Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-11-2019 11:46

Δημοσιοποίηση Ειδικής Έκθεσης Ελεγκτικής Υπηρεσίας με θέμα «Αλλαγή Πολεοδομικού Καθεστώτος που διέπει την περιοχή γύρω από ιδιωτικά τεμάχια στα Κούκλια»

Η Ελεγκτική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι η Ειδική Έκθεση με θέμα «Αλλαγή Πολεοδομικού Καθεστώτος που διέπει την περιοχή γύρω από ιδιωτικά τεμάχια στα Κούκλια» που ετοιμάστηκε από την Υπηρεσία έχει αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της, στη διεύθυνση: http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualscg_gr/annualscg_gr?OpenForm 

(ΜΓ/ΣΧ)