Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

17-10-2019 13:16

Oι συλλογικές διαπραγματεύσεις για ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης των Λιμενεργατών κατέληξαν με επιτυχία

Ανακοίνωση του Τμήματος Εργασίας αναφέρει ότι η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου ενημερώνει ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις για ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης των Λιμενεργατών στα Λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας κατέληξαν με επιτυχία. Στη νέα Συλλογική Σύμβαση που υπογράφτηκε από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ενσωματώθηκε η συμφωνία που επιτεύχθηκε ενώπιον της Υπουργού Εργασίας στις 19.6.2019.

Η ανακοίνωση περαιτέρω σημειώνει ότι τόσο η εργοδοτική όσο και η συνδικαλιστική πλευρά έχουν επιδείξει πνεύμα σύνεσης και ευθύνης, σεβόμενοι τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και τα εργασιακά θέσμια, με κοινό σκοπό τη διατήρηση της εργατικής ειρήνης.

ΑΜ