Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

17-11-2019 15:30

Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας κας Ζέτας Αιμιλιανίδου στη διάλεξη της Γυναικείας Οργάνωσης ΔΗΣΥ Αμμοχώστου

Ευχαριστώ τη Γυναικεία Οργάνωση ΔΗΣΥ Αμμοχώστου για την πρόσκληση να χαιρετίσω τη σημερινή εκδήλωση με θέμα «Βία κατά των γυναικών-Καθρεφτίζοντας την Κυπριακή πραγματικότητα».

Η βία κατά των γυναικών είναι ένα φαινόμενο που πλήττει παγκοσμίως τις γυναίκες, με άμεσες επιπτώσεις στη σωματική ακεραιότητα και ψυχική τους υγεία. Η ενδοοικογενειακή βία είναι η πιο συχνή αιτία τραυματισμού τους.

Η άσκηση βίας και η κακοποίηση αποτελούν κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναγνωρίζονται ως εγκλήματα και τιμωρούνται. Η Κύπρος σύμφωνα με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύει στην πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, ώστε τα θύματα της να απολαμβάνουν ίσης προστασίας σε όλα τα κράτη μέλη.

Πέρα από τη βία, οι γυναίκες μπορεί να υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (πρόσφυγες, μακροχρόνια άνεργες, κτλ.) με αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Η πολιτεία σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, όπως και διεθνείς θεσμοί οφείλουν να είναι ενεργοί στην πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας αλλά και των διακρίσεων κατά των γυναικών, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή.

Η Κύπρος έχει σημειώσει βήματα στη διαμόρφωση πλαισίου πολιτικών και θεσμικών μέτρων, με την υιοθέτηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης, που στοχεύουν στην εξάλειψη της βίας, των διακρίσεων και στη προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών σε διάφορους τομείς.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο καταπολέμησης της βίας ενάντια στις γυναίκες προχώρησε στη θέσπιση νομοθεσίας με τον «Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμο» του 1994 που αντικαταστάθηκε με τον Νόμο του 2000 - 2019, ο οποίος καθορίζει ότι η βία από ένα μέλος της οικογένειας σε άλλο αποτελεί ποινικό αδίκημα. Για την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας στις 08/11/2017, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το «Εγχειρίδιο Διατμηματικών Διαδικασιών για τη Διαχείριση Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια για Παιδιά», το οποίο αποτελεί το βασικό εργαλείο διατμηματικής συνεργασίας και περιγράφει τον ρόλο και την αρμοδιότητα της κάθε εμπλεκόμενης Υπηρεσίας στον χειρισμό των θυμάτων βίας. 

Επίσης, το 2017 η Κυπριακή Δημοκρατία, επικύρωσε τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) με Νόμο.

Η Σύμβαση αποτελεί ένα σημαντικό, δεσμευτικό, διεθνές εργαλείο που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών για την πρόληψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, στην προστασία, στήριξη και ενδυνάμωση των θυμάτων, στην προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας και στην παραδειγματική τιμωρία των θυτών.

Περαιτέρω, στα πλαίσια της υλοποίησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση του στις 23/01/2019, ενέκρινε τη δημιουργία του «Σπιτιού της Γυναίκας», το οποίο θα λειτουργήσει ως ένα διεπιστημονικό κέντρο, φιλικό προς τις γυναίκες θύματα βίας, όπου ειδικά εκπαιδευμένοι επαγγελματίες από διάφορες ειδικότητες, θα εργάζονται κάτω από την ίδια στέγη για σκοπούς παροχής κατάλληλης στήριξης στα θύματα και τις οικογένειες τους, με τρόπο που να προάγει τα δικαιώματα και το συμφέρον των θυμάτων και μελών των οικογενειών τους. 

Επίσης, εγκρίθηκε και λειτουργεί η Ad hoc Υπουργική Επιτροπή υπό τον Συντονισμό της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και Υπουργείο Υγείας) για την εποπτεία των ενεργειών για τη δημιουργία του «Σπιτιού της Γυναίκας». 

Περαιτέρω σημειώνεται ότι τον Ιούνιο του 2019, μέσω του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας, δόθηκε η έγκριση από το Υπουργείο του οποίου προΐσταμαι για την υλοποίηση του προγράμματος «Σπίτι της Γυναίκας» στον Σύνδεσμο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια, υπό την εποπτεία όλων αρμόδιων Υπηρεσιών (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Αστυνομία, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας).

Η εμπορία προσώπων αποτελεί επίσης μία μορφή βίας και παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η αντιμετώπιση ενός τέτοιου προβλήματος χρήζει μίας συνεκτικής πολιτικής, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη στον διεθνή αγώνα που διεξάγεται. Για τον σκοπό αυτό, η Κύπρος έχει υπογράψει και κυρώσει με νόμο, όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις που αφορούν σε θέματα σωματεμπορίας και άλλες συναφείς παράνομες δραστηριότητες.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι οι προσπάθειες μας, όσον αφορά ιδιαίτερα την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών, αλλά και την αντιμετώπιση, θα συνεχίσουν και όλοι μαζί μπορούμε να επιτύχουμε ακόμη περισσότερα.

-----------------------

(ΜΠ/ΜΓ/ΣΧ)