Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

21-10-2019 10:14

Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη στην Δ’ Σύνοδο της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτή τη φορά ως συμμετέχοντες στα πλαίσια της Παράλληλης Βουλής, της οποίας αποτελείτε τους πρώτους βουλευτές που συνεδριάζουν για τη νέα περίοδο, αλλά και συνιδρυτές αυτού του θεσμού. Οι προηγούμενες καλές πρακτικές καθώς και η πολύτιμη σας πείρα στη διοργάνωση και λειτουργία της Βουλής των Νέων θα αξιοποιηθούν στην καινούρια, ολιστική προσέγγιση της διάδρασης της Βουλής των Αντιπροσώπων με την κοινωνία.

Η διοργάνωση αυτή αποτελεί γνήσιο παράδειγμα καλής πρακτικής ενδυνάμωσης των νέων και προώθησης της ενεργού πολιτότητας. Εξάλλου, μέσω αυτής της μορφής δομημένου διαλόγου, δίνεται στους νέους η ευκαιρία εμπλοκής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα θέματα που τους αφορούν, διασφαλίζοντας ότι οι ανησυχίες και απόψεις τους εισακούονται σε πρώτη φάση και ακολούθως λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση σχετικών πολιτικών. 

Από αυτό το πνεύμα διακατέχεται και η πρωτοβουλία μας για τη δημιουργία του θεσμού της Παράλληλης Βουλής, που αρχίζει να υλοποιείται από σήμερα, ως μοντέλο ενίσχυσης της συμμετοχικής δημοκρατίας, του πλουραλισμού και της διαφάνειας. Στόχος της Παράλληλης Βουλής είναι η καθιέρωση ενός τακτικού διαλόγου μεταξύ της Βουλής των Αντιπροσώπων από τη μια, και πολιτών και εμπειρογνωμώνων σε διάφορους τομείς από την άλλη, μέσω της λειτουργίας έξι Παράλληλων Βουλών: 1. για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, 2. για τον Πολιτισμό, 3. για την Οικολογία-Αειφορία, το Περιβάλλον και την Υγεία, 4. για την Κοινωνία των Πολιτών, 5. για τα Παιδιά και 6. για τους Νέους.

Ο θεσμός αυτός έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον ξένων κοινοβουλίων, καθώς και διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών όπως τη Διακοινοβουλετική Ένωση και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ, ως παράδειγμα καλής πρακτικής για ενδυνάμωση και ενίσχυση της αποτελεσματικής συμβολής των πολιτών στην εκπόνηση πολιτικών.

Με τη λειτουργία των έξι Παράλληλων Βουλών και τη συμμετοχή σας στα όργανά της, θα μπορείτε να έχετε άποψη για τα γενικότερα θέματα που απασχολούν την κυπριακή κοινωνία, αλλά και μια πιο σφαιρική ενημέρωση για τα ζητήματα που συζητούνται. Με τους κανονισμούς, τις δομές, την υπηρεσιακή στήριξη, καθώς και τα νέα συστήματα που θα λειτουργήσουν στα πλαίσια αυτά, προσδοκούμε ότι ο θεσμός της Παράλληλης Βουλής θα λειτουργήσει αποτελεσματικά για ενίσχυση της κυπριακής κοινωνίας, σε μια προσπάθεια θεσμοθετημένης και δομημένης συμμετοχής των πολιτών στις προσπάθειες ορισμού των προβλημάτων και προκλήσεων που τους απασχολούν, καθώς και στη διαμόρφωση συγκεκριμένων εισηγήσεων για αντιμετώπισή τους.

Η διάδραση αυτή προσδοκούμε ότι θα συμβάλει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ πολιτών και πολιτείας, αρχής γενομένης με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τον ναό της Δημοκρατίας, που ανοίγει, με τον τρόπο αυτό, θεσμοθετημένα τις πύλες και τα αυτιά της στην κοινωνία. Η προσέγγιση των εκλελεγμένων εκπροσώπων του λαού με τους τελικούς αποδέκτες των νομοθεσιών, τους πολίτες, θα εμπλουτίσει, θα διευρύνει και θα καταστήσει ακόμα πιο σχετικό με τις ανησυχίες των πολιτών το έργο της Βουλής, σ’ όλους τους τομείς της δράσης της, κάνοντας παράλληλα πράξη την προσπάθεια απάλειψης κάθε δημοκρατικού ελλείμματος.

Σας διαβεβαιώ, αγαπητοί βουλευτές, κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι, ότι ο θεσμός της Παράλληλης Βουλής δεν αποτελεί διακήρυξη συμβολικού περιεχομένου. Αντίθετα, αποτελεί όραμα που αποκτά περιεχόμενο και ουσία, αφού, με δική μας καθοδήγηση και σε συνεργασία μαζί σας, θα εξετάζονται από τις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και τις Υπηρεσίες της Βουλής τα πορίσματα όλων των Παράλληλων Βουλών, με στόχο την αποτελεσματική προώθησή τους.

Δεν είναι επομένως τυχαία η στήριξη την οποία παρείχε τα τελευταία τρία χρόνια η Βουλή των Αντιπροσώπων και εγώ προσωπικά στη Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων. Η πρόσβαση που δόθηκε για παρουσίαση των πορισμάτων των Συνόδων σας στις Επιτροπές της Βουλής, συνάδει με το ενδιαφέρον μας να αφουγκραστούμε τις απόψεις και ανησυχίες της κοινωνίας και δη της δυναμικότερής της μερίδας, με τελική επιδίωξη η συνεργασία αυτή να εμπλουτιστεί και να διευρυνθεί.

Η φετινή θεματολογία δεν αντικατοπτρίζει μόνο τις ανησυχίες της νεολαίας, αλλά υποδηλώνει και την επιθυμία και την αναγνώριση της ανάγκης για προσαρμογή στα δεδομένα της εποχής. Είναι επίσης έμπρακτη απόδειξη της πολύπλευρής της ενασχόλησης με φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας. Αναμένουμε, λοιπόν, με ενδιαφέρον να ενημερωθούμε, το συντομότερο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σας, για τα πορίσματά σας σχετικά με την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, την ισότητα των φύλων στον εργασιακό τομέα, την πρόκληση της στέγασης, τη διασύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας και το κλείσιμο του κύκλου των πλαστικών αντικειμένων. Όλα τα θέματα που θα συζητήσετε είναι εξόχως σημαντικά και ενδιαφέροντα και γι’ αυτό θα αναμένουμε τα πορίσματα της Συνόδου σας.

Με την ευκαιρία αυτή, επισημαίνω με ιδιαίτερη ικανοποίηση την απόφαση της Βουλής των Νέων να λειτουργήσει και φέτος χωρίς χαρτί, στόχο που έχω θέσει και για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και άρχισε να υλοποιείται και προς την κατεύθυνση αυτή θα ήθελα να ακούσω και τις απόψεις σας.

Κλείνοντας και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η Βουλή έχει ήδη συστήσει μόνιμη ομάδα εργασίας και γραμματεία από λειτουργούς της Βουλής για να στηρίζουν και να συντονίζουν τις δράσεις της Παράλληλης Βουλής.

Αγαπητοί βουλευτές,

Κηρύττω την έναρξη των εργασιών της 4ης Συνόδου της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων και εύχομαι εποικοδομητικές εργασίες και καλή επιτυχία στο έργο των Επιτροπών και των Νέων Αντιπροσώπων.

(ΜΓ/ΣΧ)