Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

12-11-2019 11:11

Χαιρετισμός Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στα εγκαίνια του Τμήματος Επεμβατικής Καρδιολογίας του νοσηλευτηρίου «Άγιος Γεώργιος και Κυανούς Σταυρός»

Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας να τελέσω τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επεμβατικής Καρδιολογίας του Νοσοκομείου σας, που διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινωνία της Πάφου.

Είναι γεγονός πως το επίπεδο των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων ήταν ανέκαθεν ψηλό τόσο σε θέματα εξοπλισμού και εγκαταστάσεων όσο και σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού. Ωστόσο, η εφαρμογή των περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμων του 2001 μέχρι 2019 βελτίωσε αισθητά το επίπεδο των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων σε διάφορους τομείς, όπως είναι οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, η στελέχωσή τους με το απαραίτητο προσοντούχο προσωπικό και η βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας μέσω της εφαρμογής και λειτουργίας σχετικών νομοθεσιών.

Με την ίδρυση και λειτουργία του το Νοέμβριο του 2004, το Ιατρικό Κέντρο Άγιος Γεώργιος και Κυανούς Σταυρός έθεσε στους πρωταρχικούς του στόχους την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες της Επαρχίας Πάφου, αλλά και ευρύτερα της δυτικής περιοχής της χώρας μας.

Έκτοτε, στο νοσοκομείο προστίθενται ιατρικές ειδικότητες, με τον αριθμό τους να φτάνει σήμερα στις 16, ενώ στο Ιατρικό Κέντρο λειτουργούν τρεις εξειδικευμένες νοσηλευτικές μονάδες.

Η δημιουργία και η λειτουργία του νέου Τμήματος Επεμβατικής Καρδιολογίας αποτελεί σημαντική προσθήκη και αναβαθμίζει σε μεγάλο βαθμό τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους ασθενείς της περιοχής Πάφου.

Το Υπουργείο Υγείας, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια στην προσφορά ποιοτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και έχοντας την πεποίθηση ότι η συνέργεια ιδιωτικού και δημόσιου τομέα είναι επιβεβλημένη για την ομαλή λειτουργία του Συστήματος Υγείας, έχει αναπτύξει συνεργασίες με ιδιωτικά νοσηλευτήρια, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, ενόψει της εφαρμογής της δεύτερης φάσης του ΓεΣΥ, τον Ιούνιο του 2020.

Η συμπερίληψη των υπηρεσιών ενδονοσοκομειακής περίθαλψης στο Γενικό Σύστημα Υγείας αναμένεται να δώσει στους ασθενείς της Κύπρου ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας.

Τόσο εγώ προσωπικά όσο και το Υπουργείο Υγείας επικροτούμε και ενθαρρύνουμε τέτοιες πρωτοβουλίες και θα παραμείνουμε αρωγοί σε οποιαδήποτε προσπάθεια που στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής φροντίδας στον τόπο μας.

Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω, προσμένοντας σε συνέχιση της αγαστής συνεργασίας μεταξύ του νοσηλευτηρίου σας και του Υπουργείου Υγείας.

(MKY/ΕΚ/ΣΧ)