Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-11-2019 09:04

Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη στο 11ο Ετήσιο Συμπόσιο Κερύνειας «Νόστιμον Ήμαρ»

Xαιρετίζω σήμερα την έναρξη του 11ου Ετήσιου Συμποσίου Κερύνειας στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Ημέρες Επαρχίας Κερύνειας». Ο τίτλος του Συμποσίου δηλώνει ακριβώς τον αμετακίνητο στόχο που θα πρέπει να έχουμε όλοι οι Κύπριοι. Νόστιμον ήμαρ. Η ημέρα του νόστου, η ημέρα της επιστροφής, η ημερά της παλιννόστησης. Η ημέρα που όλοι οι Κερυνειώτες θα έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν στην πόλη και στα χωριά τους ειρηνικά μετά από συμφωνημένη και εγκεκριμένη από τον λαό λύση.

Εκδηλώσεις σαν και τη σημερινή επιτυγχάνουν τη συνεχή επαφή των Κερυνειωτών μεταξύ τους, όπως και οι συχνές οργανωμένες συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές, συνεστιάσεις, ομαδικές εκδρομές, εκθέσεις και άλλα. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες επιτυγχάνεται η σύσφιξη των σχέσεων των Κερυνειωτών, διατηρώντας άσβεστες τις μνήμες μεταξύ των γενεών. Η μνήμη και η επιμονή για δικαίωση, μεταφέρονται στη νέα γενιά και σφυρηλατείται ο πόθος για επιστροφή.

Οφείλουμε να συντηρούμε τη μνήμη και να καλλιεργούμε το αγωνιστικό φρόνημα. Η συνεχής επαγρύπνηση, η μελέτη των εξελίξεων, η αξιολόγηση της όλης πολιτικής κατάστασης αποτελούν γνώμονα λήψης ορθών αποφάσεων. Αποτελεί άλλωστε και τον βασικότερο άξονα του σημερινού συμποσίου, η θεματολογία του οποίου αποσκοπεί στο να γίνει κατανοητή η συνταγματική δομή ενός ανεξάρτητου δημοκρατικού κράτους, η οποία θα διασφαλίζει την ενότητα και την κυριαρχία του πάνω σε όλη την επικράτεια της νήσου και θα κατοχυρώνει όλα τα δικαιώματα όλων των πολιτών.

Ουδέποτε θα δεχτούμε λύση η οποία δεν θα επιτρέπει την επιστροφή όλων ανεξαίρετα των προσφύγων στα σπίτια τους. Επιστροφή σημαίνει αποκατάσταση των Δήμων και των κοινοτήτων, σημαίνει επαναλειτουργία σχολείων και εκκλησιών. Κάθε προσπάθεια επιβολής λύσης η οποία θα νομιμοποιεί τα κατοχικά δεδομένα και θα απεμπολεί τα ανθρώπινα δικαιώματά μας θα είναι άκυρη, διότι πρώτον, δεν θα την δεχτούμε και, δεύτερον διότι θα είναι αντίθετη με το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ και την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Αγαπητοί παρευρισκόμενοι, στόχος μας πρέπει να είναι η επίτευξη μιας δίκαιης και λειτουργικής λύσης, η οποία θα θέτει τέρμα στη μακρόχρονη και παράνομη κατοχή των κυπριακών εδαφών από την Τουρκία. Μια λύση, η οποία θα εδράζεται στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις αρχές της δημοκρατίας. Μια λύση, η οποία θα διασφαλίζει την ακεραιότητα του κράτους μας, τις βασικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων ανεξαιρέτως των πολιτών, εξυπηρετώντας το καλώς νοούμενο συμφέρον του κυπριακού λαού.

Εστιάζοντας όμως και στο εσωτερικό του κράτους σημαντική προτεραιότητα αποτελεί παράλληλα και ο εκσυγχρονισμός των κρατικών μηχανισμών, καθώς και η εν γένει κοινωνική και πολιτειακή αναβάθμιση. Η εξυγίανση των θεσμών και η εξάλειψη οιωνδήποτε στοιχείων κακονομίας και διαφθοράς, είναι προϋποθέσεις απαραίτητες για τη δόμηση μιας ευνομούμενης και υγιούς κυπριακής κοινωνίας, η οποία θα δύναται να αποτελέσει ένα κράτος πρότυπο και ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου και ισοπολιτείας.

Πρωτοβουλίες σαν και τη διοργάνωση του σημερινού συνεδρίου ενισχύουν τις γνώσεις και την άποψή μας αναφορικά με σημαντικά εθνικά ζητήματα και ειδικότερα για πτυχές που άπτονται της λύσης του κυπριακού προβλήματος, όπως οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και τα σημερινά δεδομένα, το περιουσιακό στη βάση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και, γενικότερα, αναφορικά με την οικονομική και νομική πτυχή της οποιασδήποτε προτεινόμενης λύσης. Είμαι σίγουρος, ότι οι εκλεκτοί ομιλητές θα μας διαφωτίσουν για σημαντικές πτυχές όλων των παραπάνω.

Σας ευχαριστώ. 

___________

ΑΧ/ΣΧ