Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

21-11-2019 15:56

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων παρέλαβε την Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2018

Ο Πρόεδρος της Βουλής των  Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης δέχθηκε, σήμερα, τον κ. Λάζαρο Λαζάρου, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ), ο οποίος του επέδωσε την Ετήσια Έκθεση του Συνεδρίου για το 2018.

Ο κ. Λαζάρου αναφέρθηκε σε βασικές διαπιστώσεις που περιέχονται στην Ετήσια Έκθεση, αλλά και στο γενικότερο ρόλο του Συνεδρίου, σημειώνοντας την τρέχουσα επιδίωξη για ενίσχυση της εστίασης σε διενέργεια ελέγχων αποδοτικότητας αντί διαχειριστικών ελέγχων

Εξήρε, εξάλλου, τις πολύ καλές επιδόσεις της Κύπρου σε σχέση με την απορρόφηση κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Ο Πρόεδρος της Βουλής ευχαρίστησε τον κ. Λαζάρου για την επίδοση της Έκθεσης και παρουσίαση των βασικών στοιχείων της και συνεχάρη τον Κύπριο αξιωματούχο για το όλο έργο του στον εν λόγω ευρωπαϊκό θεσμό.

Τέλος, αντηλλάγησαν απόψεις για θέματα επικαιρότητας, όπως η διεθνής οικονομική και εμπορική θέση της ΕΕ και η έξοδος της Βρετανίας από την ΕΕ.

(EK/ΕΙ)