Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

18-10-2019 11:03

Ειδική ΄Εκθεση με θέμα τη χρηματοδότηση ανέγερσης οινοποιείου στην ιστοσελίδα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

 Η Ειδική ΄Εκθεση με θέμα:  Χρηματοδότηση ανέγερσης οινοποιείου στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου ΕΠΣΑ 3α «Ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον οινοποιητικό κλάδο»" που ετοιμάστηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία έχει αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα τη Ελεγκτικής Υπηρεσίας , στη διεύθυνση: http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualso_gr/annualso_gr?OpenForm

 

(ΑΜ/ΣΧ)