Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

08-11-2019 15:28

Απασχόληση στην κυβέρνηση ανά κατηγορία: Οκτώβριος 2019

Η απασχόληση στην κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 2019 αυξήθηκε κατά 595 άτομα (1,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 και έφτασε τα 52.476 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 575 άτομα (-2,0%), από 28.487 σε 27.912 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση (8,4%) φθάνοντας τις 15.971 σε σχέση με 14.731 άτομα τον Οκτώβριο του 2018.

Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2018 υπάρχει αύξηση σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατηρείται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (3,3%) και συγκεκριμένα στο έκτακτο προσωπικό με ποσοστό 20,8% (712 άτομα).

Σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2019, τόσο στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας όσο και των Δυνάμεων Ασφαλείας παρατηρείται αύξηση με την μεγαλύτερη στο έκτακτο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (19,1%). Το προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας μειώθηκε κατά 36 άτομα (-0,2%).

Πίνακας

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία Προσωπικού

 

Αριθμός

 

% Μεταβολή

 

Οκτ. 2018

Σεπ. 2019

Οκτ. 2019

 

Οκτ.   2019/18

Οκτ./

Σεπ. 2019

Δημόσια Υπηρεσία

Σύνολο

17.270

17.356

17.320

 

0,3

-0,2

Μόνιμοι

11.423

11.297

11.251

 

-1,5

-0,4

Έκτακτοι

5.847

6.059

6.069

 

3,8

0,2

Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Σύνολο

13.350

13.145

13.794

 

3,3

4,9

Μόνιμοι

9.919

9.667

9.651

 

-2,7

-0,2

Έκτακτοι

3.431

3.478

4.143

 

20,8

19,1

Δυνάμεις Ασφαλείας

Σύνολο

12.598

12.674

12.769

 

1,4

0,7

Μόνιμοι

7.145

7.019

7.010

 

-1,9

-0,1

Έκτακτοι

5.453

5.655

5.759

 

5,6

1,8

Σύνολο

Σύνολο

43.218

43.175

43.883

 

1,5

1,6

Μόνιμοι

28.487

27.983

27.912

 

-2,0

-0,3

Έκτακτοι

14.731

15.192

15.971

 

8,4

5,1

Ωρομίσθιο Προσωπικό

Σύνολο

8.663

8.617

8.593

 

-0,8

-0,3

Γενικό Σύνολο

 

51.881

51.792

52.476

 

1,1

1,3

 

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Κάλυψη στοιχείων

Στην απασχόληση της Κυβέρνησης περιλαμβάνονται η Δημόσια Υπηρεσία, η Εκπαιδευτική Υπηρεσία, οι Δυνάμεις Ασφαλείας και οι Ωρομίσθιοι Κυβερνητικοί Εργάτες. Στη Δημόσια Υπηρεσία περιλαμβάνονται οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι των υπουργείων, τμημάτων και υπηρεσιών. Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία περιλαμβάνεται το μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες καθώς και το προσωπικό του Κέντρου Παραγωγικότητας και του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου. Στις Δυνάμεις Ασφαλείας περιλαμβάνονται η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Εθνική Φρουρά. Στο Ωρομίσθιο Προσωπικό περιλαμβάνονται τακτικοί, έκτακτοι και εποχικοί υπάλληλοι.

Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων (Βουλευτές και Εκπρόσωποι Θρησκευτικών Ομάδων).

Πηγή στοιχείων

Πηγή των στοιχείων που αφορούν την απασχόληση στην Κυβέρνηση είναι το Γενικό Λογιστήριο και αφορά στα άτομα που πληρώθηκαν το συγκεκριμένο μήνα ανεξαρτήτως της περιόδου και της διάρκειας που απασχολήθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες το κοινό μπορεί να επισκέπτεται τον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Απασχόληση ή να επικοινωνεί με την κα Χαρούλα Χαραλάμπους: τηλ:+357-22602123, ηλ. ταχ.:  ccharalambous@cystat.mof.gov.cy ή την κα Ελένη Χριστοδουλίδου: τηλ: +357-22602142, ηλ. ταχ.:  echristodoulidou@cystat.mof.gov.cy.

(ΕΚ/ΣΧ)