Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

31-10-2019 17:53

Παρέμβαση της Κύπρου στην Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης ΟΗΕ για την Έκθεση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, Πρέσβης Ανδρέας Δ. Μαυρογιάννης, μίλησε χθες (30.10.19) στην Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την ετήσια Έκθεση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

Στην παρέμβαση του ο κ. Μαυρογιάννης τόνισε, ότι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είναι απαραίτητος πυλώνας του διεθνούς συστήματος στο επίκεντρο του οποίου είναι η υποκατάσταση της χρήσης βίας με την ειρηνική επίλυση των διαφορών μεταξύ κρατών, καθώς και η υπερίσχυση του κράτους δικαίου σε διεθνές επίπεδο. «Τα κράτη φέρουν συλλογική ευθύνη για τη θεσμική προστασία του Δικαστηρίου και τη διασφάλιση των συνθηκών εκείνων που θα επιτρέψουν στο Δικαστήριο να παραμείνει ανεξάρτητο και ικανό να συνεχίσει να παραγάγει επιτυχές δικαστικό έργο.

Στόχος μας πρέπει να είναι η αύξηση του αριθμού κρατών που έχουν αποδεχθεί την υποχρεωτική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου δυνάμει του Άρθρου 36.2 του Καταστατικού του. Το κύρος του Δικαστηρίου πρέπει να διαφυλαχθεί, μέσω της οικουμενικής αποδοχής και εφαρμογής των αποφάσεων του. Το Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει πάντα να αφήνεται να ασκεί τις εξουσίες του σε σχέση με την εφαρμογή των αποφάσεων του Δικαστηρίου», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο κ. Μαυρογιάννης αναφέρθηκε επίσης στην έκδοση γνωμοδοτήσεων από το Δικαστήριο, μνημονεύοντας ειδικά την φετινή του γνωμοδότηση για τις νομικές συνέπειες του διαχωρισμού του Αρχιπελάγους Τσάγκος από το Μαυρίκιο το 1965, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επαναβεβαίωσης θεμελιωδών κανόνων δικαίου.

Τέλος, ο κ. Μαυρογιάννης τόνισε τη σημασία επαρκούς χρηματοδότησης του Δικαστηρίου ώστε αυτό να είναι σε θέση να φέρει σε πέρας την καίρια εντολή του, δεδομένου του ολοένα αυξανόμενου αριθμού υποθέσεων ενώπιόν του.

----------------------------

ΕΚ/ΕΙ