Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

10-10-2019 16:30

Χαιρετισμός του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ κ. Γιάννη Γιαννάκη στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου

Ο εθελοντισμός αναγνωρίζεται για τη διαχρονική συμβολή του στην αντιμετώπιση προβλημάτων, ιδιαίτερα στις σύγχρονες κοινωνίες όπου είναι καλά οργανωμένος και διέπεται από τις αρχές χρηστής διοίκησης και διαφάνειας. Ο σύγχρονος εθελοντισμός και η ενεργός πολιτότητα εξελίχθηκαν  σ’ ένα οριζόντιο εργαλείο για όλους τους τομείς της κοινωνίας, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και άλλων προβλημάτων.

Η δράση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, οι οποίες βασίζονται στον εθελοντισμό, συμβάλουν σημαντικά στη στήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού αλλά και στην χάραξη πολιτική του κράτους.

Στην Κύπρο ο τομέας της υγείας ενεργοποιεί ένα μεγάλο αριθμό Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και εθελοντών. 

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, από το 1971, έχει συνεχή δράση στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας στους συνανθρώπους μας οι οποίοι  διαγνώστηκαν και υποφέρουν από καρκίνο.

Το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα» και το Ευαγόρειο Κέντρο στη Λεμεσό, προσφέρουν δωρεάν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους καρκινοπαθείς. Με την εφαρμογή των συγκεκριμένων προγραμμάτων,  αναδεικνύεται και η μεγάλη αξία της εθελοντικής προσφοράς προς τους καρκινοπαθείς συνανθρώπους μας.

Σ’ αυτό το πλαίσιο θέλω να τονίσω ότι η οικονομική διαφάνεια και η χρηστή διοίκηση είναι στοιχεία τα οποία ενισχύουν την αξιοπιστία των οργανώσεων αλλά και ενδυναμώνουν τη στήριξη τους από την κοινωνία των πολιτών. Με την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, η οποία δίνει νομική οντότητα στις ΜΚΟ, η οικονομική διαφάνεια και χρηστή διοίκηση είναι πλέον νομική υποχρέωση των ΜΚΟ. Από την 1η Ιανουαρίου 2020, και ελπίζω χωρίς άλλη παράταση στην εφαρμογή της νομοθεσίας, Σωματεία και Ιδρύματα θα πρέπει υποχρεωτικά να εφαρμόζουν τις αρχές της διαφάνειας.

Και είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω την 46η ετήσια Γενική Συνέλευση του Αντικαρκινικού Συνδέσμου στην οποία θα παρουσιαστούν ο οικονομικός απολογισμός και η δράση του Συνδέσμου, αλλά είναι και ένας τρόπος ενίσχυσης της συμμετοχικής δημοκρατίας των μελών  της Οργάνωσης. 

Στόχος μας είναι να αναβαθμίσουμε τον τομέα των ΜΚΟ, του εθελοντισμού και της ενεργούς πολιτότητας, δημιουργώντας ένα αξιόπιστο και ευνοϊκό περιβάλλον με το οποίο η κοινωνία των πολιτών θα τον αγκαλιάσει ακόμη περισσότερο.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίηση μου για το διαχρονικό σημαντικό έργο του Συνδέσμου και να συγχαρώ το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη και τους εθελοντές του Συνδέσμου για την ανεκτίμητη τους προσφορά, η οποία σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους στηρίζουν αποτελεσματικά τους καρκινοπαθείς συνανθρώπους μας.

-----------------------------

(ΜΓ/ΕΙ)