Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

30-03-2018 15:42

Γραπτή δήλωση του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου

Η σημερινή συζήτηση και ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων του προϋπολογισμού και των τροπολογιών που κατατέθηκαν από το Υπουργείο Υγείας για τον περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμο του 2018, αποτελεί ένα πρώτο δείγμα της βούλησης για μεταρρύθμιση του τομέα της Υγείας.

Μετά τη σημερινή εξέλιξη, συνεχίζουμε με την ίδια θέληση και αποφασιστικότητα στην υλοποίηση των σχεδιασμών μας όπως αυτές προκαθορίζονται στα νομοσχέδια που ενέκρινε η Βουλή τον Ιούνιο του 2017.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα κοινοβουλευτικά κόμματα που συμπαρατάχθηκαν με το Υπουργείο Υγείας για τη στήριξη και την προώθηση του μεταρρυθμίσεων που έχουν δρομολογηθεί.

(ΜΚΥ)