Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

07-11-2019 12:41

Χαιρετισμός Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κας Βασιλικής Αναστασιάδου στη συνάντηση ενδιαφερομένων μερών και παραγόντων στην Αγορά των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας να απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή συνάντηση και θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για τη διοργάνωση αυτής της συνάντησης, η οποία έχει καταστεί ετήσιος θεσμός.

Το 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το όραμα της κοινωνίας του Gigabit, στην οποία η διαθεσιμότητα και η υιοθέτηση δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, θα επιτρέψει την ευρεία χρήση προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρμογών στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Κατά τα επόμενα δέκα χρόνια εκτιμάται ότι μέχρι 50 δισεκατομμύρια αντικείμενα, από σπίτια μέχρι αυτοκίνητα, θα συνδεθούν ψηφιακά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ταυτόχρονα έχει δρομολογηθεί ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027.  Οι δείκτες απόδοσης του εν λόγω προγράμματος θα αναφέρονται σε στόχους όπως η Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων  (High-Performance Computing), η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial intelligence), η κυβερνοασφάλεια και η ασφάλεια διαδικτύου (Cybersecurity & Trust), οι προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες (Advanced digital skills) και η ανάπτυξη και η βέλτιστη χρήση της ψηφιακής χωρητικότητας και διαλειτουργικότητας (Deployment, best use of digital capacity and interoperability).

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προχωρήσει στην τροποποίηση των κοινών κανόνων που διέπουν τη βιομηχανία τηλεπικοινωνιών με την υιοθέτηση του Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, μια οδηγία που αντικαθιστά το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τηλεπικοινωνίες, και η οποία αναμένεται να συμβάλει στην ταχεία και εκτεταμένη ανάπτυξη των τεχνολογιών ταχύρρυθμης μετάδοσης δεδομένων σε όλη την Ευρώπη.

Ο νέος κώδικας ρυθμίζει την ανάπτυξη του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τα επόμενα δέκα χρόνια.  Η εφαρμογή του θα τονώσει τον υγιή ανταγωνισμό και θα αυξήσει τις επενδύσεις σε δίκτυα οπτικών ινών και 5G, έτσι ώστε ο κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση να μπορεί να απολαμβάνει υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητα και μια αυξανόμενη ποικιλία καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών.

Κυρίες και κύριοι,

Η Κύπρος δεν μπορούσε να παραμείνει αδρανής στην ψηφιακή επανάσταση που συντελείται. Παρακολουθούμε προσεκτικά όλες τις εξελίξεις και ξεκινήσαμε ήδη τη διαδικασία υιοθέτησης του κώδικα στην εθνική μας νομοθεσία. Προς αυτή την κατεύθυνση είμαστε διατεθειμένοι να λάβουμε τις απαραίτητες αποφάσεις ώστε η Κύπρος να μην παραμείνει πίσω από αυτές τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Επίσης, οι τηλεπικοινωνιακοί μας φορείς έχουν ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση σχεδίων για την ανάπτυξη των οπτικών ινών σε οικιακές συνδέσεις και έχουν αναβαθμίσει τα κυψελοειδή τους δίκτυα για να παρέχουν υπηρεσίες κάλυψης 4G+. 

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, που είναι η αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση ασύρματων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανακοίνωσε, στις 30 Αυγούστου 2019, την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης με σκοπό τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 700 MHz, 3.6 GHz, και 26 GHz για την ίδρυση και λειτουργία δικτύων 5G. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 και το Τμήμα αξιολογεί τα σχόλια που έλαβε. Εντός του 2020, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αναμένεται να προκηρύξει το διαγωνισμό (πλειστηριασμό) για την αδειοδότηση δικτύων 5G.

Η ανάπτυξη ευρυζωνικών ενσύρματων και ασύρματων δικτύων είναι ένας από τους παράγοντες που ενισχύουν την ικανότητα της Κύπρου να επωφελείται από την ψηφιακή οικονομία. Η εφαρμογή της οδηγίας για τη μείωση του κόστους των ευρυζωνικών συνδέσεων, η οποία έχει ήδη μεταφερθεί στην εθνική μας νομοθεσία, και οι πρόσθετες αδειοδοτήσεις φάσματος θα ενισχύσουν την κάλυψη σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, κυρίως για δίκτυα υψηλής και υπέρ-υψηλής ταχύτητας.  Θα ενισχύσουν, επίσης, την κάλυψη στις αγροτικές περιοχές.

Σύμφωνα με το δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) του 2019, η Κύπρος είναι σε καλό επίπεδο σε ό,τι αφορά την κάλυψη σταθερών ευρυζωνικών επικοινωνιών και ευρυζωνικών επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας (NGA), στην κάλυψη 4G και στη διείσδυση σταθερών και κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών. Σε όλες αυτές τις κατηγορίες η Κύπρος είναι κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ και τα αποτελέσματά μας παρουσιάζουν συνεχή βελτίωση.

Ωστόσο, η κύρια πρόκληση εξακολουθεί να είναι η ενθάρρυνση της υιοθέτησης της ευρυζωνικής σύνδεσης υψηλών ταχυτήτων, η οποία επηρεάζεται από παράγοντες όπως η τιμολόγηση, η έλλειψη συναρπαστικού περιεχομένου και η χαμηλή ψηφιακή παιδεία. Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων τιμολόγησης το Υπουργείο μου ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του 2019 ένα πιλοτικό πρόγραμμα κουπονιών μέσω του οποίου θα επιχορηγούνται νέες συνδρομές ή αναβαθμίσεις για ταχύτητες τουλάχιστον 100 Mbps για διάρκεια 12 μηνών. Η επιχορήγηση θα καλύψει περίπου το ένα τρίτο του ετήσιου κόστους, ποσό που αντιστοιχεί σε μέγιστη επιδότηση ύψους 360 ευρώ ανά εγγραφή ανά έτος. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος εκτιμάται σε περίπου 800.000 ευρώ και προέρχεται εξ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους.  Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα γίνει η σχετική του αξιολόγηση ώστε να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. 

Κυρίες και κύριοι,

Το ευρυζωνικό πλάνο της Κύπρου πρόσφατα έτυχε αναθεώρησης προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους της ευρωπαϊκής κοινωνίας του Gigabit και του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 5G. Μέχρι τα τέλη του 2020 σχεδιάζουμε να εκπονήσουμε ένα νέο ευρυζωνικό πλάνο, το οποίο θα περιλαμβάνει λεπτομερείς δράσεις σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τα διαθέσιμα εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιπρόσθετα, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών μετά την προκήρυξη διαγωνισμού για την επικαιροποίηση της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου προχώρησε και υπέγραψε Σύμβαση με Ανάδοχο για την εκπόνηση σχετικής μελέτης. Η εν λόγω μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2020 με στόχο την ψηφιακή μετατροπή του δημόσιου τομέα, την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του ιδιωτικού τομέα και την προώθηση της καινοτομίας, λαμβάνοντας, παράλληλα, υπόψη την ψηφιακή ωριμότητα της Κύπρου, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από τον ψηφιακό αναλφαβητισμό, τη μη διείσδυση αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών όπως είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι τεχνολογίες Blockchain κτλ.

Κυρίες και κύριοι,

Η επένδυση σε νέες τεχνολογίες με διεπιστημονικό τρόπο θα φέρει συνέργειες, αποδοτικότητα και αύξηση της παραγωγικότητας. Η συνδυασμένη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών με άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες αιχμής θα φέρει νέα και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, θα δημιουργήσει ανταγωνιστικότητα, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν τα προτεινόμενα μέτρα για την ανάπτυξη 5G σε ολόκληρη την Ευρώπη εφαρμοστούν μέχρι το 2025, η ΕΕ θα μπορούσε να κερδίσει περίπου 113 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν, επίσης, να οδηγήσουν στη δημιουργία έως και 2,4 εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση καλείται η Κύπρος να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, συμπεριλαμβανομένου και του CEF2 Digital, προκειμένου να επιλύσει τα κυριότερα ζητήματα στο δρόμο προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Θέματα όπως η χαμηλή κάλυψη και αφομοίωση ευρυζωνικών δικτύων υπέρ-υψηλών ταχυτήτων, η υψηλή τιμολόγηση και το χαμηλό επίπεδο ψηφιακού αλφαβητισμού έχουν μεγάλη σημασία για την κυβέρνηση και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για βελτίωση τους, έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Κύπρου.

Από την πλευρά μας δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε απαραίτητη και δυνατή προσπάθεια για να στηρίξουμε και να διευκολύνουμε τις δραστηριότητες των τηλεπικοινωνιακών φορέων στην Κύπρο, που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω επενδύσεις.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τους διοργανωτές της σημερινής συνάντησης και να σας ευχηθώ να είναι παραγωγική και γόνιμη.

____________

/ΣΧ