Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

08-11-2019 14:33

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή εγκαινίων των νέων κτηρίων και του φωτοβολταϊκού πάρκου της εταιρείας Muskita

Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω την τελετή εγκαινίων των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων οροφής και του νέου εκθεσιακού χώρου της Muskita Aluminium Industries.

Μίας εταιρείας η οποία, ταυτίζοντας το όνομα της με τη σχεδίαση, την παραγωγή και τη διάδοση του αλουμινίου, καταγράφει ήδη ιστορία έξι και πλέον δεκαετιών δυναμικής και ηγετικής παρουσίας στο κυπριακό και στο διεθνές επιχειρείν.

Θεμέλιος λίθος της μακρόχρονης αυτής πορείας υπήρξε το όραμα, οι αρχές και οι αξίες του ιδρυτή της Γιώργου Μουσκή, αλλά και η αφοσίωση της δεύτερης και τρίτης γενιάς της οικογένειας στη συνεχή εξέλιξη και προσαρμογή της παραγωγικής διαδικασίας στις απαιτήσεις της αγοράς, την επένδυση στην τεχνολογία αιχμής και την καινοτομία.

Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετώντας διαχρονικά τις πλέον σύγχρονες πρακτικές στον τομέα δραστηριοποίησης της εταιρείας και συνδυάζοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία των συνεργατών τους με την αξιοπιστία, την ποιότητα και το σεβασμό προς τον πελάτη, πέτυχαν να την καταξιώσουν διεθνώς ως μία εκ των πλέον αναγνωρισμένων και προηγμένων τεχνολογικά βιομηχανιών στον κλάδο της. 

Επιβεβαίωση των προλεχθέντων είναι ο εκθεσιακός χώρος που εγκαινιάζουμε σήμερα, ο οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς σχετικά με τις δυνατότητες του ποιοτικού αλουμινίου.

Συγκεκριμένα, ο υπερσύγχρονος εντυπωσιακός αυτός χώρος, ως ο πληρέστερος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρέχει στους επαγγελματίες του κλάδου και στους ιδιώτες πελάτες την ευκαιρία της εικονικής και βιωματικής ξενάγησης στον τόπο παραγωγής, αλλά και της ενημέρωσης από το εξειδικευμένο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Muskita για τις ποικίλες υπηρεσίες και προϊόντα της εταιρείας.

Υπό το πρίσμα αυτό, πέραν των άλλων διακρίσεων της εταιρείας, δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι το νέο της προηγμένο σύστημα αλουμινίου ΤΗΕΑ απέσπασε το 2018 το Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας της ΟΕΒ, επιβραβεύοντας και επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά την προσέγγιση της εταιρείας σχετικά με την παραγωγική ευελιξία, την καινοτομία και αριστεία.

Πέραν τούτων, σπουδαία θεωρείται επίσης η σημασία που αποδίδει η εταιρεία στην παραγωγή βιώσιμων και υψηλών ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων, επιδεικνύοντας παράλληλα ιδιαίτερη προσήλωση στην προαγωγή δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του ενεργειακού κόστους, αρχής γενομένης από τις εργοστασιακές της εγκαταστάσεις. 

Μεταξύ άλλων, απτή επίρρωση αυτού αποτελεί το ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας φωτοβολταϊκό πάρκο οροφής που επίσης εγκαινιάζουμε, σήμερα.

Η κατασκευή και η λειτουργία της εν λόγω φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, η οποία μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα της εταιρείας στο περιβάλλον, την καθιστά υπόδειγμα όσον αφορά την ανταπόκρισή της στις αυξανόμενες κλιματικές προκλήσεις και την υπευθυνότητά της σχετικά με την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση.

Την ίδια στιγμή, η δυναμική αυτή επένδυση με έμφαση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυξάνει την υπάρχουσα φωτοβολταϊκή ισχύ της Κύπρου, συμβάλλοντας ως εκ τούτου καθοριστικά αφενός στην επιτυχή ολοκλήρωση του μοντέλου πράσινης ανάπτυξης που υιοθετήσαμε ως Κυβέρνηση και αφετέρου στην ενίσχυση και επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων που θέσαμε, με ορίζοντα υλοποίησης το 2020.

Στόχοι, οι οποίοι κατ’ ακολουθία της κοινής κλιματικής στρατηγικής των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσα σε άλλα, αφορούν την αλλαγή του ενεργειακού μείγματος της χώρας, την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και τον περιορισμό και τη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Αντιλαμβανόμενοι πλήρως τα πολλαπλά περιβαλλοντικά, οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη που προκύπτουν για τη χώρα και τους πολίτες από την άμεση υλοποίηση των στόχων αυτών, και τα οποία, μεταξύ άλλων, αφορούν:

•          την ανάπτυξη αποδοτικών επενδύσεων,

•          την αύξηση θέσεων εργασίας,

•          τη μείωση των εξόδων των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών,

•          την τόνωση της οικονομίας,

επενδύσαμε και επενδύουμε ως Κυβέρνηση στη βέλτιστη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι φυσικές πηγές ενέργειας και οι εθνικοί πόροι που διαθέτει η Κύπρος.

Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζουμε στη βάση στοχευμένων μέτρων και πολιτικών την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχοντας ως απώτερο σκοπό τη δημιουργία ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, την ασφάλεια του ενεργειακού μας εφοδιασμού, την ενεργειακή αυτάρκεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα και προς την κατεύθυνση αυτή:

• Τηρούμε πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή μας σε διεθνείς οργανισμούς.

• Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε ολοκληρωμένη πολιτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

• Υποβάλαμε το προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα για τα έτη 2021-2030 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα προχωρούμε με την οριστικοποίηση και υποβολή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν το τέλος τρέχοντος έτους.

• Ενθαρρύνουμε την πράσινη ανάπτυξη με τη συνεχή παραχώρηση σχεδίων, κινήτρων, επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων για διάφορες επενδύσεις ή δραστηριότητες προώθησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας.

Αξίζει να σημειώσω ως επιβεβαίωση των όσων έχω προαναφέρει και ως αποτέλεσμα των στοχευμένων αυτών μέτρων και πολιτικών, ότι το Υπουργείο Ενέργειας για την περίοδο 2014-2020 πέτυχε να εξασφαλίσει από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόρους ύψους 48,27 εκατομμυρίων ευρώ με σκοπό την υλοποίηση έργων που αφορούν την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και  την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτήρια, κατοικίες και επιχειρήσεις.

Σημειώνω, επίσης, ότι από τον Μάρτιο του 2019 τέθηκε σε εφαρμογή το «Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες», το οποίο έχει προϋπολογισμό περίπου 25 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας. Για το εν λόγω σχέδιο έχουν μέχρι σήμερα υποβληθεί περίπου 2000 αιτήσεις.

Υπό το πρίσμα αυτό και με βάση τα στοιχεία για τα εμπορικά έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, αυτά που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης και αυτά που είναι υπό αδειοδότηση, σε συνδυασμό και με τα φωτοβολταϊκά συστήματα που έχουν ήδη εγκατασταθεί ή θα εγκατασταθούν το επόμενο διάστημα μέσω των Σχεδίων net-metering και net-billing, η συνεισφορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να φτάσει στο 19-20%.

Ποσοστό, το οποίο θα υπερκαλύψει τον εθνικό στόχο του 16% που έχει τεθεί μέχρι το 2020, επιβεβαιώνοντας τα θετικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τις ενέργειες του κράτους και τις πρωτοβουλίες, και το υπογραμμίζω, του ιδιωτικού τομέα όσον αφορά την εκπλήρωση των δεσμευτικών περιβαλλοντικών μας υποχρεώσεων και την προσπάθεια του ενεργειακού μετασχηματισμού.

Έχω ακούσει με προσοχή τις παρατηρήσεις σας όσον αφορά κάποια μέτρα που η Κυβέρνηση πρέπει να πάρει ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η συνδρομή της στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις, οι βιομηχανίες, όσοι ασχολούνται και έχουν ανάγκη να μειώσουν το κόστος παραγωγής ώστε να είναι ανταγωνιστικότεροι, λαμβάνοντας υπόψη και κάποιους άλλους παράγοντες που προέρχονται από βιομηχανίες του εξωτερικού και που, όπως έχω πληροφορηθεί σήμερα, τυγχάνουν και μιας απαλλαγής όσον αφορά τον ΦΠΑ. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε τις επόμενες βδομάδες για να δούμε ποια μέτρα πρέπει να πάρουμε για να προστατεύσουμε τις βιομηχανίες μας, και ελπίζω να μην ακούσουμε κριτική πάλι ότι κάποιους ευνοούμε ή ότι προβαίνουμε σε κάποια σχέδια που στο τέλος εκθέτουν τη χώρα.

Αναντίλεκτα, η εταιρεία Muskita, ως ενεργός πρωταγωνιστής της επιχειρηματικής κυπριακής κοινότητας, συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την τόνωση της οικονομίας του τόπου μας. Την ίδια στιγμή, η πλούσια δραστηριότητά της στο εξωτερικό υποδηλώνει τη δυναμική της κυπριακής επιχειρηματικότητας και την ικανότητα της χώρας μας όσον αφορά την παραγωγή και την εξαγωγή προϊόντων μηχανικής αρτιότητας και υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών.

Επικροτώντας το παράδειγμα της εταιρείας, εκείνο για το οποίο θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω είναι για την αποφασιστικότητα και το ίδιο αίσθημα ευθύνης με το οποίο εργαζόμαστε προκειμένου να εδραιώσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και να δώσουμε περαιτέρω ώθηση στις εξαιρετικές προοπτικές που δημιουργήθηκαν αναφορικά με τους κύριους παραγωγικούς τομείς, προς όφελος των επιχειρήσεων και του συνόλου των πολιτών.

Προοπτικές, οι οποίες εδράστηκαν στη στοχευμένη πολιτική που υιοθετήσαμε προκειμένου να ανακόψουμε την πορεία της ύφεσης, να επανεκκινήσουμε την οικονομία, να διανοίξουμε νέες οδούς ευημερίας και προόδου και ως εκ τούτων να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη τόσο της τοπικής όσο και της ξένης επιχειρηματικής κοινότητας.

Η υλοποίηση πληθώρας αναπτυξιακών έργων που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στον τόπο μας, μέρος των οποίων αποτελούν και τα δύο που εγκαινιάζουμε σήμερα, ως επίσης τα πολλαπλά θετικού αντίκτυπου οφέλη που δημιούργησαν, δικαιώνουν, πιστεύω, την πολιτική και τους στρατηγικούς σχεδιασμούς που ακολουθήσαμε.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τους φίλους Δήμο, Χρήστο, Γλαύκο Μουσκή, και τη σεβαστή σας μητέρα, για τη διαχρονικά καταξιωμένη διαδρομή που ακολούθησε η εταιρεία από τη δημιουργία της, επιδεικνύοντας παράλληλα παραδειγματική συνέπεια σε πράξεις κοινωνικής προσφοράς.

Ως προανέφερα, έχοντας οδηγό τις αρχές και τις αξίες του Γιώργου Μουσκή και συνοδοιπόρο πλέον τη νέα γενιά και εξειδικευμένους συνεργάτες, αναμφίβολα η εταιρεία θα καταγράψει στο μέλλον ακόμη περισσότερα επιτεύγματα και επιτυχίες.

Σας συγχαίρω για την επιχειρηματική σας δράση και τις επιτυχίες που μέχρι σήμερα έχετε καταγράψει και εύχομαι ακόμη περισσότερες στο μέλλον. 

(ΡΜ/ΕΚ/ΣΧ)