Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

17-10-2019 16:23

Ευρωπαϊκή Ημέρα Στατιστικής – 20 Οκτωβρίου 2019

Η 20ή Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως η ημέρα του ετήσιου εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Στατιστικής, η οποία συμπληρώνει την Παγκόσμια Ημέρα Στατιστικής που λαμβάνει χώρα κάθε πέντε χρόνια. Το φετινό σύνθημα «Κοιτάξτε τους Πραγματικούς Αριθμούς», έχει σκοπό να τονίσει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι επίσημες στατιστικές στην κοινωνία μας. Οι επίσημες στατιστικές παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα σε κοινωνικοοικονομικά και άλλα θέματα και έτσι οι φορείς χάραξης πολιτικής, οι επιχειρήσεις αλλά και οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης επιστημονικά τεκμηριωμένων αποφάσεων και σχεδιασμών για ένα καλύτερο μέλλον.

Για περισσότερα από 60 χρόνια, οι στατιστικές Αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάζονται με την Eurostat (τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για την παραγωγή αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Κύπρο, η αρμόδια Αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων είναι η Στατιστική Υπηρεσία.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Στατιστικής, η Στατιστική Υπηρεσία και η Κυπριακή Στατιστική Εταιρεία διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα "Η χρησιμότητα των επίσημων στατιστικών στην Κύπρο". Οι επίσημες στατιστικές είναι μια αξιόπιστη και πλούσια πηγή πληροφόρησης για πολιτικούς, τεχνοκράτες, επιχειρήσεις, ερευνητές, φοιτητές, μαθητές, καθώς και για το ευρύ κοινό γενικότερα. Τη χρησιμότητα αυτή των επίσημων στατιστικών αναμένεται να αναδείξουν οι ομιλητές της εκδήλωσης, οι οποίοι προέρχονται από διάφορες κατηγορίες χρηστών.

Η εκδήλωση, η οποία είναι ανοικτή για το κοινό, θα πραγματοποιηθεί στις 21 Οκτώβριου στις 11 π.μ., στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, του Υπουργείου Οικονομικών.

____________

/ΣΧ