Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

31-10-2019 10:41

Δημοσιοποίηση Ειδικής Έκθεσης Ελεγκτικής Υπηρεσίας με θέμα «Έλεγχος Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος»

Το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή ανακοινώνει ότι η Ειδική ΄Εκθεση με θέμα «Έλεγχος Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος», που ετοιμάστηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία, έχει αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της, στη διεύθυνση: http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualscg_gr/annualscg_gr?OpenForm

(ΕΚ)