Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

08-11-2019 16:15

Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιμιλιανίδου στα εγκαίνια του νέου Κέντρου Ημέρας «Αικατερίνειο»

Ευχαριστώ για την πρόσκληση σας να παραστώ και να θέσω υπό την αιγίδα μου τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Ημέρας «Αικατερίνειο».

Θα ήθελα να συγχαρώ τον αγαπητό κύριο Βαλανίδη και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Λεμεσού, για την εθελοντική και ανιδιοτελή προσφορά τους.

Το νέο Κέντρο Ημέρας που εγκαινιάζουμε σήμερα, αποδεικνύει ότι η συνεργασία κράτους με εθελοντές και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Ο ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων διευρύνεται σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής και έχει μετατραπεί σε ένα οργανωμένο σύστημα κοινωνικής προσφοράς, που η συμβολή τους μαζί με το κράτος στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο, είναι αδιαμφισβήτητα πολύ σημαντική.

Πρώτιστο μέλημα του Υπουργείου Eργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι η εξασφάλιση πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε κατάλληλες υπηρεσίες και εξειδικευμένες δομές, προάγοντας τα δικαιώματα τους. Τα προγράμματα αυτά λαμβάνουν την ανάλογη οικονομική στήριξη από το Κράτος, μέσω του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας, που εφαρμόζει το Υπουργείο μας.

Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζεται και το πολύτιμο έργο του Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Λεμεσού, ο οποίος το 2018 έλαβε κρατική ενίσχυση ύψους €68.000 για τη λειτουργία των δύο προγραμμάτων διημερεύουσας φροντίδας ενηλίκων ατόμων με αναπηρίες, καθώς επίσης και ποσό ύψους €46.000 για κάλυψη μέρους των οικοδομικών εργασιών στο νέο υποστατικό που με χαρά εγκαινιάζουμε σήμερα, το Κέντρο Ημέρας «Αικατερίνειο».

Και τα δύο προγράμματα, «Το Σπίτι του Μάριου» και «Αικατερίνειο», δίνουν λύσεις στα άτομα με αναπηρίες που χρειάζεται να περάσουν δημιουργικά την ημέρα τους σε ένα ευχάριστο περιβάλλον που τους παρέχει ταυτόχρονα προστασία και φροντίδα, αλλά και λύσεις στους γονείς που χρειάζεται να εξεύρουν κατάλληλο περιβάλλον για την φροντίδα των παιδιών τους.  

Αφουγκραστήκαμε, επίσης, τις ανησυχίες των γονιών για τη συνολική διαβίωση των παιδιών τους όταν αυτοί δεν θα είναι σε θέση πια να τα φροντίζουν. Αποτελεί πράγματι υποχρέωση του κράτους να φροντίσει για την αξιοπρεπή και ασφαλή διαβίωση των ατόμων με αναπηρία, όταν δεν υπάρχει επαρκές προστατευτικό οικογενειακό περιβάλλον για να τα υποστηρίξει πάνω σε 24ωρη βάση. Γι’ αυτό, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η δημιουργία δέκα νέων κατοικιών στην κοινότητα οικογενειακού τύπου, από τις οποίες οι επτά αφορούν την ένταξη μέχρι 35 ατόμων με νοητική αναπηρία. Ολοκληρώθηκαν ήδη όλες οι διαδικασίες με δημόσιο διαγωνισμό και ανατίθεται εντός των ημερών στους επιτυχόντες προσφοροδότες να ξεκινήσουν την οργάνωση των νέων κατοικιών.

Θέλω πραγματικά να σας συγχαρώ για το έργο που επιτελείτε και για τις ποιοτικές υπηρεσίες που παρέχετε. Η προσωπική μου στήριξη και συμπαράσταση, καθώς και την στήριξη των επί μέρους Τμημάτων του Υπουργείου του οποίου προΐσταμαι, είναι δεδομένη.

Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στο έργο σας.   

____________

ΜΠ/ΕΚ/ΣΧ