Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

07-11-2019 14:36

Ο Πρόεδρος της ΕΔΥ είχε συνάντηση με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ για την παρουσίαση του έργου της ΕΔΥ κατά το 2018

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου, με την ευκαιρία της επίδοσης της Ετήσιας Έκθεσης της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας για το 2018 στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είχε σήμερα, στις 11 π.μ., συνάντηση με τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, στο Γραφείο της Επιτροπής. Στο πλαίσιο της συνάντησης αναλύθηκε το έργο της ΕΔΥ κατά το 2018 και παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητές της μέχρι σήμερα, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και οι πρωτοβουλίες/δράσεις που αναλαμβάνει στο πλαίσιο της υλοποίησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επίσης, τονίστηκε η ανάγκη για την εισαγωγή μεταρρυθμίσεων που να καθιστούν τη δημόσια υπηρεσία πιο αποτελεσματική και σε καλύτερη θέση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών.

Όραμα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, όπως τόνισε ο Πρόεδρος της ΕΔΥ, είναι η στελέχωση της υπηρεσίας με το πλέον κατάλληλο προσωπικό προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της, με γνώμονα πάντοτε την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. 

Το 2018 η Επιτροπή συνέχισε με εντατικούς ρυθμούς την προσπάθειά της για εμπέδωση της διαφάνειας σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις της, στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία για προστασία των προσωπικών δεδομένων, για περαιτέρω επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών για τα θέματα που τίθενται ενώπιόν της και για την αύξηση της παραγωγικότητας και περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών που υποστηρίζουν τη λήψη των αποφάσεών της. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έχει δημιουργήσει μέσα στο 2018 τις συνθήκες και τα δεδομένα που της επιτρέπουν να λειτουργεί σε σχεδόν πλήρες ψηφιακό περιβάλλον.  

Σημαντική εξέλιξη στο πλαίσιο αυτό, όπως ανέφερε ο κ. Παπαγεωργίου, αποτέλεσε, κατά τη διάρκεια του υπό ανασκόπηση έτους, η έναρξη της λειτουργίας από τον Ιανουάριο του 2018 του συστήματος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για διεκδίκηση θέσεων στη δημόσια υπηρεσία που επέτρεψε την ταχύτερη και οικονομικότερη διαχείριση των αιτήσεων και την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής χαιρέτισε την κατάθεση στη Βουλή εκ μέρους της Κυβέρνησης των μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων που στοχεύουν στη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, τονίζοντας ότι η μεταρρύθμιση είναι και επείγουσα και αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σημαντικά προβλήματα που διαχρονικά αντιμετωπίζει η δημόσια υπηρεσία. Ο κ. Παπαγεωργίου έκανε ειδική αναφορά στο ισοπεδωτικό σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων και τα προβληματικά σχέδια υπηρεσίας. Τόνισε, επίσης, την αναγκαιότητα για επέκταση και, ει δυνατόν, καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλο το φάσμα της δημόσιας υπηρεσίας, κάτι που θα συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της υπηρεσίας, θα δημιουργήσει ασφαλέστερη βάση επί της οποίας θα στηρίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται, θα περιορίσει τη σπατάλη χρόνου και χάρτου και θα συμβάλει τα μέγιστα στην καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής χαρακτήρισε ύψιστη προτεραιότητα και εθνικό καθήκον για όλους όσοι ασχολούνται με τα θέματα αυτά την εισαγωγή μεταρρυθμίσεων στη δημόσια υπηρεσία που να αντιμετωπίζουν επαρκώς τα προβλήματα που έχουν επισημανθεί, να απλοποιούν τις διαδικασίες και να καθιστούν τη δημόσια υπηρεσία πιο αποτελεσματική και σε καλύτερη θέση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κοινού, των επιχειρήσεων, της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αναφορικά με τον αριθμό των προσφυγών που καταχωρήθηκαν το 2018, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι οι προσφυγές κατά το 2018 ανήλθαν στις 149, και τόνισε ότι ο αριθμός των προσφυγών που καταχωρούνται εξαρτάται πάντα από τον αριθμό των θέσεων που πληρώνονται, καθώς και ότι οι προσφυγές, κατά κύριο λόγο, αφορούν προαγωγές, όπου τα κριτήρια είναι ισοπεδωτικά. Τόνισε, τέλος, ότι είναι αυτονόητο ο αριθμός των προσφυγών για το 2018 και το 2019 να είναι αυξημένος γιατί αυξημένες ήταν και οι προαγωγές.

Τέλος, ερωτηθείς αναφορικά με τη βαρύτητα που έχει η προφορική εξέταση στις προσλήψεις ο κ. Παπαγεωργίου ανέφερε ότι η προφορική εξέταση παίρνει 20 μονάδες και είναι λογικό να μπορεί να ανατρέψει δεδομένα γιατί είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Σε καμιά χώρα, κατά κανόνα, δεν προσλαμβάνεται προσωπικό χωρίς προφορική εξέταση, τόνισε, γιατί η προσωπικότητα του υποψηφίου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία πρόσληψης. Οι χώρες που δίνουν έμφαση στην αξιοκρατία δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην προσωπικότητα, τις ικανότητες και δεξιότητες που αφορούν τη συγκεκριμένη θέση  και λιγότερη στα τυπικά και αντικειμενικά προσόντα, συνέχισε. Στην Κύπρο, όπως και σε άλλες χώρες, δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στις ίσες ευκαιρίες, γεγονός που σημαίνει ότι δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα σε αντικειμενικά κριτήρια όπως είναι η γραπτή εξέταση, είπε. Δήλωσε, τέλος, ότι η προφορική εξέταση παρέχει την ευχέρεια να ανατραπούν κάποια δεδομένα, και αυτό προβλέπει ο νόμος, και αυτό πρέπει να μπορεί να γίνεται για τους σωστούς λόγους, ώστε να επιλέγεται ο καταλληλότερος υποψήφιος για τη θέση και όχι αυτός με την υψηλότερη βαθμολογία απαραίτητα.

(ΕΝ/ΕΙ)