Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

10-10-2019 13:35

Έλεγχος στον ΚΟΑΠ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πραγματοποίησε έλεγχο στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων πληροφοριών. Η αποστολή πραγματοποιήθηκε από εξωτερική εταιρεία εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο έλεγχος διεκπεραιώθηκε χωρίς να έχει προταθεί οποιαδήποτε δημοσιονομική διόρθωση.

Ο Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών με ικανοποίηση έλαβε ενημέρωση από την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης ότι ο έλεγχος που διενήργησε άφησε ικανοποιημένη την Επιτροπή.

Ο ΚΟΑΠ ελέγχεται από διάφορες Επιτροπές και όργανα ελέγχου, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπου πρέπει να συμμορφώνεται και να ακολουθεί διαφόρους νόμους και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να είναι σε θέση να εκταμιεύει όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια.

(ΜΓ/ΕΙ)