Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

08-11-2019 13:10

Ανακοινώσεις της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για διορισμούς, μεταθέσεις και προαγωγές εκπαιδευτικών

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί ότι οι ανακοινώσεις:

(Α) Διορισμός με σύμβαση στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση,

(Β) Προκήρυξη Θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία,

(Γ) Μεταθέσεις Διδακτικού Προσωπικού για το Σχολικό Έτος 2020-2021,

(Δ) Προκήρυξη θέσεων προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία,

(Ε) Τοποθέτηση Εποπτικού Προσωπικού Δημοτικής Εκπαίδευσης,

(ΣΤ) Μόνιμοι με Δοκιμασία Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(ΑΧ/ΕΙ)