωθεί, όπως για παράδειγμα η Συλλογική Σύμβαση του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκίνητων Οχημάτων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Εργοδοτών Τυπογράφων, των Αναψυκτικών και Ποτών.

Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική την πρόσφατη επίτευξη συνολικής συμφωνίας σε ότι αφορά την ανανέωση της Συλλογική Σύμβασης στην Οικοδομική Βιομηχανία μετά από πολύμηνη σειρά συζητήσεων και διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Στόχος μας είναι η εφαρμογή μιας υπεύθυνης πολιτικής στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, τοποθετώντας τον κοινωνικό διάλογο στο επίκεντρο των διαδικασιών μας με στόχο την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων και τη λήψη συναινετικών αποφάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε θέσει σε προτεραιότητα την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας αξιοποιώντας το σημαντικότερο εργαλείο που έχουμε στη διάθεση μας που δεν είναι άλλο από την τριμερή συνεργασία και τον κοινωνικό διάλογο μέσα από τον οποίο κατορθώνουμε διαχρονικά να βρίσκουμε λύσεις στα όποια προβλήματα παρουσιάζονται.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επικεντρώνεται στην καλύτερη διασύνδεση των πολιτικών του στον τομέα της απασχόλησης, με αυτές που αφορούν την κοινωνική προστασία. Η προστασία του εργαζομένου, αποτελεί μια εκ των διαχρονικών μας προτεραιοτήτων και για τον λόγο αυτό ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που προωθούμε είναι η θεσμοθέτηση εθνικού κατώτατου μισθού, η οποία έχει ως σκοπό την πλήρη αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων πολιτικών μας στον τομέα αυτό. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ένα αξιοπρεπή μισθό και να εξασφαλίσουμε συνθήκες ίσης μεταχείρισης μεταξύ των επιχειρήσεων. Για το εν λόγω θέμα ετοιμάζονται σχετικές μελέτες από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας ενώ λαμβάνουμε και τεχνική βοήθεια και τεχνογνωσία από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Ως είθισται θα ακολουθήσει η διεξαγωγή κοινωνικού διαλόγου έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων. Προς το τέλος του 2019, αναμένεται ότι θα έχουμε και την τελική έκθεση για τον σχεδιασμό της εφαρμογής του εθνικού κατώτατου μισθού.

Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρόνια υλοποιήθηκαν με επιτυχία δεκάδες σχέδια, τα οποία αποσκοπούσαν στην παροχή κινήτρων για εργοδότηση ή και κατάρτιση σε διάφορες ομάδες πληθυσμού καθώς και αναφορικά με μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενισχύοντας και προωθώντας με τον τρόπο αυτό την απασχόληση και καταπολεμώντας την ανεργία και την αδήλωτη απασχόληση. Τα σχέδια αυτά, για τα οποία αντλήθηκαν πόροι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο απευθύνονταν σε διαφορετικές ηλικιακές και πληθυσμιακές ομάδες, ακριβώς για να μπορούν να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες τους ξεχωριστά και να μπορεί να επεκταθεί το εύρος της ενίσχυσης τους, όσο το δυνατόν περισσότερο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι για το έτος 2018 η Κύπρος ήταν πρώτη από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε απορρόφηση κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενώ, όπως όλοι γνωρίζετε, η ανεργία στην Κύπρο, πέραν του γεγονότος ότι παρουσιάζει σταθερή καθοδική πορεία, υποχώρησε το δεύτερο τρίμηνο του 2019 στο 6.5%, το οποίο είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 και είναι ταυτόχρονα σημαντικά χαμηλότερη από τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης. Η πολιτική μας για επιδότηση της εργασίας και της κατάρτισης συνεχίζεται και ένας από τους σημαντικούς στόχους της Κυβέρνησης είναι η μείωση της ανεργίας και η επαναφορά της οικονομίας σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, με ανεργία κάτω από 5%.

Καθοριστικής σημασίας και καταλυτικό ρόλο στη μείωση της ανεργίας διαδραματίζει και η προσπάθεια για πάταξη της παράνομης και αδήλωτης εργασίας και εργαζόμαστε μεθοδικά προς την κατεύθυνση αυτή, μέσω ενός συστήματος ανάλυσης κινδύνου, στοχευμένων επιθεωρήσεων και αυστηρότερου ελέγχου της αγοράς εργασίας με αποτρεπτικές ποινές και διοικητικά πρόστιμα για όσους δεν εφαρμόζουν τις εργατικές νομοθεσίες.

Όπως γνωρίζετε, βρίσκεται ήδη σε ισχύ η πρώτη, πολύ σημαντική Νομοθεσία, που ετοιμάσαμε για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Με τη Νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο 2017, έχουν εισαχθεί αυστηρότατες ποινές και διοικητικά πρόστιμα και ενισχύθηκαν σημαντικά οι εξουσίες των επιθεωρητών του Υπουργείου, ενώ με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει συσταθεί από τον Ιούνιο 2017 η Ενιαία Υπηρεσία Επιθεώρησης η οποία διενεργεί ετησίως πέραν των 6.000 στοχευμένων επιθεωρήσεων για την αδήλωτη εργασία αλλά και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Επιπλέον, έχει ολοκληρωθεί ο νέος γύρος κοινωνικού διαλόγου αναφορικά το Νομοσχέδιο που αφορά στη δημιουργία και τις εξουσίες της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης και την εισαγωγή του θεσμού της επιβολής αποτρεπτικών διοικητικών προστίμων σε όσους δεν εφαρμόζουν τις εργατικές Νομοθεσίες. Με την εφαρμογή αυτής της ολοκληρωμένης στρατηγικής, αλλάζει άρδην ο τρόπος επιθεώρησης εν σχέση με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και πλέον, μέσω συστήματος ανάλυσης κινδύνου και αυξημένων αλλά και στοχευμένων επιθεωρήσεων, θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η αδήλωτη εργασία και θα προστατευθούν καλύτερα τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Κλείνοντας, θέλω να διαβεβαιώσω την Ομοσπονδία σας ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εγώ προσωπικά παραμένουμε δίπλα σας, έτοιμοι να συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, στο πλαίσιο εποικοδομητικού και παραγωγικού κοινωνικού διαλόγου για την επίτευξη των κοινών μας στόχων για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης για το σύνολο της κοινωνίας.

Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας.

(ΜΠ/ΜΓ)