Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-10-2019 10:48

Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με θέμα "Έλεγχος Διοίκησης Υπουργείου Οικονομικών"

 Η Ειδική Έκθεση με θέμα  "Έλεγχος Διοίκησης Υπουργείου Οικονομικών" που ετοιμάστηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία, έχει αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας στη διεύθυνση:

http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualscg_gr/annualscg_gr?OpenForm

 

(ΑΜ/ΕΙ)