Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

23-10-2019 10:37

Δημοσιοποίηση Ειδικής Έκθεσης Γενικού Ελεγκτή με θέμα «΄Ελεγχος Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου»

Το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή ανακοινώνει ότι η Ειδική ΄Εκθεση με θέμα «΄Ελεγχος Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου», που ετοιμάστηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία έχει αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualso_gr/annualso_gr?OpenForm

(ΕΚ)