Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

18-11-2019 13:52

Ταχυδρομικό Πρακτορείο Κρίτου Μαρόττου

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους της κοινότητας Κρίτου Μαρόττου και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου Κρίτου Μαρόττου με αμοιβή €350,00 το έτος, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 29η Νοεμβρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Πάφου στα τηλέφωνα 26821081-26821083.

(ΜΓ/ΕΙ)