Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

21-11-2019 14:26

Υπογραφή συμφωνίας δανείου ύψους 40 εκ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και των ΑΠΕ

Ο Υπουργός Οικονομικών υπέγραψε, σήμερα, συμφωνία δανείου ύψους 40 εκ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη σύσταση Ταμείου το οποίο θα χρηματοδοτεί επενδύσεις εκ μέρους νοικοκυριών, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας.

Η χρηματοδότηση θα προσφέρεται με ευνοϊκούς όρους μέσω ενδιάμεσων τραπεζικών οργανισμών και αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. 

Επιπλέον χρηματοδοτική συνεισφορά 40 εκ. ευρώ προς το Ταμείο θα καταβληθεί από το κράτος, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και  Αειφόρος Ανάπτυξη» ενώ οι ενδιάμεσοι τραπεζικοί οργανισμοί θα συνεισφέρουν επίσης ποσό 40 εκ. ευρώ.

(EK/ΕΙ)