Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

07-11-2019 18:27

Χαιρετισμός Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στο επιστημονικό σεμινάριο για τον καρκίνο του πνεύμονα

Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ στο σημερινό επιστημονικό σεμινάριο που καταπιάνεται με το πολύ σημαντικό θέμα της ανάπτυξης προγράμματος για τον πληθυσμιακό έλεγχο και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. Η παρουσία δε διακεκριμένων ακαδημαϊκών και επιστημόνων από την Κύπρο και το εξωτερικό, τους οποίους καλωσορίζω, προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στη σημερινή διοργάνωση.

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι στα ζητήματα υγείας καθοριστικό παράγοντα διαδραματίζει η επένδυση σε προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης, αφού έχει αποδειχθεί από μελέτες ότι η πρόληψη και η διάγνωση της πάθησης στα αρχικά της στάδια μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για τον ασθενή.

Όταν πρόκειται δε για παθήσεις όπως ο καρκίνος, που παρουσιάζει στις μέρες μας αυξητικές τάσεις, είναι κοινή διαπίστωση ανάμεσα στην ιατρική κοινότητα ότι η έγκαιρη διάγνωση οδηγεί σε θεραπεία του ασθενούς, μειώνοντας τη θνησιμότητα.

Πιο συγκεκριμένα, διαφαίνεται ότι οι περισσότεροι ασθενείς με καρκίνο στον πνεύμονα διαγιγνώσκονται όταν η ασθένεια έχει ήδη εκδηλώσει συμπτώματα και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, καθιστώντας τη θεραπεία αδύνατη.

Στην Κύπρο, πέραν των 300 νέων περιστατικών καρκίνου του πνεύμονα καταγράφονται ετησίως, καθιστώντας την ανάγκη για ανάπτυξη προληπτικών προγραμμάτων και πολιτικών επιβεβλημένη.

Ως Υπουργείο Υγείας, καταβάλλουμε προσπάθειες, έτσι ώστε, στη βάση διεθνών και ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών και πρωτοκόλλων, να σχεδιάζουμε και να εφαρμόζουμε προγράμματα που να εστιάζουν στον τομέα της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της γρήγορης πρόσβασης του ασθενή στις κατάλληλες θεραπείες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση του Καρκίνου που ετοιμάστηκε από την αντίστοιχη Εθνική Επιτροπή επικεντρώνεται στους πέντε βασικούς άξονες της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης, της επανένταξης και της ανακουφιστικής ψυχοσωματικής στήριξης, της δημιουργίας Αρχείου Καρκίνου και της έρευνας.

Όσον αφορά στον καρκίνο του πνεύμονα, μέσα από εκστρατείες όπως είναι το πρόγραμμα για τη διακοπή του καπνίσματος, στοχεύουμε στην ενημέρωση και την καλλιέργεια κουλτούρας ανάμεσα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως τα παιδιά και οι νέοι, επενδύοντας στη μείωση της εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα σε βάθος χρόνου.

Επιπρόσθετα, με την εφαρμογή του ΓεΣΥ και την εισαγωγή του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού, στις βασικές μας προτεραιότητες βρίσκεται ο έγκαιρος εντοπισμός των συμπτωμάτων και η παραπομπή των ασθενών σε σύγχρονες θεραπείες.

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι πολλά που χρειάζεται να γίνουν ακόμα τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο και της έγκαιρης διάγνωσης. Στόχος του σημερινού σεμιναρίου είναι η εις βάθος συζήτηση και ανάλυση των προοπτικών που έχει η εφαρμογή προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου για έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα στην Κύπρο. Είμαι βέβαιος πως η συμβολή όλων σας στον σχεδιασμό ενός προγράμματος ολιστικής προσέγγισης, θα βοηθήσει στη μεγαλύτερη προσπάθεια που καταβάλλουμε για τη μείωση της ασθένειας και της θνησιμότητας.

Είμαι σίγουρος ότι η πείρα και η τεχνογνωσία των διακεκριμένων επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο θα έχει καίρια συμβολή στο έργο που θέλουμε να επιτελέσουμε για την καλή υγεία των πολιτών της Κύπρου μας.

Θα ήθελα, κλείνοντας, να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του σημερινού σεμιναρίου για την πρωτοβουλία τους, καθώς και τη πολυεπίπεδη δράση τους και τη στήριξή του στους στόχους του Υπουργείου. 

Εύχομαι σε όλους παραγωγική συζήτηση. Σας ευχαριστώ.

(MKY)