Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

07-11-2019 14:31

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδόμων

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχθηκα την πρόσκληση να χαιρετίσω τις εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδόμων.

Η παρουσία μου για ακόμη μία χρονιά στην ετήσια Γενική σας Συνέλευση, μαρτυρεί εμπράκτως την αναγνώριση και την εκτίμηση που τρέφει η Πολιτεία για τη διαχρονική προσφορά των εκάστοτε Διοικητικών Συμβουλίων και μελών του Συνδέσμου όσον αφορά την πρόοδο και ευημερία του τόπου μας.

Αναντίλεκτα, μέσα από την πολύχρονη δραστηριοποίησή σας στο χώρο της ανάπτυξης και εμπορίας ακινήτων, αλλά και τις γενικότερες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε, συμβάλατε ως σημαντικός μοχλός στην ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας.

Την ίδια στιγμή, μέσα από τις υποδείξεις, τη διαμόρφωση εισηγήσεων και προτάσεων, αλλά και την αξιοποίηση της πείρας και των γνώσεων σας, αναδειχθήκατε ως ένας πολύτιμος συνεργάτης του Κράτους, αποδεικνύοντας τα καταγεγραμμένα θετικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τις παραγωγικές συνέργειες και τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ιδιαίτερης σημασίας μάλιστα αναγνωρίζεται η συμβολή και ο ρόλος που διαδραματίσατε υποβοηθώντας το έργο και τις προσπάθειες της Κυβέρνησης, ώστε να εισέλθει ο τόπος ξανά σε ανοδική πορεία βιώσιμης ανάπτυξης.

Μέσα από τη δημιουργική κινητοποίηση, την ευρηματικότητα και την εξωστρέφεια την οποία επιδείξατε, εκμεταλλευόμενοι πλήρως τις πολιτικές που υιοθέτησε η Κυβέρνηση για την τόνωση και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, επιβεβαιώσατε την ανθεκτικότητα και το δυναμισμό του τομέα απασχόλησής σας.

Ως καταφανώς μαρτυρούν τα υψηλά ποσοστά απασχόλησης και μείωσης της ανεργίας στον κλάδο της οικοδομικής βιομηχανίας, αλλά και η δυναμική που παρουσιάζει ο τομέας των ακινήτων με σημαντική καταγεγραμμένη αύξηση τόσο στις πωλήσεις όσο και στις άδειες οικοδομής, έχει  επιτευχθεί η ανάκαμψη με πολλαπλά οφέλη για τον τόπο μας.

Την ίδια στιγμή, ο αυξημένος ρυθμός ντόπιων και ξένων επενδύσεων που καταγράφεται στη χώρα μας, ως αποτέλεσμα της ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πατρίδας μας και της σειράς μέτρων που προωθήσαμε ως Κυβέρνηση, μεταφράζεται σε συναλλαγές που με τη σειρά τους αναζωογονούν την αγορά και σηματοδοτούν μία νέα εποχή περαιτέρω ανάπτυξης.

Λαμβάνοντας υπόψη μάλιστα:

 • Τη συνετή διαχείριση των δημοσίων οικονομικών.
 • Τη διασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού μας συστήματος.
 • Την εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
 • Τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς με πρωτογενή πλεονάσματα.
 • Την αυξητικά πτωτική τάση της ανεργίας.
 • Τις συνεχείς αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου, την επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα και την άντληση δανεισμού με ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια, σαφώς δημιουργούνται νέες θετικές προοπτικές προσέλκυσης επενδύσεων.

Προς την κατεύθυνση αυτή, θα ήθελα να τονίσω ότι πέραν της παροχής φορολογικών, πολεοδομικών και άλλων κινήτρων, τα οποία επικαιροποιήθηκαν, τροποποιήθηκαν και διευρύνθηκαν για να καταστούν ακόμη πιο αποτελεσματικά, υπό το πρίσμα της στρατηγικής πολιτικής της Κυβέρνησης για την ανάπτυξη.

 • Προωθείται νέα απλοποιημένη και ευέλικτη πολιτική πολεοδομικής αδειοδότησης, στη βάση ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου.
 • Προωθείται η ταχύρρυθμη διαδικασία αδειοδότησης στρατηγικών επενδυτικών έργων και η περαιτέρω διευκόλυνση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Κυπρίων και ξένων υπηκόων, οι οποίες θα συμβάλουν αφενός στην ανάπτυξη της οικονομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αφετέρου θα παρέχουν κοινωνικό όφελος.
 • Βρίσκεται υπό εξέλιξη το προκαταρκτικό στάδιο της διαδικασίας αναθεώρησης των τεσσάρων μεγάλων Τοπικών Σχεδίων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. Αναθεώρηση, η οποία θα επιτρέψει τη διόρθωση λανθασμένων πρακτικών του παρελθόντος, τη θεσμοθέτηση Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης, την ενεργοποίηση της αδρανούσας γης, ως επίσης την ενσωμάτωση κινήτρων και σύγχρονων αρχών πολεοδομικού σχεδιασμού.
 • Εκπονείται μελέτη για τον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων Αστικού Αναδασμού, με στόχο την ορθολογική ανάπτυξη και τον απεγκλωβισμό αδρανών τεμαχίων σε περίκλειστες οικιστικές περιοχές.

Αξίζει να σημειώσω ότι με τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, καθίσταται πλέον πρακτικά εφαρμόσιμος ο καταναγκαστικός διαχωρισμός συνιδιοκτητών τεμαχίων ακίνητης περιουσίας. Σημειώνω επίσης ότι με βάση τα μέτρα για τη νομιμοποίηση υφιστάμενων αυθαίρετων ή/ και προτεινόμενων νέων κατασκευών σε εγκεκριμένες αναπτύξεις, απεγκλωβίστηκε μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών ακινήτων.

 • Υιοθετήθηκε νέο ολοκληρωμένο πλαίσιο στεγαστικής πολιτικής, το οποίο, παρέχοντας τη δυνατότητα αύξησης των συντελεστών δόμησης σε οικιστικές περιοχές και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, διαμορφώνει δέσμη πολεοδομικών κινήτρων για τη δημιουργία κοινωνικής στέγης, την παραγωγή προσιτής κατοικίας καθώς και τη δημιουργία αγοράς προσιτού ενοικίου.

Φίλες και φίλοι,

Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι,  δεδομένου του ευμετάβλητου του διεθνούς περιβάλλοντος, πρώτιστο μέλημά μας παραμένει:

 • Η συνεχής αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας.
 • Η ενίσχυση της ελκυστικότητας της χώρας μας ως περιφερειακού κόμβου επενδύσεων.
 • Η ανάδειξή της ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου.

Προσμετρώντας τα μέχρι στιγμής άκρως θετικά αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή σειράς μέτρων και πολιτικών που υιοθετήσαμε ως Κυβέρνηση, αίροντας στρεβλώσεις του παρελθόντος, καθοριστικής σημασίας κρίνεται η υλοποίηση και άλλων ευρείας κλίμακας μεταρρυθμιστικών δράσεων που δρομολογήσαμε.

Δράσεις, οι οποίες εκτιμώ θα προσδώσουν νέες προοπτικές και δυναμική για την επιχειρηματική δραστηριότητα και οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν:

(i)            Την ενίσχυση της ευελιξίας, αποτελεσματικότητας και ταχύτητας λήψης αποφάσεων στο σύστημα Δικαιοσύνης και την εφαρμογή της λεγόμενης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μέσω υιοθέτησης σχετικών νομοσχεδίων που έχουν κατατεθεί.        

(ii)           Την ενίσχυση της Δημόσιας Υπηρεσίας. Ήδη επανακαταθέσαμε σειρά νομοσχεδίων, στα οποία έχουν ενσωματωθεί εισηγήσεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων και αλλαγές που προέκυψαν από τις σχετικές διαβουλεύσεις στον διάλογο που προηγήθηκε. Τα νομοσχέδια αφορούν τη διαχείριση του αξιόλογου ανθρωπίνου δυναμικού, τη διασύνδεση του μισθολογίου με την ανάπτυξη του ΑΕΠ, την αναδιοργάνωση κλιμάκων και την κινητικότητα  δημοσίων υπαλλήλων.

(iii)          Την προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με στόχο την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Προς τον σκοπό αυτό, προτιθέμεθα, σε συνεργασία με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, να ενοποιήσουμε όλες τις συναφείς αρμοδιότητες σε ένα Υφυπουργείο Ψηφιακής Στρατηγικής, Έρευνας και Καινοτομίας.

(iv)          Την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με συγχωνεύσεις Δήμων και κοινοτήτων και τη σχετική συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών.

(v)           Την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό, με  βασική στόχευση την περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, την επίλυση διαρθρωτικών αδυναμιών και τη διείσδυση μας σε νέες μεγάλες αγορές.

(vi)         Την εφαρμογή της νέας απλοποιημένης διαδικασίας για την αδειοδότηση έργων στη βάση του Επενδυτικού Νόμου, ο οποίος εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθεται στη Βουλή.

(vii)         Την ανάπτυξη του τομέα της διαχείρισης Επενδυτικών Ταμείων που προσφέρει μια νέα μεγάλη ευκαιρία για τον τομέα των Υπηρεσιών.

(viii)        Επιπλέον, αντιλαμβανόμενοι τις ταχύτατες εξελίξεις στις σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμογές, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου συστάθηκε κοινή ομάδα εργασίας υπό την εποπτεία της Κυβέρνησης και της Βουλής για την εκπόνηση του εθνικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη της τεχνολογίας Blockchain.

(ix)          Την μεταρρύθμιση δομών διακυβέρνησης της Κεντρικής Τράπεζας, ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σύσταση νέας ανεξάρτητης Εποπτικής Αρχής για τον Ασφαλιστικό Τομέα και τα Ταμεία Προνοίας.

(x)           Την αύξηση της παραγωγής και ενίσχυση της εξωστρέφειας των βιομηχανιών του τόπου, με την παραγωγή καινοτόμων και τεχνολογικά αναβαθμισμένων προϊόντων.

Όπως γνωρίζετε, έχω ήδη πραγματοποιήσει συναντήσεις με κάποιους από τους πολιτικούς αρχηγούς, ενώ προτίθεμαι να έχω στη συνέχεια ανάλογες συναντήσεις και με τους υπόλοιπους των αρχηγών των κομμάτων, για να συζητήσουμε εκτενώς τις εν εξελίξει αυτές μεταρρυθμίσεις και το μέγεθος της σημασίας τους.

Δράττομαι της ευκαιρίας, να καλέσω και από αυτό το βήμα τους ηγέτες των κοινοβουλευτικών κομμάτων, μέσα από τη μέγιστη δυνατή συναίνεση να προχωρήσουμε στην άμεση υλοποίησή τους προκειμένου να υποστηριχθεί περισσότερο η αναπτυξιακή πορεία της χώρας, να ανταποκριθεί το κράτος στις σημερινές προσδοκίες των πολιτών και να ευθυγραμμιστεί με τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

Φίλες και φίλοι,

Είμαι απολύτως βέβαιος ότι μέσα από τη συλλογική δουλειά, τη συνεργασία με τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου και αναπτύσσοντας και αξιοποιώντας, ως και η πάγια θέση μας, άκρως ωφέλιμες συνέργειες μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θα επιτύχουμε το στόχο του συνολικού εκσυγχρονισμού της χώρας μας.

Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι στη συστηματική αυτή προσπάθεια, ως έχετε πράξει μέχρι στιγμής, θα συνδράμετε καθοριστικά όλοι εσείς πρωτοστατώντας μέσα από τη δημιουργική σας δράση.

Καταλήγοντας θα ήθελα να σας συγχαρώ για ακόμη μία φορά, τόσο την ηγεσία όσο και τα μέλη του Συνδέσμου, για την ιδιαίτερα επωφελή για τον τόπο και την οικονομία του δραστηριότητα που αναπτύσσετε διαχρονικά.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω για τη συνέχιση της μέχρι τώρα αγαστής συνεργασίας μας, ως επίσης για τη βούληση της Πολιτείας να στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο τις πρωτοβουλίες και το έργο σας.

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της Γενικής σας Συνέλευσης.

Σας ευχαριστώ.

---------------------- 

Σημ.: Τον χαιρετισμό διάβασε, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης.

ΕΙ