Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

10-10-2019 14:29

Ευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση για πιθανό νέο περιορισμό στη χρήση μολύβδου σε φυσίγγια, σφαίρες και εξοπλισμό ψαρέματος

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ΕCHA) συλλέγει δεδομένα με στόχο την ετοιμασία περιορισμού που θα απαγορεύει τη χρήση μολύβδου σε φυσίγγια και σφαίρες για θηράματα και σε εξοπλισμό ψαρέματος. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει σχετικά τους επηρεαζόμενους βιομήχανους, εισαγωγείς, διανομείς, καθώς και τις οποιεσδήποτε επηρεαζόμενες οργανώσεις για την υποβολή σχολίων/παρατηρήσεων. Η πρόταση για το νέο περιορισμό θα αξιολογηθεί με τελικό στόχο να ενταχθεί στο Παράρτημα ΧVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού με αρ. 1907/2006 (REACH).   

Ο νέος περιορισμός στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, μέσω της μείωσης στην απόρριψη μολύβδου στο περιβάλλον και στην κατανάλωση θηραμάτων μολυσμένων από μόλυβδο. Είναι αποδεδειγμένο ότι στον ανθρώπινο οργανισμό ο μόλυβδος και οι ενώσεις του προκαλούν νευρομυϊκές και νευροαναπτυξιακές διαταραχές και νεφρική ανεπάρκεια ακόμα και σε μικρές δόσεις έκθεσης. Ο μόλυβδος θεωρείται νευροτοξική ουσία για την οποία δεν υπάρχει ασφαλές όριο έκθεσης, που έχει, μεταξύ άλλων, και δυσμενείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού συστήματος των παιδιών.

Από τον προτεινόμενο περιορισμό θα καλύπτονται τα φυσίγγια και οι σφαίρες για χρήση στο κυνήγι, στη σκοποβολή καθώς και στον εξοπλισμό για ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό ψάρεμα.

Καλούνται οι επηρεαζόμενοι και όσοι έχουν ειδικό ενδιαφέρον για το θέμα να αποστείλουν τις απόψεις τους ή οποιαδήποτεδεδομένα κατέχουν, ειδικότερα σχετικά με τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων/υλικών ή τις πιθανές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που αναμένεται να έχουν λόγω της εισαγωγής του περιορισμού, μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας του ECHA:

https://echa.europa.eu/calls-for-comments-and-evidence

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχολίων και δεδομένων είναι η 16η Δεκεμβρίου 2019. Τονίζεται ότι η έγκαιρη υποβολή δεδομένων ή απόψεων από τους επηρεαζόμενους είναι σημαντική για να εντοπιστούν οι πιθανές εξαιρέσεις από τον μελλοντικό περιορισμό. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιο πάνω διαβούλευση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22405609 και 22405608.

(EK/EI)