Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

31-10-2019 16:33

Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιμιλιανίδου στην εκδήλωση Φιλόπτωχου Αδελφότητας Αμμοχώστου, στη Λάρνακα

Eυχαριστώ για την πρόσκληση σας να απευθύνω χαιρετισμό στη πρώτη  φιλανθρωπική εκδήλωση που διοργανώνεται από την Φιλόπτωχο Αδελφότητα Αμμοχώστου μετά την ανασύσταση της με νέο Διοικητικό Συμβούλιο τον Ιανουάριο του 2019 με στόχο και πάλι τη βοήθεια αναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας.

Επιτρέψτε μου πρώτα να σας συγχαρώ για την επαναδραστηριοποίηση σας για την βοήθεια και τη στήριξη που θα παρέχετε σε συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, αποδεικνύοντας ότι η  παρουσία των εθελοντών, είναι έντονη και αισθητή στην κυπριακή κοινωνία και η συμβολή τους στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, είναι αδιαμφισβήτητα πολύ σημαντική.

Ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής με ιδιαίτερες αξίες, όπως η φιλανθρωπία, η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική συμμετοχή.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση του δικαιώματος αξιοπρεπούς διαβίωσης κάθε προσώπου που διαμένει νόμιμα στη Δημοκρατία και δεν έχει τους αναγκαίους πόρους για κάλυψη των βασικών και ειδικών του αναγκών. Η αύξηση των αναγκών κοινωνικής στήριξης τα τελευταία χρόνια κατέδειξε την αναγκαιότητα για να προχωρήσει η Κυβέρνηση τάχιστα στην μεταρρύθμιση του συστήματος πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, με στόχο την παροχή σε κάθε πολίτη των αναγκαίων προς το ζην,  στη βάση κριτηρίων που αφορούν το εισόδημα, την περιουσία, την σύνθεση της οικογένειας και τυχόν εξειδικευμένες ανάγκες. Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα αποτελεί πλέον τον ακρογωνιαίο λίθο της νέας κρατικής πολιτικής πρόνοιας.

Παράλληλα με την εφαρμογή της Νομοθεσίας για το ΕΕΕ, αναθεωρήθηκε η πολιτική για τα θέματα φροντίδας, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη διασφάλιση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων, που είναι δικαιούχοι ΕΕΕ, περιλαμβανομένων και των ηλικιωμένων, μέσα από την επιδότηση των διαπιστωμένων αναγκών τους για υπηρεσίες φροντίδας.

Στόχος μας είναι η συνεχής ενίσχυση της κοινωνικής μας πολιτικής.  Με απόφαση της Κυβέρνησης, επαναφέραμε το τιμητικό επίδομα πολύτεκνης μάνας το οποίο είχε καταργηθεί από το 2012, εις ένδειξη αναγνώρισης της σημαντικότατης προσφοράς της πολύτεκνης μάνας στον τόπο.

Επιπρόσθετα, εγκρίθηκε το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης για παροχή πληρωμένης άδειας πατρότητας διάρκειας δύο εβδομάδων, που αποτελεί ακόμη ένα μέτρο προς επίτευξη της ισότητας των δύο φύλων, και  το οποίο κρίναμε εξαρχής ότι χρειαζόταν να υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα του κάθε πατέρα που αποκτά ένα νέο τέκνο, αλλά και τα δικαιώματα της κάθε μητέρας που χρειάζεται κατά την περίοδο αυτή επιπρόσθετη βοήθεια και στήριξη.

Διορθώσαμε, με τροποποίηση της νομοθεσίας, μία διαχρονική παραδοξότητα αναφορικά με την παροχή Επιδόματος Τέκνου, όπου βάσει των προνοιών της ισχύουσας μέχρι πριν δύο μήνες περίπου νομοθεσίας, εξισώνονταν οι οικογένειες με δύο τέκνα με οικογένειες πολυτέκνων. Γι’ αυτό τροποποιήθηκε η νομοθεσία για αύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου κατά €5.000 για κάθε επιπρόσθετο τέκνο πέραν των δύο.

Διασφαλίσαμε, επίσης, το δικαίωμα της γυναίκας σε επίδομα  μητρότητας ή πατρότητας, σε περιπτώσεις όπου δικαιούχος απουσιάζει από την Κύπρο για σκοπούς συνοδείας νεογέννητου του παιδιού το οποίο χρειάζεται νοσηλεία στο εξωτερικό. Με την προηγούμενη  Νομοθεσία, στις περιπτώσεις αυτές η μητέρα έχανε το δικαίωμα σε επίδομα μητρότητας.

Μέσω της συνεχούς προώθησης κατάλληλων πολιτικών και μέτρων, μειώθηκε η ανεργία,  ενισχύθηκε η απασχολησιμότητα των ανέργων και εργαζομένων, ενισχύθηκε η στήριξη της δημιουργίας νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας,  έγινε βελτίωση των συστημάτων πρόνοιας και προαγωγής της κοινωνικής συνοχής καθώς και εκσυγχρονισμός των θεσμών και πρακτικών στα εργασιακά θέματα.

Η μετάβαση από την ανεργία στην απασχόληση ή την κατάρτιση προωθείται από το Υπουργείο μέσω της εφαρμογής ενεργητικών μέτρων πολιτικής  υπό την μορφή Σχεδίων παροχής κινήτρων για πρόσληψη ή/και κατάρτιση ανέργων με ιδιαίτερη έμφαση στην ομάδα των νέων.

Πρωταρχική μας έγνοια και μέριμνα αποτελεί η στήριξη των συνανθρώπων μας και θα συνεχίσουμε με την κάλυψη των βασικών αναγκών τους, τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την παροχή ευκαιριών ενσωμάτωσης ολόκληρου του λαού στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου

Tο ρόλο του κράτους έρχεται επικουρικά να συμπληρώσει το έργο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που αποτελούν πλέον ένα οργανωμένο σύστημα κοινωνικής προσφοράς και πολύτιμους συνεργάτες του κράτους.

Σας διαβεβαιώνω, ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα εξακολουθήσει να επιδεικνύει αμείωτο ενδιαφέρον προς τους Μη Κυβερνητικους Φορείς και θα παρέχει στήριξη προς το έργο που επιτελούν.

Κλείνοντας, επιτρέψετε μου για ακόμη μια φορά να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία και για το ενδιαφέρον που επιδεικνύετε για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας

------------------------- 

Σημ.:   Τον χαιρετισμό διάβασε, εκ μέρους της κας Υπουργού, ο Ανώτερος Λειτουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ευτύχιος Χατζηχριστοδούλου. 

ΜΠ/ΕΙ