Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

07-11-2019 19:31

Oμιλία Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κας Ζέτας Αιμιλιανίδου, στην «Εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων» του Κλάδου Συνταξιούχων της ΠΑΣΥΔΥ

Ευχαριστώ για την πρόσκληση να παρευρεθώ στη σημερινή Εκδήλωση που διοργανώνει ο Κλάδος Συνταξιούχων της ΠΑΣΥΔΥ και είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων.

Για το έτος 2019, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έθεσε ως στόχο τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για τα άτομα της τρίτης ηλικίας, λαμβάνοντας μέτρα για εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης εναντίον τους και για την ενδυνάμωση και προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής τους ενσωμάτωσης.

Η παγκόσμια αύξηση του προσδόκιμου ζωής, αποτελεί μια επιτυχία των σύγχρονων κοινωνιών. Αποτελεί παράλληλα πρόκληση, τόσο για τα ίδια τα άτομα της τρίτης ηλικίας, όσο και για τις κοινωνίες και τις κυβερνήσεις διεθνώς. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2025, ο αριθμός των προσώπων άνω των 60 θα έχει φτάσει το 1,2 δισεκατομμύρια, ενώ το 2050 θα έχει ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια.

Ο σημερινός γηράσκων πληθυσμός είναι υγιέστερος και διαθέτει καλύτερη μόρφωση, βελτιωμένες προοπτικές απασχόλησης και ενεργού συμμετοχής στην κοινωνική ζωή του τόπου. Ως εκ τούτου, η τρίτη ηλικία είναι μια περίοδος εξίσου δημιουργική και παραγωγική, όπως οποιαδήποτε άλλη στην νεότερη ηλικία του ανθρώπου.

Η συμβολή των ηλικιωμένων στη σύγχρονη κοινωνία μπορεί να εξασφαλισθεί μόνον εάν οι ηλικιωμένοι διατηρούν ένα ικανοποιητικό επίπεδο υγείας και μια καλή ποιότητα ζωής.

Ως εκ τούτου, η Κυβέρνηση έχει θέσει τα ζητήματα που απασχολούν τους συνταξιούχους και ιδιαίτερα τους συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα σε προτεραιότητα. Οι πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί από το 2013 και συνεχίζουν να εφαρμόζονται στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων των συνταξιούχων, στην ουσιαστική αύξηση των συντάξεων όσων συνταξιούχων έχουν εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας και στην παροχή ποιοτικών και αναγκαίων υπηρεσιών δωρεάν ή με μειωμένο κόστος για τους συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι παροχές σε χαμηλοσυνταξιούχους ενισχύθηκαν με αντίστοιχες Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, για μεγάλη σειρά θεμάτων. Ενδεικτικά αναφέρω τα ακόλουθα:

  • Παραχωρήθηκε τον Ιανουάριο 2019 αύξηση στο Επίδομα Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα κατά €40-€50 με μεγαλύτερη αύξηση στα πιο χαμηλά εισοδήματα (αύξηση μηνιαίου επιδόματος από €170 σε €220 για τις χαμηλότερες συντάξεις).
  • Παραχωρήθηκε κατά το 2016 αύξηση στο Επίδομα Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα, από 9,5% μέχρι 13,3% με μεγαλύτερη αύξηση στα πιο χαμηλά εισοδήματα (αύξηση μηνιαίου επιδόματος από €150 σε €170 για τις χαμηλότερες συντάξεις).
  • Εντάχθηκαν όλοι οι δικαιούχοι του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα από το 2017 στο Σχέδιο Χριστουγεννιάτικου Δώρου λαμβάνοντας διπλό επίδομα για τα Χριστούγεννα, με ελάχιστο ποσό Χριστουγεννιάτικου Δώρου τα €100.
  • Διατηρήθηκε το εισοδηματικό όριο για το Επίδομα Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα σημαντικά πάνω από το όριο της φτώχειας: Το όριο της φτώχειας σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας είναι για το 2018 στα €9.202 για ένα πρόσωπο, ενώ το όριο για στήριξη μέσω επιδόματος καθορίστηκε κατά περίπου 12% ψηλότερα, στα €10.324 για ένα πρόσωπο (€15.486 για νοικοκυριά 2 προσώπων), ούτως ώστε να λαμβάνει στήριξη σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός συνταξιούχων με εισοδήματα που υπερβαίνουν το στατιστικό όριο της φτώχειας.
  • Δόθηκε στους δικαιούχους του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα πρόσβαση στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και περίπου 6600 έχουν καταστεί δικαιούχοι ΕΕΕ.
  • Οι δικαιούχοι του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα απέκτησαν πρόσβαση σε επιδότηση υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας τις οποίες χρειάζονται, επιπλέον του επιδόματος που παρέχεται βάσει του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα.
  • Παραχωρήθηκε δωρεάν διακίνηση με δημόσιες συγκοινωνίες για όλους τους δικαιούχους του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα.
  • Εφαρμόστηκε για 2η χρονιά το Σχέδιο Επιχορηγημένων Διακοπών για δικαιούχους του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα σε ορεινά θέρετρα και θέρετρα του Πύργου Τυλληρίας, βάσει του οποίου επιχορηγείται το 100% του κόστους για 4ήμερες διακοπές για όλους τους δικαιούχους.
  • Αυξήθηκαν τα εισοδηματικά όρια για παροχή Πασχαλινού Επιδόματος, από €9750 για νοικοκυριό δύο ατόμων, σε €11.000, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων του Πασχαλινού Επιδόματος.
  • Από το 2017 άρχισε η σταδιακή επαναφορά του Τιμητικού Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας που είχε καταργηθεί το 2012. Δικαιούχοι για το Επίδομα Μάνας είναι οι πολύτεκνες μάνες με τουλάχιστον 4 παιδιά.

Ως αποτέλεσμα των διαδοχικών αυξήσεων του Επιδόματος Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα που αναφέρονται ανωτέρω, ένα ζεύγος συνταξιούχων που λαμβάνουν την κατώτατη σύνταξη από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύψους €357 μηνιαίως χωρίς άλλα εισοδήματα, θα λαμβάνουν επίσης και από €200 μηνιαίως ο καθένας ως επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων, δηλαδή συνολικά και οι δύο μαζί θα λαμβάνουν μηνιαίως ποσό €1.114, ποσό που υπερβαίνει το όριο της φτώχειας όπως αυτό υπολογίζεται από τη Στατιστική Υπηρεσία ενώ θα δικαιούνται επιπλέον όλες τις προαναφερόμενες παροχές επιπρόσθετα από το μηνιαίο επίδομα.

Στόχος και διαρκής προσπάθεια της Κυβέρνησης είναι η συνεχής ενίσχυση των συνταξιούχων, τόσο ως προς τα εισοδήματα τους αλλά και με αναγκαίες υπηρεσίες και προς αυτή την κατεύθυνση, όπως γνωρίζετε, έχει συσταθεί ο Φορέας Τρίτης Ηλικίας ο οποίος αναπτύσσει στρατηγική για την τρίτη ηλικία, ενώ μελετά θέματα ευρύτερης πολιτικής που αφορούν τους ηλικιωμένους και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

Η αναλογιστική μείωση στη σύνταξη σε περίπτωση που αυτή λαμβάνεται πρόωρα, πριν την ηλικία των 65 ετών, εφαρμόστηκε για σκοπούς ίσης μεταχείρισης των πολιτών, καθώς το ύψος αναλογιστικής μείωσης της σύνταξης που παρέχεται σε αυτές τις περιπτώσεις αντιστοιχεί στον αυξημένο αριθμό μηνών για τους οποίους καταβάλλεται η σύνταξη, δεδομένου ότι παρέχεται από πιο μικρή ηλικία σε σχέση με πρόσωπα που την λαμβάνουν στην προβλεπόμενη από τη Νομοθεσία ηλικία και έχουν τις ίδιες εισφορές. Η Κυπριακή Δημοκρατία το 2012 επέλεξε τη δεύτερη επιλογή, δηλαδή αντί της πλήρους κατάργησης της σύνταξης πριν τα 65 έτη, την αναλογιστική προσαρμογή της για τους ανωτέρω λόγους.

Με την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και την εφαρμογή της τροποποιητικής νομοθεσίας για την παροχή σύνταξης χηρείας σε άνδρες με τους ίδιους όρους όπως και στις γυναίκες, έχει αρθεί μια πολύ μεγάλη αδικία αλλά και αντισυνταγματικότητα που υπήρχε τόσο ενάντια στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, των οποίων οι εισφορές χάνονταν αντί να μετατρέπονται σε σύνταξη χηρείας με το θάνατό τους. Οποιαδήποτε περαιτέρω βήματα σε σχέση με το θέμα αυτό θα πρέπει να εξεταστούν μόνο υπό την προϋπόθεση της διασφάλισης της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ζήτημα που αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα του Υπουργείου.

Όραμα μας είναι η παροχή προσβάσιμων, προσιτών, φιλικών και εξατομικευμένων κοινωνικών υπηρεσιών για ολιστική στήριξη του ατόμου και της οικογένειας, με ανθρωποκεντρικό, πολυθεματικό κι αποτελεσματικό τρόπο, με στόχο την ενδυνάμωση και τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ζωής τους και την ανάπτυξή τους στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Δεν γίνεται να μην αναφέρω το Γενικό Σύστημα Υγείας ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα υγείας που προσφέρει σε όλους τους πολίτες ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας με δυνατότητα επιλογής του παροχέα υγείας τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα.

Σχετικά με το Σχέδιο επιδόματος που προστίθεται στη θεσμοθέτηση σύνταξη των προσώπων με πρόσθετη διάρκεια θητείας / εφεδρείας στην Εθνική Φρουρά κατά την περίοδο της τουρκικής εισβολής του 1974 και των αιχμαλώτων, ομήρων και παθόντων πολέμου σας ενημερώνω ότι έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και εφαρμόζεται η πρότασή μου για συμπερίληψη και όσων λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας καθώς και άλλων ειδικών περιπτώσεων στους δικαιούχους του Σχεδίου.

Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η εισήγηση αρκετών από τα μέλη του Φορέα Τρίτης Ηλικίας για δημιουργία ενημερωτικού εγχειριδίου για τα δικαιώματα των συνταξιούχων, την οποία είχα υιοθετήσει κατά την τελευταία συνεδρία του Φορέα, έχει προχωρήσει σημαντικά και στην επόμενη συνεδρία του Φορέα αναμένω ότι θα συζητηθεί το πρώτο προσχέδιο του εν λόγω εγχειριδίου και την εισαγωγή του κόκκινου κουμπιού .

Κλείνοντας, θα ήθελα να καταθέσω τον απεριόριστο σεβασμό μου προς τους γηραιότερους συμπολίτες μας, οι οποίοι αποτελούν πηγή έμπνευση για τις νέες γενιές και να τους ευχαριστήσω θερμά για την ανεκτίμητη προσφορά τους στην κυπριακή κοινωνία.

------------------------------

ΕΙ