Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

07-11-2019 09:29

Παρέμβαση Κυπριακής Δημοκρατίας στην 4η Επιτροπή ΟΗΕ για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις

Ο αντιπρόσωπος της Κύπρου στην 4η Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ  κ. Δώρος Βενέζης την Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019, σε παρέμβασή του για τη συνολική αξιολόγηση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων σε όλες τις πτυχές τους, υπογράμμισε τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις στην αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και  εντάσεων, στην προώθηση της σταθερότητας και στη δημιουργία συνθηκών που επιτρέπουν τη διεξαγωγή ειρηνευτικών διαδικασιών.

Η Κύπρος, σημείωσε, έχει εξαρχής υποστηρίξει την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ «Action for Peacekeeping» προκειμένου οι επιχειρήσεις του ΟΗΕ να καταστούν αποτελεσματικότερες και αποδοτικότερες στην εκπλήρωση των όρων εντολής τους. Τόνισε, επίσης, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συμμερίζεται το όραμα του Γενικού Γραμματέα στη μεταρρύθμιση του πυλώνα της ειρήνης και ασφάλειας και χαιρετίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα επί αυτού. Τόνισε, επίσης, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία χαιρετίζει την προσπάθεια του ΟΗΕ για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η UNFICYP είναι πρωτοπόρος στην εφαρμογή τέτοιων πολιτικών ως η πρώτη ειρηνευτική επιχείρηση του ΟΗΕ με γυναίκα στρατιωτικό διοικητή.

Αναφερόμενος στην παρουσία της UNFICYP από το 1964 στην Κύπρο, η ανάπτυξη της οποίας έγινε κατόπιν του αιτήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε ότι αυτή συνιστά επιτυχία καθώς κατάφερε να εκπληρώσει αποτελεσματικά τους όρους εντολής της, αποτρέποντας την επανέναρξη συγκρούσεων και συμβάλλοντας στη διατήρηση της σταθερότητας. Πρόσθεσε ότι η UNFICYP έχει υποβληθεί σε επανειλημμένες αξιολογήσεις, των οποίων οι συστάσεις έχουν εφαρμοστεί πλήρως. Επιπλέον, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τα κράτη μέλη που συμβάλλουν με στρατιωτικό και αστυνομικό προσωπικό στην UNFICYP.

Τέλος, σημείωσε ότι όλες οι πτυχές μιας ειρηνευτικής επιχείρησης του ΟΗΕ πρέπει να καθορίζονται από τα δεδομένα του εδάφους και την εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα διαχείρισης συγκρούσεων, και όχι από πολιτικές σκοπιμότητες ή από οικονομικά κριτήρια. 

______________

/ΣΧ