Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

06-11-2019 15:36

Επιχειρηματικό Φόρουμ: «Αγροδιατροφικά προϊόντα - Προκλήσεις και προοπτικές στη νέα ορεινή οικονομία»

Στο πλαίσιο της 2ης έκθεσης  FoodPanorama & Cyprus HoReCa Expo  θα πραγματοποιηθεί Επιχειρηματικό Φόρουμ Παρουσίασης και Προώθησης της Κυπριακής Γαστρονομίας το οποίο θα επικεντρωθεί στα αγροδιατροφικά προϊόντα των oρεινών κοινοτήτων και τις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσα από την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. 

Το Επιχειρηματικό Φόρουμ: «Αγροδιατροφικά Προϊόντα – Προκλήσεις και προοπτικές στη νέα Ορεινή Οικονομία» τελεί υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας και του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων κ. Γιαννάκη Παπαδούρη και εντάσσεται στις προσπάθειες στήριξης και ανάδειξης της ταυτότητας και ποιότητας των γεωργικών και αγροδιατροφικών προϊόντων των ορεινών Κοινοτήτων. Το Φόρουμ διοργανώνεται το Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2019, στη Διεθνή Κρατική Έκθεση στη Λευκωσία από τις 12 μ. έως τις 3:30 μ.μ.

Στο επιχειρηματικό φόρουμ θα συμμετάσχουν ως εισηγητές σημαντικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και την Κύπρο οι οποίοι θα παρουσιάσουν ανάμεσα σε άλλα, τη συμβολή της ορεινότητας και της εδαφικής ιδιαιτερότητας στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, την οικοτεχνία ως ένα δυναμικό στοιχείο της νέας ορεινής οικονομίας, τα Συμμετοχικά Συστήματα Εγγύησης για την προώθηση προϊόντων και τροφίμων του Τροόδους και του Γαστρονομικού Χάρτη της Κύπρου με έμφαση τα κυπριακά προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί στο ευρωπαϊκό μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων και τα καταχωρημένα αμπελοοινικά προϊόντα και αλκοολούχα ποτά.  Στο φόρουμ, επίσης, θα γίνει παρουσίαση του έργου MD Net το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Mediterranean και αφορά τη Μεσογειακή Διατροφή η οποία συγκαταλέγεται από το 2013 στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας, της Γαλλίας, του Μαρόκου, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ελλάδας, της Κύπρου και της Κροατίας. Τέλος, θα παρουσιαστούν παραδείγματα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ορεινή Κύπρο και παράγουν τοπικά αγροτρόφιμα με παραδοσιακές και καινοτομικές μεθόδους καθώς και κυπριακά προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ)  και προϊόντα για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση για καταχώρισή τους στα αντίστοιχα μητρώα.

Οι παρουσιάσεις απορρέουν από τις προτάσεις που διατυπώθηκαν από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη των Ορεινών Κοινοτήτων Κύπρου (ΕΣΑΟΚ) και η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2019.  Οι προτάσεις αυτές οι οποίες εγκρίθηκαν για υλοποίηση από διάφορα υπουργεία και φορείς με σκοπό την επανεκκίνηση της ορεινής οικονομίας, αποτελούν μέρος των δράσεων που θα υλοποιηθούν άμεσα στο πλαίσιο εφαρμογής της ΕΣΑΟΚ.

______________

/ΣΧ