Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

30-10-2019 12:06

Δημοσιοποίηση Ειδικής Έκθεσης Ελεγκτικής Υπηρεσίας με θέμα «Έλεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου»

Η Ελεγκτική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι η Ειδική Έκθεση με θέμα «Έλεγχος Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου» που ετοιμάστηκε από την Υπηρεσία έχει αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της, στη διεύθυνση: http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualso_gr/annualso_gr?OpenForm

(ΜΓ/ΣΧ)