Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

08-11-2019 15:56

Προκήρυξη προσφορών για παροχή υπηρεσιών εφημερίας ανά επαρχία από προσωπικούς ιατρούς

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ανακοινώνει την προκήρυξη προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εφημερίας ανά επαρχία από προσωπικούς ιατρούς για ενήλικες και από προσωπικούς ιατρούς για παιδιά.

Τα σχετικά έγγραφα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στην Ενότητα «ΠΑΡΟΧΕΙΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΑΠΟ ΠΙ/ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ» στο σύνδεσμο:

https://www.gesy.org.cy/el-gr/hioefimeriespdpage8-11-19

Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2019.

_______________

/ΣΧ