Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

10-10-2019 13:01

Δήλωση Υπουργείου Εξωτερικών Κυπριακής Δημοκρατίας για την τουρκική εισβολή στην Συρία

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας καταδικάζει απερίφραστα τη νέα στρατιωτική εισβολή της Τουρκίας στη βορειο-ανατολική Συρία και καλεί την Τουρκία να τερματίσει άμεσα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η τουρκική εισβολή παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, υποσκάπτει την επιτευχθείσα πρόοδο στην καταπολέμηση του Da’ esh και δημιουργεί τις συνθήκες για δυναμική επιστροφή των τζιχαντιστών στις επηρεαζόμενες περιοχές. Επίσης υπονομεύει την πολιτική διαδικασία προς επίλυση της μακροχρόνιας συριακής διένεξης, ύστερα από την ελπιδοφόρα εξέλιξη συμφωνίας για τη σύσταση της Συνταγματικής Επιτροπής.

Εκφράζουμε την κάθετη αντίθεσή μας στην αλλοίωση δια της βίας του δημογραφικού χαρακτήρα του τοπικού πληθυσμού στην βορειο-ανατολική Συρία. Η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση θα προκαλέσει ευρεία ανθρωπιστική τραγωδία και μεγάλη αύξηση προσφυγικών ροών.

Το  Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας καλεί την Τουρκία να σεβαστεί πλήρως την κυριαρχία, ενότητα και εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος στη Συρία από την πολιτική λύση και την πλήρη εφαρμογή της Διακήρυξης Γενεύης και των προνοιών του ψηφίσματος 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

(ΜΓ)