Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

18-10-2019 12:03

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου και το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο Λευκωσίας

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 29 Ιουλίου 2019 την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ), το οποίο παρέχει προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για επαγγελματική ειδίκευση στις Μαγειρικές Τέχνες και την Ξενοδοχειακή και Τουριστική Διεύθυνση και του Ρωσικού Πολιτιστικού και Επιστημονικού Κέντρου Λευκωσίας (ΡΠΕΛ), το οποίο αποτελεί ενδιάμεσο φορέα πολιτιστικής, επιστημονικής, εκπαιδευτικής και γλωσσικής συνεργασίας της Ρωσίας στην Κύπρο.  

Την Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019, η Διευθύντρια του ΑΞΙΚ Δρ Εύη Σωτηρίου και η Διευθύντρια του ΡΠΕΛ Δρ Αλίνα Ραντσένκο, υπέγραψαν το Μνημόνιο Συνεργασίας για την ενίσχυση και διεύρυνση της εκπαιδευτικής συνεργασίας ανάμεσα στα δύο ιδρύματα. Τόσο η Δρ Σωτηρίου όσο και η Δρ Ραντσένκο εξήραν τη σημασία του Μνημονίου όχι μόνο για τη σύσφιξη των σχέσεων των δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αλλά και των δύο χωρών, τις οποίες συνδέουν ισχυροί δεσμοί φιλίας και συνεργασίας σε διάφορα επίπεδα. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης τα επόμενα βήματα και οι μηχανισμοί υλοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας.

Το Μνημόνιο προβλέπει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών δράσεων, που αφορούν κυρίως τη διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας για επαγγελματικούς σκοπούς στον τομέα του επισιτισμού, των ξενοδοχειακών και του τουρισμού, τη συμμετοχή σε προγράμματα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση όπως το πρόγραμμα ERASMUS+ και την ενίσχυση του ανοίγματος του ΑΞΙΚ στην ευρωπαϊκή και διεθνή συνεργασία με άλλα ρωσόφωνα εκπαιδευτικά ιδρύματα.  

Συγκεκριμένα, οι βασικοί άξονες συνεργασίας αφορούν:

  • τη συνεργασία σε θέματα γλώσσας και εκπαίδευσης μέσα από ένα έργο επανασχεδιασμού και ανάπτυξης του περιεχομένου των προγραμμάτων διδασκαλίας ρωσικής γλώσσας που προσφέρει το ΑΞΙΚ,
  • την προώθηση της φοιτητικής και επαγγελματικής κινητικότητας, μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το πρόγραμμα ERASMUS+,
  • την ανάπτυξη δραστηριοτήτων οι οποίες απορρέουν από το έργο «Διπλωματία της Γαστρονομίας» προσκαλώντας συστηματικά Ρώσους σεφ για παρουσιάσεις σε τάξεις φοιτητών του ΑΞΙΚ προχωρημένου επιπέδου καθώς επίσης και σε επαγγελματικά σεμινάρια τα οποία θα απευθύνονται σε Κύπριους σεφ,
  • την παροχή βοήθειας για εντοπισμό συνεργατών και την ενίσχυση του ανοίγματος του ΑΞΙΚ στην ευρωπαϊκή και διεθνή συνεργασία με άλλα ρωσόφωνα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

(ΜΓ/ΣΧ)