Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

18-11-2019 13:56

Ολοκληρώθηκε το 135ο Συνέδριο του πανευρωπαϊκού Οργανισμού EuroSDR που φιλοξένησε το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (TKX) φιλοξένησε στην Κύπρο το 135ο Συνέδριο του πανευρωπαϊκού Οργανισμού EuroSDR από τις 13 μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2019.

Ο οργανισμός EuroSDR είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συνδέει τους Εθνικούς Χαρτογραφικούς και Κτηματολογικούς Οργανισμούς με ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια στην Ευρώπη, με σκοπό την εφαρμοσμένη έρευνα για την παραγωγή, την διαχείριση και τη διάθεση γεωχωρικών δεδομένων. Η Κύπρος εκπροσωπείται στον οργανισμό EuroSDR από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Στον οργανισμό αυτό συμμετέχουν 18 συνολικά χώρες με 19 μέλη από τους Ευρωπαϊκούς Εθνικούς Χαρτογραφικούς και Κτηματολογικούς Οργανισμούς και δεκατέσσερα μέλη από Ευρωπαϊκά ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια, όπως επίσης και πέντε μέλη από ιδιωτικές εταιρείες.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του Συνεδρίου έγιναν δέκα συνολικά παρουσιάσεις από λειτουργούς του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, καθηγητές του ΤΕΠΑΚ και επαγγελματίες από τον ιδιωτικό τομέα. Ο πρόεδρος του EuroSDR εξέφρασε την ευαρέσκεια του για το πολύ ψηλό επιστημονικό επίπεδο που υπάρχει στην Κύπρο στους τομείς της έρευνας, της παραγωγής, της διαχείρισης και της διάθεσης γεωχωρικών δεδομένων στην Κύπρο. Τις επόμενες δύο ημέρες πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις, συζητήσεις και ανταλλαγή τεχνογνωσίας από τον ευρωπαϊκό χώρο με πολύ ενδιαφέροντα θέματα στον τομέα των γεωχωρικών πληροφοριών.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δήλωσε ότι έγινε αντιληπτό εδώ και αρκετά χρόνια ότι, η παραγωγή, η διάθεση και η χρήση υψηλής ποιότητας σύγχρονων γεωχωρικών δεδομένων, βοηθούν σημαντικά την βιώσιμη ανάπτυξη σε πάρα πολλούς τομείς της οικονομίας. Για τον λόγο αυτό, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας με πιο εντατικό ρυθμό, προκειμένου να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις βάσεις γεωχωρικών δεδομένων και τα συστήματα που διαχειριζόμαστε και να προσφέρουμε ακόμα πιο αναβαθμισμένες υπηρεσίες σε κάθε ενδιαφερόμενο. Ο οργανισμός EuroSDR διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο μέσα σ’ αυτή την προσπάθεια και θα συνεχιστεί η στενή συνεργασία και η εμπλοκή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στις δραστηριότητες που γίνονται.

(ΑΧ/ΕΙ)