Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-10-2019 14:09

Ανακοίνωση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για διορισμούς, αντικαταστάσεις και έκτακτες μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της αναρτήθηκαν ανακοινώσεις που αφορούν:

  1. Αιτήσεις υποψήφιων εκπαιδευτικών σε θέση αντικαταστάτη
  2. Διορισμό με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση (Ειδική Εκπαίδευση)
  3. Έκτακτες μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση)
  4. Διορισμό με σύμβαση στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση
  5. Μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς εκπαιδευτικών λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης
  6. Έκτακτες μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.

Για τις ανακοινώσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα: http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(ΕΚ/ΕΙ)