Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

07-11-2019 09:38

Ομιλία Μονίμου Αντιπροσώπου στην 6η Επιτροπή της ΓΣ του ΟΗΕ για την παρουσίαση της Έκθεσης της Επιτροπής Σχέσεων με τη Φιλοξενούσα Χώρα

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ, Πρέσβης Ανδρέας Δ. Μαυρογιάννης, υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Σχέσεων με τη Φιλοξενούσα Χώρα του ΟΗΕ, παρουσίασε την Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019, στην Έκτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, την ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Σχέσεων με τη Φιλοξενούσα Χώρα.

Παρουσιάζοντας την έκθεση, ο κ. Μαυρογιάννης σημείωσε ότι η Επιτροπή Σχέσεων με τη Φιλοξενούσα Χώρα του ΟΗΕ, είναι ένα σημαντικό φόρουμ που εξετάζει και επιλύει θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ ΟΗΕ και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για την έδρα του ΟΗΕ. Η επίλυση των προβλημάτων γίνεται μέσω ειλικρινούς και εποικοδομητικής ανταλλαγής απόψεων και βάσει του διεθνούς δικαίου. Επιπλέον, σημείωσε ότι η Επιτροπή έχει μοναδικό χαρακτήρα δεδομένου ότι είναι το μόνο όργανο εντός του συστήματος του ΟΗΕ το οποίο εξετάζει θέματα σχετικά με τη φιλοξενούσα χώρα και στη συνέχεια υποβάλλει έκθεση στη Γενική Συνέλευση.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος υπογράμμισε ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειες της για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που βρίσκονται στην ατζέντα της, σε πνεύμα συνεργασίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. 

Ο κ. Μαυρογιάννης διαβεβαίωσε για την προσωπική του δέσμευση για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που εκκρεμούν σε πνεύμα συμβιβασμού και με πλήρη σεβασμό των συμφερόντων του Οργανισμού

ΑΧ