Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

19-11-2019 16:23

Κοινή ανακοίνωση ΥΠΠΑΝ, ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ

Απογευματινά και Βραδινά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

  Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 4/11/2019 μεταξύ του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) και των Γενικών Γραμματέων της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και της ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ, συμφωνήθηκε όπως συνεχιστεί ο εποικοδομητικός διάλογος για τον εξορθολογισμό των Απογευματινών και Βραδινών Προγραμμάτων του Υπουργείου. Βασική παράμετρο του διαλόγου αποτελεί το καθεστώς απασχόλησης των εργαζομένων στα προγράμματα αυτά.

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας έχει προχωρήσει με την περαιτέρω αξιολόγηση των Απογευματινών και Βραδινών Προγραμμάτων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Δεκεμβρίου 2019. Επιπρόσθετα, το ΥΠΠΑΝ έχει προχωρήσει στη διερεύνηση των νομικών πτυχών που αφορούν στο καθεστώς απασχόλησης των εργαζομένων.

Συμφωνήθηκε, τέλος, ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα ενημερώνονται συνεχώς για τις ενέργειες του Υπουργείου.

 

ΙΠ