Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

19-11-2019 11:28

Ανακοίνωση Τμήματος Φυλακών αναφορικά με την Ειδική Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας

Η Διεύθυνση του Τμήματος Φυλακών χαιρετίζει την Ειδική Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 15/11/2019, και επιθυμεί να επισημάνει ότι οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις πάντοτε λαμβάνονται υπόψη με στόχο τη συνεχή βελτίωση, τη συμμόρφωση, καθώς να εξαλειφθούν πλήρως τα κακώς έχοντα που επικρατούσαν διαχρονικά στο χώρο των Φυλακών και να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα που να βελτιώνει τους κανόνες χρηστής διοίκησης και διαφάνειας.

Παράλληλα, τα οποιαδήποτε ευρήματα που καταγράφονται στις Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν για τη Διεύθυνση του Τμήματος Φυλακών σημείο αναφοράς, καθώς μέσα από τον έλεγχο και τις συστάσεις δίνονται κατευθύνσεις σε θέματα για τα οποία πρέπει να υπάρξουν αλλαγές και βελτιώσεις.

Από την Έκθεση διαπιστώνεται ότι υπήρξε σημαντική βελτίωση, η οποία δεν είναι παροδική, αλλά διαχρονική σε σύγκριση με άλλες Εκθέσεις που γίνονταν στο παρελθόν με σωρεία παρατηρήσεων και υποδείξεων.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι από τη Διεύθυνση και κατ’ επέκταση από το Υπουργείο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και βαρύτητα για αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με τις Εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, καθότι πάντοτε επιδιώκουμε τη βελτίωση.

Στην Έκθεση επισημαίνονται οι παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή για το σημαντικό αριθμό αδειών ασθενείας του προσωπικού των Φυλακών και ειδικότερα, οι αναφορές σε τυχόν κατάχρηση των αδειών ασθενείας, ένα διαχρονικό θέμα το οποίο φαίνεται για χρόνια να περνούσε απαρατήρητο.

Η Διεύθυνση του Τμήματος Φυλακών, αν και λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα τα οποία της επιτρέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο, μετά από απαίτηση και της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του Τμήματος, και για τα οποία υπήρξαν αντιδράσεις από μερίδα του προσωπικού, εντούτοις ο αριθμός των αδειών ασθενείας παραμένει να είναι αυξημένος καθότι η διαδικασία παραχώρησης των αδειών ασθενείας στην ευρύτερη Δημόσια Υπηρεσία χρήζει βελτίωσης ή και αναθεώρησης προς αποφυγή καταχρήσεων. Ως Διεύθυνση έχουμε αποστείλει σωρεία επιστολών και ζητήσαμε να ληφθούν μέτρα, ώστε να εξευρεθεί τρόπος αντιμετώπισης της κατάχρησης που παρατηρείται, παρά το ότι το πρόβλημα αυτό είναι ευρύτερο θέμα στη δημόσια υπηρεσία, πόσο μάλλον σε ένα οργανισμό με ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες. Οι ενέργειες και τα διαβήματα μας έχουν τεθεί υπόψη του Γενικού Ελεγκτή και ζητήσαμε την παρέμβαση του για αποφυγή των καταχρήσεων, οι οποίες αποβαίνουν σε βάρους του υπόλοιπου προσωπικού και της υπηρεσίας του Τμήματος Φυλακών. Στα πλαίσια της ευρύτερης αντιμετώπισης του προβλήματος, θα πρέπει να διακρίνονται οι περιπτώσεις όπου πραγματικά παρατηρείται ιατρικό πρόβλημα σε ένα υπάλληλο, από αυτές που εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες του συστήματος και λαμβάνουν διαχρονικά άδειες ασθενείας για χρονικές περιόδους που φτάνουν και τα τέσσερα χρόνια, για λόγους που σχετίζονται με την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δηλαδή για λόγους που σε κάποιες περιπτώσεις κρίνονται ανίκανοι να εκτελέσουν τα καθήκοντα της θέσης που κατέχουν. 

Οι συστάσεις του Γενικού Ελεγκτή μας βρίσκουν απόλυτα σύμφωνους και θεωρούμε ότι αυτοί που καταχρώνται τις διαδικασίες παραχώρησης άδειας ασθενείας δεν μπορεί να τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με αυτούς που πραγματικά αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και χρειάζεται να τους παραχωρηθεί άδεια για σκοπούς περίθαλψης τους. Η εκμετάλλευση του συστήματος είναι σαφής κυρίως στις περιπτώσεις που η άδεια ασθενείας παραχωρείται για λόγους που φαίνεται ότι δεν μπορούν να ελεγχθούν και οι οποίοι επαναλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση για τις οποίες έχουμε ζητήσει την περαιτέρω διερεύνησή τους. Δυστυχώς, με τις αδυναμίες αυτές υπάλληλοι που αρνούνται ή που δεν επιθυμούν να εκτελέσουν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας και για τον σκοπό αυτό εξασφαλίζουν άδειες ασθενείας, όχι μόνο συνεχίζουν να υπηρετούν στη Δημόσια Υπηρεσία, αλλά ζητούν να τυγχάνουν της ίδιας αξιολόγησης και να κρίνονται με τα ίδια κριτήρια για προαγωγή με τους υπαλλήλους που έχουν μηδέν ή πολύ μειωμένη άδεια ασθενείας και επιδεικνύουν έκδηλο ενδιαφέρον στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ο τρόπος παραχώρησης των αδειών ασθενείας και οι αδυναμίες ελέγχου και αποτροπής των οποιωνδήποτε καταχρήσεων είναι πρόβλημα που αφορά την ευρύτερη Δημόσια Υπηρεσία και δεν αφορά μόνο το Τμήμα Φυλακών, καθώς και άλλες υπηρεσίες που παρουσιάζουν αυξημένο αριθμό αδειών ασθενείας, γι’ αυτό αναμένουμε ότι με την ολοκλήρωση της μελέτης που διεξάγεται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα που θα αποτρέπουν την κατάχρηση των διαδικασιών αυτών.

(ΕΚ)