Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

08-11-2019 16:22

Η ΥΜΕΕ κα Βασιλική Αναστασιάδου συναντήθηκε με τον Αντιπρύτανη του ΤΕΠΑΚ

Το συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα EXCELSIOR ήταν στο επίκεντρο σημερινής συνάντησης της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κας Βασιλικής Αναστασιάδου, με τον Αντιπρύτανη του ΤΕΠΑΚ κ Διόφαντο Χατζημιτση.

Το πρόγραμμα EXCELSIO στοχεύει στην δημιουργία ενός κέντρου αριστείας, καινοτομίας, έρευνας και εκπαίδευσης παγκόσμιας κλάσης στην Κύπρο, στους τομείς της ολοκληρωμένης χρήσης τηλεπισκόπησης και διαστημικών τεχνικών για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος. Συντονιστής του προγράμματος, στο οποίο συμμετέχει το είναι το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, είναι το  ΤΕΠΑΚ.

Όπως επεσήμανε με δηλώσειςκα Αναστασιάδου, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, η Κυβέρνηση, με την συμμετοχή της στο πρόγραμμα, δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον της στην προώθηση τεχνολογιών για το διάστημα. Πέραν από τη χρηματοδότηση των 15 εκατομμυρίων Ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος, όπως ανέφερε, θα συνεισφέρει το ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ σε διάστημα 15 ετών για την υλοποίηση του προγράμματος.

«Οι εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες στην Κύπρο για παρατήρηση της γης, η γεωγραφική μας θέση στρατηγικής σημασίας, οι εθνικές υποδομές και η τεχνογνωσία μας, δίνουν την ευκαιρία να αναπτύξουμε καινοτόμες υπηρεσίες και να προσελκύσουμε επενδύσεις», σημείωσε η κα υπουργός.

Οι εφαρμογές του προγράμματος που έχουν σχέση με τους τομείς αρμοδιότητας του ΥΜΕΕ, περιλαμβάνουν, όπως ανέφερε η κα Αναστασιάδου, τη συστηματική παρακολούθηση των ανοικτών αρχαιολογικών χώρων με σκοπό την καταγραφή και προστασία τους ή και τον εντοπισμό νέων χώρων και την παρακολούθηση της κατάστασης του οδικού δικτύου με σκοπό τον αυτοματοποιημένο και συστηματικό εντοπισμό αστοχιών, παράνομων παρεμβάσεων και ακολούθως, τη συντήρηση/επιδιόρθωση του .

Μέσω του προγράμματος είναι παράλληλα εφικτή,  η αξιολόγηση των επιπτώσεων οδικών έργων στο ευρύτερο περιβάλλον, η παρακολούθηση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και η συστηματική παρακολούθηση της κυκλοφορίας των οχημάτων στα οδικά δίκτυα των πόλεων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος μεταφορών. 

Καταλήγοντας η κα υπουργός συγχάρηκε το ΤΕΠΑΚ για το αξιόλογο ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο που επιτελεί, γεγονός το οποίο καταδεικνύεται και από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρηματοδότηση του EXCELSIOR.

Από της πλευράς του, ο Αντιπρύτανης τους ΤΕΠΑΚ κ. Διόφαντος Χατζημιτσής, ευχαρίστησε την κα Αναστασιάδου για το προσωπικό ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για το πρόγραμμα EXCELSIOR.

Το έργο EXCELSIOR, είναι όπως ανέφερε, πλήρως ευθυγραμμισμένο με την στρατηγική εξυπνης εξειδίκευσης της Κύπρου σε πολλούς τομείς.

Το Κέντρο Αριστείας που θα προκύψει μέσω του προγράμματος, θα αποτελέσει κόμβο για δραστηριότητες που σχετίζονται με την παρατήρηση της Γης στη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, εξαιτίας της γεωστρατηγικής θέσης της Κύπρου, σημείωσε ο κ. Χατζημιτσής

Το Κέντρο θα εδρεύει στη Λεμεσό ενώ θα δημιουργηθούν ερευνητικές υποδομές στους παράκτιους δήμους της Κύπρου. Στα επόμενα χρόνια, στο Κέντρο Αριστείας, αναμένεται να εργοδοτηθούν 130 άτομα σε θέσεις ερευνητικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού  με στόχο την ανάπτυξη νέων ερευνητικών δραστηριοτήτων και συνεργασιών με εταιρείες και κυβερνητικούς οργανισμούς.

Το Κέντρο Αριστείας, κατέληξε ο Αντιπρύτανης του ΤΕΠΑΚ, θα καταστεί κόμβος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στον τόπο μας και στη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για την Κύπρο και την Ευρώπη.

( ΔΚ )