Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

07-11-2019 11:41

Ανακοίνωση της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων σχετικά με πρόσφατη δημοσιοποίηση του Δείκτη Ισότητας των Φύλων 2019

Το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, κας Ιωσηφίνας Αντωνίου, ανακοίνωνει ότι σύμφωνα με πρόσφατη δημοσιοποίηση του Δείκτη Ισότητας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων (EIGE), η πρόοδος στον τομέα επίτευξης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζεται με πολύ αργούς ρυθμούς, αφού από το 2017 μέχρι σήμερα σημειώθηκε αύξηση μόλις μίας μονάδας. Η Κύπρος βρίσκεται στην 20η θέση από το σύνολο των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συνολική βαθμολογία 56,3 ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος που αντανακλά την πρόοδο στα ζητήματα έμφυλης ισότητας ανέρχεται σε 67,4 μονάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2005 η Κύπρος βρισκόταν στην τελευταία θέση του Πίνακα με 45,9 μονάδες, ενώ από τότε μέχρι και σήμερα κατέγραψε μια σταθερά ανοδική πορεία, πέραν των 10 μονάδων. Ειδικότερα, η βαθμολογία της Κύπρου το 2013 ήταν 49 μονάδες, το 2015 50,6, το 2017 55,1 και σήμερα 56,3 μονάδες.

Όπως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι και στην περίπτωση της Κύπρου, ο τομέας που συγκεντρώνει τη χαμηλότερη βαθμολογία είναι αυτός της εξουσίας και της πρόσβασης των γυναικών σε θέσεις λήψεως αποφάσεων. Σημειώνοντας βαθμολογία 28,2, συγκριτικά με 24,7 το 2017 και 17,4 το 2015 (15,4 το 2013), ο τομέας της υποεκπροσώπησης των γυναικών στα κέντρα ευθύνης παραμένει υψηλά ανάμεσα στις προτεραιότητές μας σε εθνικό επίπεδο, αλλά και ευρύτερα. 

Η ισότιμη κατανομή των ευθυνών παροχής φροντίδας, η εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων, η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και καλής ποιότητας υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων και άλλων εξαρτημένων ατόμων, η ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε υπηρεσίες υγείας, δικαιοσύνης αλλά και αλλού, εντάσσονται στο πλαίσιο των πολιτικών που προωθούνται προς επίτευξη πλήρους και ουσιαστικής ισότητας.

Παράλληλα, η καταπολέμηση όλων των μορφών έμφυλης βίας, η εξάλειψη των ανισοτήτων, των διακρίσεων και των στερεοτύπων, η επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και η ταυτόχρονη ενίσχυσή τους με σύγχρονες, ψηφιακές δεξιότητες, εντάσσονται μεταξύ των τομέων προτεραιότητας του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 2019-2023, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Οι πολιτικές για ισότητα θα πρέπει να συνεχισθούν και να ενισχυθούν, μέσω της διάθεσης ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η ισότητα των φύλων δεν αποτελεί μόνο θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά και απαραίτητο θεμέλιο για έναν ειρηνικό, βιώσιμο και με ευημερία κόσμο. Παρέχοντας στις γυναίκες ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην υγειονομική περίθαλψη, στην αξιοπρεπή εργασία και στην ισότιμη εκπροσώπηση στις διαδικασίες λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων, στηρίζουμε και ενισχύουμε τις βιώσιμες οικονομίες, παρέχοντας σημαντικά οφέλη στις κοινωνίες και στην ανθρωπότητα συνολικά.

(ΑΧ/ΣΧ)