Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

18-10-2019 22:13

Χαιρετισμός ΥΜΕΕ κας Βασιλικής Αναστασιάδου στα εγκαίνια του νέου δρόμου προσπέλασης προς Μένικο

Είναι πράγματι με ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκομαι σήμερα στην Κοινότητα Μενίκου για την τέλεση των εγκαινίων του νέου δρόμου προσπέλασης προς το Μένικο από τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας – Ακακίου. 

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο για τη κοινότητα Μενίκου καθ’ ότι ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα της Κοινότητας για απευθείας πρόσβαση σε αυτήν από το κύριο δρόμο Λευκωσίας – Τροόδους.

Με το Έργο αυτό διευκολύνεται η πρόσβαση προς την Κοινότητα, εξοικονομείται χρόνος στη διακίνηση και αυξάνεται το επίπεδο οδικής ασφάλειας.  Θα επωφεληθούν επίσης και οι Κοινότητες Ακακίου και Παλαιομετόχου, οι οποίες θα απαλλαχθούν από διαμπερή κίνηση και κατ’ επέκταση από την κυκλοφοριακή συμφόρηση στις ώρες αιχμής.

Το Έργο, μήκους 3χλμ., έχει αφετηρία τον κυκλικό κόμβο Ακακίου στη συμβολή του αυτοκινητόδρομου Ανθούπολης – Δένειας με τον υφιστάμενο δρόμο Ακακίου – Αστρομερίτη και καταλήγει στο δρόμο Ακακίου – Μενίκου, εντός της οικιστικής περιοχής Μενίκου.  Έχει εκτελεστεί από την Εταιρεία Cyfield Development Public Ltd μετά από προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κόστος της τάξης των €3,3εκ. συμπερ. ΦΠΑ. 

Ο δρόμος διαλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας με ασφαλτοστρωμένα ερείσματα  εκατέρωθεν και προστατευτικά τοιχεία.  Στην αρχή του Έργου παρά τον υφιστάμενο κυκλικό κόμβο και στο τέλος του Έργου, εντός οικιστικής περιοχής Μενίκου, κατασκευάστηκαν επίσης, πεζοδρόμια. 

Θα ήθελα επί τη ευκαιρία να τονίσω ότι στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του Κράτους και του ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος της χώρας, η στήριξη μας, τόσο στα ώριμα προς υλοποίηση έργα όσο και στους αναπτυξιακούς στόχους και επιδιώξεις που θέτουν όλες οι τοπικές αρχές, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Κυρίες και Κύριοι,

Κλείνοντας το χαιρετισμό μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του Έργου. Τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας, την Αστυνομία αλλά και το προσωπικό του Τμήματος Δημοσίων Έργων, το οποίο ανέλαβε την εκπόνηση της Μελέτης, την ετοιμασία των εγγράφων προκήρυξης του διαγωνισμού και στη συνέχεια τη διαχείριση και επίβλεψη του Έργου κατά την εκτέλεση του. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στις Τοπικές Αρχές και τους άμεσα επηρεαζόμενους κατοίκους για την υπομονή και την συνεργασία τους για την απρόσκοπτη κατασκευή του Έργου.