Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-11-2019 13:34

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου για τον Αύγουστο 2019

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση «Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)» για τον Αύγουστο 2019.

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και από κράτη μέλη της ΕΕ) για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019 ήταν €5.454,5 εκ. σε σύγκριση με €5.917,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε τρίτες χώρες και σε κράτη μέλη της ΕΕ) την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019 ήταν €2.181,5 εκ. σε σύγκριση με €3.325,8 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €3.273,0 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019 σε σύγκριση με €2.591,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Οι συνολικές εισαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €784,8 εκ. σε σύγκριση με €994,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018. Οι συνολικές εξαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €743,5 εκ. σε σύγκριση με €1.337,8 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018. 

(β) Κατά τον μήνα Αύγουστο 2019 οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από τρίτες χώρες και από κράτη μέλη της ΕΕ) ήταν €621,5 εκ. σε σύγκριση με €648,6 εκ. τον Αύγουστο του 2018.

(γ) Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε τρίτες χώρες και  σε κράτη μέλη της ΕΕ), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Αύγουστο του 2019 ήταν €231,0 εκ. σε σύγκριση με €268,1 εκ. τον Αύγουστο του 2018. Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Αύγουστο του 2019 ήταν €86,7 εκ. σε σύγκριση με €173,8 εκ. τον Αύγουστο του 2018, ενώ οι συνολικές εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Αύγουστο του 2019 ήταν €144,3 εκ. σε σύγκριση με €94,3 εκ. τον Αύγουστο του 2018. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για τον Αύγουστο του 2019 ήταν €79,9 εκ. σε σύγκριση με €167,0 εκ. τον Αύγουστο του 2018. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων τον Αύγουστο του 2019 ήταν €4,7 εκ. σε σύγκριση με €4,7 εκ. τον Αύγουστο του 2018.

Η μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση «Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)» για τον μήνα Αύγουστο 2019 διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας στο μέρος «Εκδόσεις».

(ΕΚ)